Skoghøy uttalte tidligere i sommer at forliksrådet trolig ville innstille saken.

Forliksrådet vil ikke behandle Skoghøy-saken

«Lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling», mener forliksrådet. Saken må nå eventuelt bringes inn for tingretten.

Publisert Sist oppdatert

Den 1. mars i år sendte Nataliia Skoghøy, Jens Edvin A. Skoghøys fraseparerte kone, ut et prosessvarsel til den tidligere høyesterettsdommeren.

I varselet, som ble offentliggjort på en pressekonferanse i Advokatfirmaet Danielsen & COs lokaler, ba Nataliia Skoghøy om erstatning på inntil to millioner kroner.

Det betydelige kravet ble av Nataliia Skoghøys advokat, Linnéa Tereza Karlberg, begrunnet med at Skoghøy hadde «gått langt ut over ytringsfrihetens grenser» med sine offentlige påstander om forgiftning.

I forliksklagen skrev prosessfullmektigen at det burde utmåles «rekorderstatning» for injurier mellom privatpersoner.

- Jeg håper jeg at partene kan oppnå dialog i forliksrådet. Vi lever i troen, uttalte Karlberg til Advokatbladet i mai.

Ikke egnet

Forliksrådet har nå besluttet å innstille saksbehandlingen fordi «det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet».

Beslutningen, som ble fattet tidligere denne måneden, regnes først som forkynt for partene den 11. september i år.

- Nå tar vi en fot i bakken

Skoghøy, som i juli uttalte at han trodde forliksrådet ville innstille saken, fordi den var for kompleks, både faktisk og juridisk, til å bli håndtert i det laveste leddet i rettssystemet, fikk således rett.

Nataliia Skoghøy må nå eventuelt bringe saken inn for tingretten. Hvorvidt hun faktisk vil gjøre dette, gjenstår å se.

Linnéa Tereza Karlberg, Nataliia A. Skoghøy og Ruslan.

- Nå tar vi en fot i bakken. Vi må vurdere om saken skal tas til tingretten, eller ikke, sier advokat Linne Karlberg til VG.

Advokatbladet har vært i kontakt med Jens Edvin A. Skoghøy. Han forteller at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS