26 enkeltpersoner venter på å få sakene sine behandlet i Høyesterett. - En stor belastning for dem som rammes, mener justitiarius.
26 enkeltpersoner venter på å få sakene sine behandlet i Høyesterett. - En stor belastning for dem som rammes, mener justitiarius.

- Om boikotten ikke er rettsstridig allerede, blir den det ganske snart

Advokat Kurt Weltzien i NHO mener at Advokatforeningens aksjon trolig er i strid med boikottloven.

Publisert

Advokat Kurt Weltzien, som i 2016 skrev doktorgradsavhandlingen «Boikott som arbeidskampmiddel», mener at Advokatforeningens aksjon er en boikott etter boikottloven, skrev han i et innlegg i DN lørdag..

«Advokatforeningen bør lese § 2 c). Den sier at en boikott er rettsstridig dersom den skader vesentlige samfunnsinteresser, er utilbørlig eller uforholdsmessig», skriver Weltzien.

Kurt Weltzien

Kurt Weltzien
  • Advokat i NHO.
  • Møterett fra 2012.
  • PhD i 2016.
  • Førsteamanuensis II ved Høyskolen Kristiania.
  • Foredragsholder for JUS og NHO Kurs.
  • Publikasjoner: Bedriftenes personalhåndbok (med Margrethe Meder, Gyldendal). Medforfatter av boken Styringsretten - prinsipielt, komparativt, aktuelt (Gyldendal)

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer overfor Advokatbladet, men viser til sin kommentar.

- Hvilke interesser veier tyngst

«Advokatforeningen kom skjevt ut allerede fra start. Den solgte inn at det var tale om en «streik». Men streike er det arbeidstagere som kan gjøre. Advokatene er selvstendig næringsdrivende», skriver Weltzien.

Han viser til at et tyvetalls saker nå står i kø i Høyesterett.

«Til slutt blir det spørsmål hvis interesser veier tyngst: Advokatenes eller klientenes. Om ikke boikotten er rettsstridig allerede, blir den det ganske snart.»

Justisministeren: - Kan være rettsstridig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skrev i et brev til Advokatforeningen fredag i forrige uke at aksjonen, eller boikotten som hun kaller den, kan være rettsstridig etter boikottloven, konkurranseloven og EØS-avtalen.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas uttalte fredag at han vil gi justisministeren et svar over helgen.

- Jeg noterer meg imidlertid som positivt at ministeren nå selv foreslår at vi kan bringe inn en uavhengig tredjepart til å megle mellom oss, sa Wessel-Aas.

Høyesterett: - Merker klart advokataksjonen

26 straffesaker står nå på vent i Høyesterett. Denne uken er det vinterferie og da avholdes det normalt ikke ankeforhandlinger, opplyser domstolen.

- Vi merker klart advokataksjonen i Høyesterett nå. Helt uavhengig av salæraksjonen har ankeutvalget i mange straffesaker de siste månedene funnet at kriteriene for avdelingsbehandling er oppfylt. Dermed er det følgelig henvist mange straffesaker. Ser du over noen år er det svingninger, men kontrasten til fjoråret blir særlig stor fordi det i 2021 ble henvist svært få straffesaker totalt sett, sier informasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

I hele fjor behandlet Høyesterett bare tretti straffesaker.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

- Høyesterett er som kjent ikke part i konflikten, men vi gjør det vi kan for at straffesakene skal kunne bli behandlet så raskt som mulig når aksjonen er over. Vi forbereder straffesakene som normalt, med sirkulasjon av dokumenter og saksforberedende møter. Vi setter også av tid i vår interne kalender til straffesakene, slik at de kan komme opp så raskt som mulig, sier Nilssen.

Justitiarius Toril Marie Øie har flere ganger gitt utrykk for bekymring for at straffesakene har stanset helt opp i domstolen.

- Enkeltpersoner og deres pårørende berøres

I et intervju med Aftenposten i dag sier Øie at situasjonen er alvorlig og bekymrer henne mye.

– Jeg er først og fremst bekymret for enkeltpersonene som er berørt i de konkrete sakene som stopper opp. Det er 26 tiltalte personer, det er fornærmede og pårørende, sier Øie.

Hun oppfordrer advokatene til å søke om dispensasjon i saker der konsekvensene av aksjonen blir uforholdsmessige for klienten.

Hittil er det gitt dispensasjon i to saker.

Powered by Labrador CMS