- Det er ingen annen utvei. Dersom de tar ut søksmål, må vi møtes i retten, sier Jens Edvin A. Skoghøy.

- En eventuell rettssak skal jeg prosedere selv

Onsdag fremsatte Skoghøys fraseparerte kone krav om erstatning. Skoghøy mener kravet er fullstendig grunnløst, og forteller at han kommer til å prosedere en eventuell rettssak på egenhånd.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken kalte Nataliia Andreassen Skoghøy (41) og hennes advokat, Linnéa Tereza Karlberg, fra advokatfirmaet Danielsen & Co, inn til pressekonferanse. Der la advokaten frem et prosessvarsel mot Jens Edvin A. Skoghøy med krav på erstatning og oppreising.

Skoghøys fraseparerte kone krever et pengebeløp for å unngå rettssak, kommer det frem i prosessvarselet.

- Ved denne kopien av forskjellige lovbestemmelser ble det ikke fremsatt noe bestemt krav. De overlater det til meg å komme med et tilbud. Men jeg kommer ikke til å betale noen verdens ting, forteller Skoghøy til Advokatbladet.

Vil prosedere selv

Skoghøy betrakter kravet som fullstendig grunnløst, og sier det er uaktuelt å inngå forhandlinger med motparten. Han har foreløpig ikke avvist kravet formelt, men informerer om at han vil svare motparten innen rimelig tid.

Høyesterettsdommeren er forberedt på en eventuell rettssak.

- Det er ingen annen utvei. Dersom de tar ut søksmål, må vi møtes i retten. Og i en eventuell rettssak kommer jeg til å prosedere saken selv. Jeg behøver ingen rettslig bistand, sier Skoghøy.

- Dessuten koster det penger å engasjere advokat. Og hvis min fraseparerte kone skulle tape saken, vil hun bli dømt til å betale saksomkostninger. Derfor er det nok best at jeg prosederer saken selv, forteller han.

- Paradoksalt

I prosessvarselet anmodes Skoghøy, under henvisning til tvisteloven § 5-2, å fremsette egne krav mot Nataliia, dersom han skulle mene å ha det. På spørsmål om han akter å fremsette egne erstatningskrav for æreskrenkelser i kjølvannet av onsdagens pressekonferanse, svarer Skoghøy benektende.

- Det gjør jeg ikke. Det hele er riktignok meget paradoksalt. Og dersom man føler seg urettmessig krenket, er det veldig merkelig å innkalle til en pressekonferanse for å spre krenkelsen ytterligere. Det er veldig lite produktivt, sier han.

- Vi strakk ut ei hånd med tilbud om forhandlinger. Nå biter Skoghøy også min hånd, og det vil jeg som advokat ta med meg i fortsettelsen, sa advokat Karlberg til Dagbladet. Her med Nataliia Skoghøy (foran).

- Linnéa Karlberg forteller til Dagbladet at du har «bitt hennes hånd», og at «hun som advokat vil ta med seg det i fortsettelsen». Frykter du å møte Karlberg og Advokatfirmaet Danielsen i retten?

- Nei, jeg føler ikke på noen frykt. For øvrig forstår jeg ingenting av hva advokaten mener med den uttalelsen.

- Jeg bruker tiden aldeles godt

Høyesterettsdommeren har vært i studiepermisjon siden oktober 2022, før han ble sykmeldt til 5. februar. Denne ble ikke forlenget, men Skoghøy har nå fått innvilget ny studiepermisjon frem til påske.

- Jeg bruker tiden aldeles godt. Jeg har allerede ferdigstilt to oppdaterte bøker om henholdsvis dynamisk formuerett og rettskildelære.

- Nå er jeg i gang med en tredje bok. Denne vil omhandle norsk ekspropriasjonsrett. Det vil nok ta litt tid å få denne ferdigstilt, sier han.

- Når er du tilbake i Høyesterett?

-Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Powered by Labrador CMS