Øverst f.v: Benedicte Krogh Grimstad, Karoline Røvik Zeiner, Atle H. Carlsen, Kjetil Stensvik, Kristian Elvestad Ottesen, Elisabeth Lian Haugsdal, Martin Bogstrand Sørensen, Hilde L. Høksnes, Martin Tandstad Ege, Preben Milde Thorbjørnsen, Elise Johansen, Andreas K. Lund og Tine E. Vigmostad.
Øverst f.v: Benedicte Krogh Grimstad, Karoline Røvik Zeiner, Atle H. Carlsen, Kjetil Stensvik, Kristian Elvestad Ottesen, Elisabeth Lian Haugsdal, Martin Bogstrand Sørensen, Hilde L. Høksnes, Martin Tandstad Ege, Preben Milde Thorbjørnsen, Elise Johansen, Andreas K. Lund og Tine E. Vigmostad.

PARTNEROPPTAK

En rekke nye partnere i 2023

Brækhus signerer ny managing partner og Hjort henter tilbake en gammel kjenning. Også Schjødt, Wiersholm, Wikborg Rein, Thommessen, BAHR, Selmer og SANDS er blant firmaene som har fått nye fjes i partnerskapet ved årsskiftet.

Publisert Sist oppdatert

Nytt år, nye partnere.

En rekke advokatfirmaer har utvidet partnerskapet både ved interne opprykk og nye signeringer. Her er en oversikt over noen av årets nye partnere.

Tips oss om nye partnere!

Schjødt styrker fiskeri- og havbruksgruppen

Erik Staurset Andresen blir ny partner i Advokatfirmaet Schjødt. Han vil være tilknyttet firmaets kontor i Ålesund, men vil fortsette å jobbe med havbruksaktører over hele landet.

Tidligere har Andresen jobbet som rådgiver i Fiskeridirektoratet, og advokat i fiskeri- og havbruksavdelingen i Wikborg Rein. Siden 2020 har han vært partner i Øverbø Gjørtz.

Erik Staurset Andresen.
Erik Staurset Andresen.

– Slik sjømatnæringen utvikler seg, og da særlig havbrukssektoren, ser jeg et behov for å jobbe i et større firma som kan tilby klientene spesialiserte råd innenfor alle rettsområder, sier Andresen til Schjødts nettsider.

Andresen er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri, og ble tidligere i år kåret til Norges fremste talent innen fiskeri og havbruk i Finansavisens advokatundersøkelse.

– Vi er svært glade for at Erik har valgt Schjødt, og er overbevist om at han vil passe perfekt hos oss. Med sin lange fartstid innen havbruk vil han tilføre oss verdifull kompetanse og erfaring, sier advokat Tore Fjørtoft, som leder Schjødts fiskeri- og havbruksgruppe.

Ny MP i Brækhus

Tidligere administrerende direktør i Selmer, Atle H. Carlsen, blir ny managing partner i Brækhus. Nyansettelsen innebærer en ny lederstrategi for firmaet som nå skal ledes av en managing partner som ikke er jurist.

Brækhus har de fire siste årene vært ledet av Frank C. Aase. Han vil etter eget ønske gå tilbake til en partnerrolle i firmaet.

Carlsen har siden 2016 vært øverste leder i Selmer, og har tidligere hatt flere lederroller i Boston Consulting Group (BCG).

Benedicte Krogh Grimstad, Karoline Røvik Zeiner og Atle H. Carlsen.
Benedicte Krogh Grimstad, Karoline Røvik Zeiner og Atle H. Carlsen.

– Atle har de samme grunnverdiene som oss og deler vår vilje og ambisjon om å bli en stadig sterkere aktør i advokatbransjen. Han er en lagbygger som nå skal bruke all sin tid og alle sine erfaringer hos oss i Brækhus, sier partner Stein E. Hove til firmaets nettsider.

Brækhus styrker også eiendomsavdelingen med Benedicte Krogh Grimstad og Karoline Røvik Zeiner som nye partnere. Nysigneringene kommer begge fra Dalan Advokatfirma.

– Med Benedicte og Karoline på laget vil vi ytterligere styrke vår kompetanse og kapasitet innen fast eiendom. I tillegg til å være faglig sterke, vil begge være verdifulle tilskudd til det sosiale miljøet i avdelingen og firmaet, sier partner Thomas Andersen, leder for eiendomsavdelingen til firmaets nettsider.

Nye fjes i Wiersholm

Wiersholm økte partnerskapet ved årsskiftet med Elisabeth Lian Haugsdal og Kristian Elvestad Ottesen. I midten av desember tiltrådte også ekspert på kontrakter i energisektoren, Kjetil Stensvik som partner i firmaet.

Elisabeth Lian Haugsdal har tidligere vært rådgiver for EFTA-domstolen i to år, før hun startet i Wiersholm i 2017. Hennes primærfelt er konkurranserett, EU/EØS-rett, statsstøtterett, samt forvaltningsrett og tvisteløsning.

Kjetil Stensvik, Kristian Elvestad Ottesen og Elisabeth Lian Haugsdal.
Kjetil Stensvik, Kristian Elvestad Ottesen og Elisabeth Lian Haugsdal.

Kristian Elvestad Ottesen jobbet som dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett, før han startet i Wiersholm i 2016. Han jobber primært med bistand til fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner og selskapsrett.

Kjetil Stensvik startet advokatkarrieren i BAHR, før han jobbet ni år i Equinor, blant annet som Head of GC Office. Siden 2018 har han vært partner i CMS Kluge, før han sent i 2022 tiltrådte som ny partner i Wiersholm.

– I Wiersholm ser jeg frem til å bidra med min erfaring på viktige og spennende prosjekter, særlig innen energisektoren, sammen med svært dyktige kollegaer, sier Kjetil Stensvik i en pressemelding.

I november 2022 styrket Wiersholm sitt M&A-team med Tor Bechmann, som etter 17 år i Tenden, ble ny partner i Wiersholm.

Fire nye partnere i Wikborg Rein

Ved årsskiftet rykket fire advokater opp til å bli partner i Wikborg Rein; Elise Johansen, Tine Elisabeth Vigmostad, Preben Milde Thorbjørnsen og Andreas K. Lund.

– Vi er stolte over å få inn fire nye partnere fra våre egne rekker. De representerer en bredde, både i firmaets fagområder, satsningsområder og som advokater, og har litt ulike profiler, sier managing partner, Finn Bjørnstad.

Elise Johansen har ved siden av advokatvirket vært professor ved Universitetet i Tromsø siden 2020. Hun omtales som en av Norges fremste jurister innen bærekraft og omstilling.

Tine Elisabeth Vigmostad har allerede vært fagansvarlig for Wikborg Reins arbeid med sanksjoner og eksportkontroll i en god stund.

Preben Milde Thorbjørnsen er tilknyttet firmaets avdeling for konkurranse og anskaffelser. Han arbeidet blant annet som juridisk rådgiver i Konkurransetilsynet, samt som advokatfullmektig i CMS Kluge, før han kom til Wikborg Rein i 2016.

Andreas K. Lund arbeider i Wikborg Reins finansierings-team. Her jobber han med alt fra selskapsfinansiering og oppkjøpsfinansiering, til prosjektfinansiering og obligasjonsfinansiering.

Tre rykket opp i Thommessen

I Thommessen rykket Nicolai Julsvoll, Frida Stene-Slotte og Mette Borger Fyksen opp i partnerskapet.

Nicolai Julsvoll startet som advokatfullmektig i Thommessen i 2013, og har siden den gang primært arbeidet med M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner.

Frida Stene-Slotte har siden hun fullførte mastergrad i rettsvitenskap, jobber i Thommessens avdeling for bank, finans, insolvens og restrukturering.

Mette Borge Fyksen har vært tilknyttet advokatfirmaets avdeling for næringseiendom de siste elleve årene.

– Det er utrolig gøy å tre inn i partnerskapet i et knallsterkt team. Jeg gleder meg veldig til å være med å utvikle firmaet videre fremover. Og ekstra hyggelig er det å ta dette steget sammen med Nicolai og Frida, sier Fyksen til Advokatbladet.

To partneropprykk i Bull

Nytt år betyr to interne partneropprykk for Bull, som styrker seg på fagområdene selskapsrett, transaksjoner og arbeidsrett med Elisabeth Hoffmann og Jørgen Burdal. Begge går fra å være senioradvokater til å bli partnere.

Elisabeth Hoffmann er en del av corporate-teamet, og har nesten sammenhengende jobbet i Bull siden hun fullførte jusstudiet i 2013. I tillegg til å være advokat, er hun også programleder for podkasten «Null Bull§hit».

Elisabeth Hoffmann og Jørgen Burdal.
Elisabeth Hoffmann og Jørgen Burdal.

– I Bull har jeg fått jobbet med spennende problemstillinger sammen med dyktige kollegaer, og har også lært hvor viktig det er med kompetanseoverføring og raushet slik at vi sammen kan ivareta klientene på best mulig måte, sier Hoffmann til Bulls nettsider.

Jørgen Burdal startet sin karriere som advokatfullmektig i Bull i 2012, og har siden den gang jobbet primært med arbeidsrettslige problemstillinger.

– Det er en stor glede å bli en del av partnerskapet i Bull. Dette er et firma med svært dyktige advokater som trives med å jobbe tett på klientene og å samarbeide på tvers for å gjøre en best mulig jobb, sier Burdal.

Simonsen Vogt Wiig med fire nye partnere

Trine Vabog, Kristoffer Birkeland, Jahn Egil Osestad og Siri Merethe Rønning er tatt opp som nye partnere i Simonsen Vogt Wiig.

–Det er svært hyggelig å kunne annonsere hele fire partneropprykk fra egne rekker. De fire er erfarne og dyktige advokater, og svært verdsatte kolleger. Vi er stolte over å ønske dem velkommen i partnerskapet, sier managing partner Mona Søyland til firmaets nettsider.

Kristoffer Birkeland, Trine Vaborg, Siri Merethe Rønning og Jahn Egil Osestad.
Kristoffer Birkeland, Trine Vaborg, Siri Merethe Rønning og Jahn Egil Osestad.

Trine Vabog startet sin karriere som advokatfullmektig i Simonsen Vogt Wiig i 2007, og ble senere leder for faggruppen for IT. Hun er tilknyttet teknologi og media-teamet i Oslo, og har erfaring som prosjektleder og forhandlingsleder for IKT-anskaffelser.

Kristoffer Birkeland har tidligere jobbet i PwC, Schjødt og Kluge før han i 2019 ble senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig. Hans ekspertise omfatter Private Equity, Venture Capital og industriell M&A.

Jahn Egil Osestad har vært en del av firmaet siden 2009, og jobber med juridiske problemstillinger innenfor energisektoren, særlig knyttet til nettbransjen.

Siri Merethe Rønning jobber ved firmaets kontor i Trondheim. Hun har lang erfaring med forretnings- og organisasjonsutvikling, og bistår også innenfor områder som ESG og bærekraft, fast eiendom, arbeidsrett og generell selskapsrett.

Selmer styrker partnerskapet

Hilde L. Høksnes, Martin Bogstrand Sørensen og Martin Tandstad Ege blir nye partnere i Selmer.

– Hilde, Martin og Martin er sterke fagpersoner som har lagt inn stor innsats i Selmer, og vi er derfor veldig glade for å annonsere at de blir en del av Selmers partnerskap fra nyåret, sier påtroppende managing partner i Selmer, Hans Jørgen Bender til firmaets nettsider.

Martin Bogstrand Sørensen, Hilde L. Høksnes og Martin Tandstad Ege.
Martin Bogstrand Sørensen, Hilde L. Høksnes og Martin Tandstad Ege.

Hilde L. Høksnes jobbet blant annet fire år i Finanstilsynet før hun startet i Selmer i 2009. Hun jobber primært med regulatoriske spørsmål knyttet til foretak.

Martin Bogstrand Sørensen kom til Selmer i 2011, og er i dag tilknyttet Selmers team for tvistesaker. Han har erfaring med saker som angår ekspropriasjon og andre typer myndighetsinngrep, erstatningskrav, verdsettelse av eiendom og selskaper, næringseiendom, samt kontraktsrett.

Martin Tandstad Ege kom til Selmer i 2019, og er tilknyttet firmaets team for TMT og energi. Tidligere har han blant annet jobbet in-house, og har internasjonal erfaring fra både Europa, Vest-Afrika og Asia. Han jobber hovedsakelig med kontraktsrett, med hovedfokus på olje og gass, fornybar energi, teknologi og teknologiutvikling.

To nye partnere i Svensson Nøkleby

Haakon Løvaas Haaland og Kristine Andersen Aasgaard.
Haakon Løvaas Haaland og Kristine Andersen Aasgaard.

Kristine Andersen Aasgaard og Haakon Løvaas Haaland rykker opp til partnerskapet i Svensson Nøkleby. Begge er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling.

Kristine Andersen Aasgaard startet sin karriere som advokatfullmektig i firmaet i 2014, og har siden den gang spesialisert seg innen borettslag- og eierseksjonsjuss og involveres i saker om seksjonering og reseksjonering.

Haakon Løvaas Haaland har blant annet jobbet som rådgiver for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, før han i 2015 ble advokat i Svensson Nøkleby. De senere årene har han jobbet for eiendomsutviklere med plan- og bygningsrett, tingsrett og kontraktsrett.

– De kjenner kundene og markedet, og de har vist seg som grundige og tillitsskapende rådgivere, alene og sammen med våre kompetente team av lagspillere. Nå er de rustet og klare til å ta posisjonen som partnere, sier Bjarte Røyrvik, styreleder i Svensson Nøkleby, til firmaets nettsider.

BAHR med to nye partnere

Margrethe Meder og Tor Olav Carlsen.
Margrethe Meder og Tor Olav Carlsen.

BAHR styrker arbeidslivsgruppen med to nye partnere, Margrethe Meder og Tor Olav Carlsen.

Før hun startet i BAHR var Margrethe Meder avdelingsleder og sjef for NHOs advokattjenester. Hun beskrives av advokatfirmaet som «en av landets ledende arbeidsrettsadvokater», og hun fikk møterett for Høyesterett i 2017.

Tor Olav Carlsen startet i BAHR tilbake i 2009. Etter noen som både internadvokat i Norsk Gjenvinning og juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, returnerte han til advokatfirmaet i fjor.

Fire partneropprykk i SANDS

Ved årsskiftet gikk Erik Meyer-Lampe, Bård Solem, Hilde Lund og Bjørn-Ivar Bendiksen inn i partnerskapet til SANDS.

Erik Meyer-Lampe, Bård Solem, Bjørn-Ivar Bendiksen og Hilde Lund.
Erik Meyer-Lampe, Bård Solem, Bjørn-Ivar Bendiksen og Hilde Lund.

Erik Meyer-Lampe la bak seg en ti års lang karriere i Thommessen da han gikk til SANDS i 2020. Han jobber i firmaets transaksjonsavdeling, og har mange års erfaring innen selskapsrett og M&A.

Bård Solem jobbet tidligere som rådgiver i Forbrukertilsynet, før han startet i SANDS i 2012. Solem er spesialist på avtalerett, immaterielle rettigheter og IKT, og arbeider ved firmaets kontor i Trondheim.

Hilde Lund gikk inn i SANDS som special counsel i 2022, etter elleve år som både advokat hos Regjeringsadvokaten og som dommerfullmektig i Oslo. Hun arbeider primært med konfliktløsning og prosedyre. I tillegg har hun omfattende meklingserfaring, blant annet som medmekler hos Riksmekleren.

Bjørn-Ivar Bendiksen arbeider ved SANDS' kontor i Tromsø, og har fiskeri- og havbruksretts som sin spesialitet. Han jobber også som sensor i kontraktsrett ved universitetet i samme by, og har tidligere erfaring som dommerfullmektig.

To nye ansikter i AGP Advokater

AGP Advokater, som ble etablert i 2020 og spesialiserer seg på transaksjoner, henter to nye partnere; Peter Tranvåg Skutvik og Kim Hellstrøm Christensen.

Kim Hellstrøm Christiansen og Peter Tranvåg Skutvik.
Kim Hellstrøm Christiansen og Peter Tranvåg Skutvik.

Peter Tranvåg Skutvik tiltrer som finansieringspartner fra Schjødt, der han primært jobbet med kommersielle kontrakter, fusjoner, oppkjøp, samt E&P-finansiering.

– Jeg har sett hva AGP har fått til siden de startet og de har overbevist. Nå ser jeg frem til å ta del i den videre reisen i et rendyrket transaksjonsadvokatfirma og styrke de videre med min kompetanse innen fremmedfinansiering, sier Skutvik i en pressemelding.

Kim Hellstrøm Christensen kommer fra Wiersholm og vil lede AGPs transaksjoner innen næringseiendom. De tre siste årene har han blitt kåret til «Rising star» innen næringseiendom, av Legal500.

– Første gang jeg satt min fot i lokalene til AGP, tenkte jeg at her må det være lett å trives som kollega og som kunde. Nå ser jeg frem til å styrke deres satsing på transaksjoner i næringseiendom, sier Christiansen.

Firmaet holder til på Tjuvholmen i Oslo.

Henrik Helset ny partner i Legalis

Henrik Helset.
Henrik Helset.

Henrik Helset har tidligere jobbet i Help Forsikring og Gatejuristen, før han ble advokat og senere senioradvokat i Legalis. Han jobber primært med bolig, eiendom, kjøp og pengekrav.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen som partner i Legalis. Det er et firma med et fantastisk arbeidsmiljø, gode verdier og utrolig spennende fremtidsutsikter, sier Helset i en pressemelding.

Managing partner i Legalis, Tonje Hovde Skjelbostad, er svært fornøyd med å ha styrket partnerskapet fra egne rekker.

– Vi vet at Helset har solid faglig kompetanse og et meget godt rykte på seg hos sine klienter, sier hun.

Kristian Korsrud med comeback til Hjort

Kristian Korsrud.
Kristian Korsrud.

Etter elleve år som advokat og partner i Hjort, byttet Kristian Korsrud beite til Advokatfirmaet Grette i 2020. Nå vender han tilbake til gamle trakter, og blir igjen en del av partnerskapet i Hjort.

Korsrud jobber primært med eiendomsrett og plan- og bygningsrett, i tillegg til tvisteløsning.

– Hjorts velfortjente renommé innenfor tvisteløsning og prosedyre står i en særstilling. For meg er det en ubetinget glede at jeg på nytt får ta del av et miljø i den videre satsingen innenfor eiendomsutvikling og tvisteløsning, sier Kristian Korsrud til Hjorts nettsider.

To nye partnere i CMS Kluge

Alf Amund Gulsvik og Henrik Nordling er årets nye tilskudd i partnerskapet til CMS Kluge. De vil begge to bli en del av firmaets avdeling for IP, teknologi og EØS.

Alf Amund Gulsvik og Henrik Nordling.
Alf Amund Gulsvik og Henrik Nordling.

Alf Amund Gulsvik har en fortid i Wikborg Rein, men har jobbet i CMS Kluge siden 2017. Han leder firmaets team innen offentlige anskaffelser, og er for tiden også nemndmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelse. Firmaet omtaler han som en av landets ledende anskaffelsesadvokater.

Henrik Nordling har jobbet i CMS Kluge siden 2019, da han forlot BAHR etter fem år. Tidligere har han også jobbet i Schjødt, Darrois Villey i Paris og Freshfields Bruckhaus Deringer i Brussel, og har både norsk og fransk advokatbevilling. Han er den del av firmaets team innen EU og konkurranserett.

Opprykk i Kvale

Mari Verling har rykket opp som partner i Kvale Advokatfirma.

Tidligere har hun blant annet jobbet i tre år som juridisk konsulent i Huseiernes landsforbund, før hun startet som advokatfullmektig i Kvale i 2017.

Mari Verling.
Mari Verling.

Hun jobber primært med kollektiv og individuell arbeidsrett, og har blant annet skrevet to bøker om arbeidsrettslige emner sammen med Nicolay Skarning: «Permittering under og etter koronapandemien» og «Nedbemanning og sluttpakker».

«Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon», skriver Kvale på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS