Advokat Nils Christian Nordhus vil ikke være med på advokataksjonen.
Advokat Nils Christian Nordhus vil ikke være med på advokataksjonen.

Nils Christian Nordhus melder seg ut av Advokatforeningen

- Jeg mener ikke å protestere mot foreningens arbeid for økt salær. Jeg mener bare å ha satt klientens interesse først, sier Nordhus til Advokatbladet

Publisert Sist oppdatert

10. november besluttet Høyesterett å henvise en sak som gjelder utlevering av en polsk borger etter arrestordreloven. Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen.

Saken dreier seg om hvor vidt den polske rettsstaten nå er i så dårlig forfatning at det vil krenke den siktedes rettigheter etter EMK dersom han blir utlevert.

Advokatforeningen har bedt alle advokater om ikke å ta straffesaker i Høyesterett.

Forsvarer i saken Nils Christian Nordhus har bestemt seg for ikke å følge oppfordringen, skriver Rett24.

- Skulle tatt seg dårlig ut

Etter dialog med Advokatforeningens aksjonskomité, besluttet Nordhus mandag å melde seg ut av foreningen, skriver nettstedet.

– Det skulle ta seg meget dårlig ut i et internasjonalt perspektiv om norske domstoler må sitte passivt og ikke ta stilling i Polen-sakene kun fordi det er dyp uenighet mellom bevilgende myndighet og offentlige advokater om størrelsen på rettshjelpsatsen her til lands, sier Nordhus til Rett24.

- Setter klienten først

-Jeg mener ikke å protestere mot foreningens arbeid for økt salær. Jeg mener bare å ha satt klientens interesse først. Dernest respekterer jeg at mine valg rører ved et område foreningen definerer som grunnleggende, altså salæraksjonen. Jeg kan ikke leve med at foreningen skal øve noen som helst innflytelse overfor mine klienters tilgang til domstolene. Da har jeg tatt konsekvensen av dette, og meldt meg ut av foreningen. For meg personlig var det selvsagt ikke ukomplisert med utmelding, men det er altså klientens interesse og ikke egeninteresse jeg skal manøvrere etter. Det kan jeg leve med.

-Høyesterettssaken er nå berammet til 11 og 12 januar 2022.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas understreker at han er glad for at de fleste advokatene støtter opp om denne målrettede aksjonen

- Vi kan bare notere oss at Nordhus velger som han gjør. Vi bestemmer ikke over den enkelte advokats valg. Tvert om, advokater er uavhengige i sin forsvarergjerning. Det prinsippet respekterer vi selvfølgelig, skriver Wessel-Aas i en e-post til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS