Linnéa Tereza Karlberg, Nataliia Skoghøys prosessfullmektig og sønnen Ruslan fotografert i mars, da prosessvarslet ble lagt frem på en pressekonferanse.

Kaller forliksrådets beslutning «tøvete»

Nataliia Skoghøys prosessfullmektig, Linnéa Karlberg, mener forliksrådet kunne ha behandlet Skoghøy-saken. - Det er overhodet ikke overraskende at forliksrådet innstiller sin behandling i saken, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken ble det kjent at forliksrådet har besluttet å innstille saksbehandlingen i Skoghøy-saken, der den tidligere høyesterettsdommeren ble klaget inn av sin fraseparerte kone.

Slik lød beslutningen:

«Etter at tilsvar er mottatt fant forliksrådet at saksbehandlingen innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11 første ledd».

Det var Gudmund Brede, forliksrådet i Oslos leder, som behandlet saken. Ingen utenom Brede var til stede ved beslutningen, som ble truffet utenfor møte, slik tvisteloven legger opp til i slike tilfeller.

- Henger ikke på greip

Linnéa Tereza Karlberg, Nataliia Skoghøys prosessfullmektig, mener beslutningen fra forliksrådet ikke henger på greip.

- Forliksrådet kan gjøre hva de vil, helt vilkårlig. Her fant de at saken ikke var egnet for forliksrådsbehandling, men det mener jeg er tøv, sier hun.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg, her til venstre, er uenig i forliksrådets beslutning- Bildet er fra pressekonferansen i mars måned.

- Nå oppleves det litt som at forliksrådet gjør som Skoghøy dikterer. De tør ikke å ta en selvstendig beslutning, sier Karlberg.

Advokaten sikter blant annet til Skoghøys tidligere uttalelser i sommer, da han i juli uttalte at han trodde forliksrådet ville innstille saken, fordi den var for kompleks, både faktisk og juridisk, til å bli håndtert i det laveste leddet i rettssystemet.

- Hele poenget er å få til et forlik

Karlberg mener forliksrådet ikke har opptrådt i henhold til sin funksjon i saken.

- Hele poenget med forliksordningen er å få til et forlik, og det krever ikke annet enn møte og kontakt mellom partene, sier hun.

Tvisteloven § 6-11

Bestemmelsens første ledd lyder: «Etter at tilsvar er mottatt, kan forliksrådet innstille behandlingen dersom det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet.»

Vilkåret om at det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, slik § 6-11 krever, skal ifølge forarbeidene ikke forstås som en ren sikkerhetsventil, men det er lagt til grunn at unntaket nokså sjelden vil få anvendelse.

Ved vurderingen av om saken er egnet for videre behandling, skal forliksrådet blant annet ta hensyn til hvorvidt tvistens karakter tilsier at begge parter vil samtykke til at det avsies dom, dersom tvistesummen er over 200 000 kroner. Det er likevel ikke tilstrekkelig som grunnlag for å innstille saken etter denne bestemmelsen at behandling i utenrettslig nemnd er mer egnet enn forliksrådsbehandling, ifølge forarbeidene.

- Overhodet ikke overraskende

Advokat Jon Wessel-Aas, partner i Lund & CO, har arbeidet med slike saker i mer enn 25 år. Han er ikke overrasket over forliksrådets beslutning.

- Det er overhodet ikke overraskende at forliksrådet innstiller sin behandling i saken. Det er nemlig den klare hovedregelen - og normalt også det eneste forsvarlige - at forliksrådet velger å ikke realitetsbehandle søksmål om ærekrenkelser, sier han.

Jon Wessel-Aas

- Slike søksmål involverer blant annet kompliserte juridiske vurderinger av forholdet mellom ytringsfrihet og personvern. Forliksrådet består av lekfolk, ikke jurister. Det hadde med andre ord vært oppsiktsvekkende, og etter mitt syn uforsvarlig, dersom forliksrådet hadde behandlet denne saken, fortsetter Wessel-Aas.

Gudmund Brede, lederen av forliksrådet i Oslo, viser til at saken ikke er egnet i forliksrådet.

- Etter en helhetsvurdering er vi enige i klagemotpartens vurdering. Saken er ikke egnet til behandling i forliksrådet, sier han.

Viser til Kausland-saken

Karlberg trekker paralleller til en sak anlagt mot VG for mange år siden, der nå avdøde artist Grethe Kausland i forliksrådet fikk dom for at VG hadde røpet opplysninger om at hun hadde blitt operert for lungekreft.

- Her ble VG dømt til å betale kr. 320.000, pluss omkostninger på 30.000, uten videre. VG betalte uten å mukke. Dette viser at forliksrådet kan hvis de vil. Iallfall hvis det er populært og riktig, sier hun.

Advokat Jon Wessel-Aas er uenig.

- Det var ganske oppsiktsvekkende og kontroversielt at forliksrådet den gangen avsa dom i en slik sak, og et unntak som bekrefter regelen, sier han.

- Skoghøy kunne godt vært tatt på samme måte

Karlberg mener forliksrådet med enkelhet kunne løst også denne konflikten.

- Tidligere høyesterettsdommer Skoghøy kunne godt vært tatt på samme måte, men her har legfolket toet sine hender, dessverre. Det er kritikkverdig, sier hun.

Advokaten mener de hele tiden har gått inn for en minnelig løsning.

- Vi har forsøkt å få til en innbyrdes avtale på fredelig vis, mens eksmannen, Skoghøy, raver rundt i media og gjentar de uriktige beskyldningene gang på gang, sier hun.

- Ikke behov for å kommentere

Jens Edvin A. Skoghøy sier til Advokatbladet at han ikke ønsker å kommentere advokatens påstander.

-Nei, jeg har ikke noe behov for det.

Powered by Labrador CMS