Johannes Bakkevig, sorenskriver Ragnhild Borgerud, advokatfullmektig Jarle Brandstorp, og advokat Helge S. Gasser er samstemte i at rettshjelpssatsen må opp.

- Færre og færre som vil ta på seg fri rettshjelpssaker

Advokatene i Østfold viser sin misnøye med fri rettshjelpssatsen, og får støtte fra sorenskriver Ragnhild Borgerud.

Publisert

FREDRIKSTAD: Torsdag formiddag ble det arrangert flere aksjoner utenfor rettsstedene i Østfold krets i forbindelse med Advokatforeningens pågående streik.

Advokatforeningen har tre krav til regjeringen;

  • En bærekraftig salærsats på minimum 1560 kroner
  • Forhandlingsrett om salærsatsen
  • Reversering av halveringen av reisesalæret

- Vi håper aksjonen kan gjøre det mer synlig hvordan den jevne mann som trenger advokat er avhengig av et sterkt og godt fungerende fagmiljø og marked blant denne type advokater, og at det i motsatt fall vil påvirke rettsikkerheten, sier Johannes Bakkevig fra Advokatene i Lykkeberg til Advokatbladet.

Han er én av tre faste forsvarere i Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett, og koordinerte aksjonen for Fredrikstad-advokatene.

Advokat Helge S. Gasser, advokatfullmektig Jarle Brandstorp og advokat Johannes Bakkevig i Fredrikstad var blant de aksjonerende Østfold-advokatene torsdag formiddag, og hadde møtt opp utenfor tinghuset i Fredrikstad sentrum.

- Kan ikke ta slike saker lengre

- Frykter du at flere advokater vil slutte å ta fri rettshjelpssaker om ikke det skjer en endring?

- Jeg frykter ikke at det vil skje - jeg ser at det skjer allerede. Hvis vi hadde stått her for fem år siden tror jeg det hadde vært langt flere advokater som til stede. Når jeg prater med kolleger nå, opplever jeg at en stadig høyere andel sier at fri rettshjelp-saker kan de faktisk ikke ta lengre. Jeg tror vi allerede nå ser en langt lavere andel advokater som driver med slike saker enn det var før. Dette vil gå på bekostning av viktig fagkompetanse på området.

Advokat Thomas Andrews og Nathalie H. Brinkmann aksjonerte i Moss torsdag formiddag.

I Fredrikstad er det i dag registrert drøyt førti advokater. Han anslår at maks ti av dem jevnlig driver med fri rettshjelp-saker.

- Om ikke rettshjelpen styrkes tror jeg dette kan føre til at klientene på sikt vil kunne møte en post it-lapp på en stengt dør de dagene advokaten er i retten, sier Bakkevig.

Bekymret over tilbudet til rettshjelpsmottagerne

Også sorenskriver Ragnhild Borgerud kom ut for å vise Østfold-advokatene sin støtte.

- Vi støtter aksjonen til Advokatforeningen. Vår bekymring er at dette på sikt skal gå ut over tilbudet til rettshjelpsmottagerne, både når det gjelder salærsatsen, men især reisefraværet. Vi håper at de finner en god løsning, og at denne kommer raskt på plass, sier Borgerud til Advokatbladet.

Over tjue advokater hadde møtt frem utenfor tingretten i Moss for å vise sin misnøye med dagens rettshjelpssats.

- Vi må ha en reisegodtgjørelse som gjør at advokatene er villig til å ta på seg oppdrag et stykke unna. Ellers vil det bli et skjevt tilbud til som ikke er i nærheten av et rettslokale og trenger advokat. Det er også viktig at rettshjelpssatsen i seg selv ikke blir stående for lenge på samme nivå, og at man finner en mekanisme som gjør at den blir justert. Vi må ha et tilstrekkelig antall advokater som velger å jobbe med slike saker, sier Borgerud, som likevel ikke opplever det som kritisk i dag.

- Men vi er bekymret for at det kan bli en utvikling der det er færre advokater som ønsker å påta seg disse oppgavene.

Alt om advokat-streiken

aksjon2021 fri rettshjelp

Flere aksjoner

Også andre steder i landet planlegger Advokatforeningens kretser aksjoner.

Førstkommende lørdag skal Troms krets ha stand på Stortorget utenfor Kaffebønna fra klokken 11.00 til 14.00 der de skal informere om årsaken til streiken, og dele ut gratis kaffe og boller.

Onsdag den 17.11 fra klokken 11.00 til 12.00 vil Møre og Romsdal krets gjennomføre en markering utenfor rettslokalet i Ålesund.

Powered by Labrador CMS