Daglig leder i JURK, Bjørk Jonassen.

Påtroppende regjering vil fremlegge forslag om samtykkelov

– Vi tolker dette som et løfte fra politikerne, og er utrolig glade for at dette er et av punktene i den nye regjeringsplattformen, sier JURK-leder Bjørk Jonassen.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag ble den nye regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt frem.

Et av de justispolitiske målene som presenteres i Hurdalsplattformen, er en utredning av muligheten for å gjøre endringer i straffelovens voldtektsbestemmelse: Ordlyden må gjenspeile at seksuell omgang uten samtykke er forbudt, fremheves det.

Daglig leder i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Bjørk Jonassen, er blant dem som jubler over at den påtroppende regjeringen ønsker å behandle problemstillingen.

– Det er et avgjørende steg i riktig retning at Ap og Sp er enige om dette, og har fremlagt et konkret ønske om samtykkelov. Den allmenne oppfatningen i befolkningen er at seksuell omgang uten samtykke utgjør en voldtekt, men dette gjenspeiles ikke i dagens lovtekst. En lovendring vil derfor utvide definisjonen av hva en voldtekt er, slik at den sammenfaller med den allmenne rettsfølelsen blant folk, sier Jonassen.

Enighet mellom Ap og Sp

Arbeiderpartiet har over lengre tid formidlet ønsker om en tydeliggjøring av voldtektsbestemmelsen på dette punktet. Senterpartiet hadde ikke samtykkelov som del av stortingsprogrammet som ble vedtatt på partiets landsmøte i juni.

Nå ser det likevel ut til at partiene er enige om å sette en lovendring på agendaen.

– Nå som Sp går inn for å gjøre endringer, har vi virkelig tro på at dette vil gå igjennom. Det er allerede en del av straffelovrådets mandat å utrede muligheten for et samtykkekrav, og i JURK har vi begynt arbeidet med å undersøke hvordan lovteksten på best mulig måte bør formuleres. Vi har også gode inspirasjonskilder i Sverige og Danmark, så det behøver ikke nødvendigvis å gå flere år før en lovendring er på plass, sier Jonassen.

Bistandsadvokatutvalget: Tiden er overmoden for lovendring

Straffelovrådet ba tidligere i år Advokatforeningen om innspill til endringer i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.

Bistandsadvokatutvalget utarbeidet et omfattende innspill, og uttrykte blant annet at det mener tiden er overmoden for en samtykkebestemmelse i loven.

Lovutvalget for straffeprosess og strafferett spilte inn at Straffelovrådet bør vurdere i hvilken grad alle straffverdige handlinger dekkes av dagens voldtektsbestemmelse.

Advokatforeningen ba også rådet om å vurdere følgende:

  • Opphevelse eller endring av minstestraffbestemmelsen i voldtektssaker.
  • Vurdere om alle de ulike straffebudene er godt nok avstemt mot hverandre.
  • Straffefritaksgrunnen i straffeprosessloven § 308.
  • Sexkjøploven.

Her kan du lese Hurdalsplattformen.

Powered by Labrador CMS