Justispolitisk talsperson i Høyre, Peter C. Frølich.

Høyre vil ha lavere minstestraffer og sier nei til samtykkelov

- Høyre går til valg på å modernisere advokatlovgivningen, sier Peter C. Frølich.

Publisert

- Vi foreslår å avskaffe rettsrådsmonopolet, åpne for finansielt eierskap og lovfeste advokatenes taushetsplikt, sier Peter C. Frølich, annen nestleder i Stortingets justiskomité og Høyres justispolitiske talsperson.

Hva vil partiene i justispolitikken?

Advokatbladet har tatt for seg de justispolitiske programmene til de ulike politiske partiene. I dag skriver vi om Høyre, Venstre og SV.

Mens lovfesting av taushetsplikten og avskaffing av rettsrådsmonopolet er blant forslagene i den nye advokatloven, er eierskap ikke berørt i loven. Men i sitt partiprogram for 2021 - 2025 foreslår Høyre å fjerne begrensningene på hvem som kan eie advokatfirmaer.

- Nødvendig modernisering

Advokatloven lå seks år til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet før proposisjonen ble lagt frem den 11. juni i år. Om en eventuell ny regjering kommer til å trekke den tilbake, som den har anledning til, er i øyeblikket helt i det blå.

- Vi har ikke fått noen signaler om at en eventuell ny Ap-ledet regjering vil trekke proposisjonen, så jeg tror nok at den blir vedtatt. Det håper jeg i alle fall. Høyre er svært godt fornøyd med advokatlov-proposisjonen, og mener en advokatlov vil føre til en nødvendig modernisering av advokatbransjen, sier han.

Av hensyn til kontinuitet og stabilitet er det viktig at loven blir behandlet i Stortinget i høst, mener Frølich.

- Nå kan vi ikke bruke mer tid.

Rusreformen viktigst

Rusreformen er den viktigste justispolitiske saken for Høyre, sier Frølich.

- Reformen bredder over både sosial, helse- og justisfeltet. At den ble torpedert, var en historisk feil av Arbeiderpartiet spesielt. De hadde muligheten til å gjennomføre en omfattende og viktig reform, men endte opp med å skuffe noe helt enormt. Jeg tror nesten ikke jeg har sett et større mageplask.

- Vi står fast på målet om å avkriminalisere rusmisbruk, og kommer til å fortsette å fremme forslag om rusreform helt til den blir vedtatt, sier han.

Lavere minstestraffer

Høyre ønsker også en stor straffereform.

- Vi vil både ha lavere minstestraffer og høyere maksstraffer. Dommerne bør få større tillit og frihet til å fastsette rettferdig straff.

Høyre vil også øke budsjettene til både politiet og domstolene.

- Politireformen og domstolsreformen må for all del ikke reverseres, sier Frølich.

Frølich har markert seg som en motstander av å innføre en ny samtykkelov.

- Samtykkelov er vi ekstremt skeptiske til. At sex krever samtykke er alle enige om, men det er veldig uegnet som vilkår for straff. Det skaper uklar strafferett og kan føre til feilaktige dommer, sier Frølich.

- Tyvlånt autoritet

En annen viktig sak for Høyre er samrøret mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening, forteller han.

- Denne sammenblandingen skader tilliten til politiet i deler av befolkningen. Jeg er særdeles kritisk til mye av det som er kommet frem i denne saken. Norsk narkotikapolitiforening har tyvlånt av politiets autoritet, sier Frølich.

34-åringen stiller nå til valg for sin tredje periode som stortingsrepresentant, og står på en sikker tredjeplass i Hordaland.

- Jeg skal ikke fortelle advokater hvilket parti de bør stemme på. Advokater kommer i mange ulike former og har ulike verdisyn. Men det de aller fleste av oss deler, er at vi slår ring om rettsstatsprinsipper, solide institusjoner og stabilitet - samt at vi er skeptiske til ekstreme, kjappe og populistiske løsninger. Så jeg synes man skal avvise alt som er ytterliggående og radikalt, enten på den ene eller andre fløyen, sier Frølich.

Venstre: Øke salærsatsene

Solveig Schytz er møtende vara for Abid Raja.

Venstre er det eneste partiet som har programfestet å øke den offentlige salærsatsen.

På spørsmål om hva som er partiets tre viktigste justispolitiske saker, svarer Solveig Schytz, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson, dette:

- Å utvide rettshjelpsordningen til flere områder og øke inntektsgrensen for fri rettshjelp. En human strafferettspleie med et sterkere fokus på rehabilitering og mindre bruk av isolasjon. Og å oppdatere dagens lovbestemmelser om seksuelle overgrep med sikte på å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

Her er flere punkter fra Venstres justispolitiske program:

Rettshjelpsordningen:

Øke bevilgningene til fri rettshjelp. Øke salærsatsene. Utvide rettshjelpsordningen til flere områder. Øke inntektsgrensen. Opprette en førstelinjetjeneste som kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov.

Rettsstaten:

  • Gi Høyesterett mulighet til å behandle klager på Stortingets godkjenning av stortingsvalg.
  • Flytte kompetansen for utnevnelse av dommere til et uavhengig organ hvor representanter for regjeringen ikke har flertall.
  • Opprette en ny forvaltningsdomstol, blant annet for å erstatte UNE.

Partiet ønsker også å fjerne minstestraffene.

Innenfor kriminalomsorgen, ønsker Venstre å etablere flere overgangsboliger, styrke det psykiske helsetilbudet for innsatte, øke bruken av fotlenke og omvendt voldsalarm, og å redusere bruken av isolasjon.

Sosialistisk Venstreparti: Øke reisesalæret

Andreas Sjalg Unneland er kandidat til Oslobenken for SV.

SV ønsker også å senke straffenivået, forteller Andreas Sjalg Unneland, partiets tredjekandidat fra Oslo, og arkitekten bak SVs økte satsning på justispolitikk. Partiet ønsker også å øke advokatenes salærsats, samt å øke reisesalæret i fri rettshjelpssaker.

Han lister opp disse sakene som partiets tre viktigste saker innenfor justissektoren:

- Å etablere en gratis førstelinjetjeneste for alle som sparer folk for penger og senker konfliktnivået i samfunnet. Å styrke rettshjelpsordningen betydelig ved å inkludere flere rettsområder, øke inntektsgrensen til 5 G, og å øke salærsatsene. Samt å foreta en gjennomgang av det totale straffenivået med mål om å senke det.

Her er andre forslag fra SVs partiprogram for 2021-2025:

  • Sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder.
  • Sikre åpenhet om aggressiv skatteplanlegging som tilbys av skatterådgivere. Skatte- og transaksjonsrådgivning må unntas fra advokaters taushetsplikt.
  • Innføre maksimalpris for advokaters timehonorar i utvalgte saker som berører vanlige forbrukere i for eksempel barnefordelingssaker, saker vedrørende hus og eiendom, forbrukersaker, erstatningssaker og saker vedrørende sosiale rettigheter
  • At det skal bli enklere å frata bevillingen fra useriøse og uskikkede advokater. • øke reisegodtgjørelse til advokater og sakkyndige for å sikre at frie rettshjelpssaker blir prioritert.
Powered by Labrador CMS