SV øker reisesalær-potten, men sannsynlig at advokat-streiken fortsetter

Mens salærsatsen forblir urørt, øker regjeringen reisefraværsgodtgjørelsen i statsbudsjettet for 2022 med 21 millioner kroner, og plusser på fri rettshjelps-potten med 100 millioner kroner. - Ikke noe som skulle tilsi at aksjonen avblåses, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er et viktig steg i retning av å gjøre opp for kuttene i reisegodtgjørelsen som skjedde under Erna Solberg. Vi øker reisegodtgjørelsen med 21 millioner kroner. Dette er en start for å likestille reisefraværssatsen med resten av ordningen, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Unneland til Advokatbladet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble i ettermiddag enige med SV om statsbudsjettet for 2022.

Nå skal Advokatforeningens aksjonskomité samles så snart som mulig for å diskutere forliket, forteller leder Jon Wessel-Aas. Også foreningens hovedstyre skal møtes for å drøfte spørsmålet.

- Det ligger jo ikke noe i dette forliket som skulle tilsi at aksjonen avblåses. Det har ikke kommet noe tilbud av betydning, sier Wessel-Aas.

Foreningen har aksjonert fra 9.november. Fra denne datoen har advokater motsatt seg å ta nye straffesaker i Høyesterett.

Reisefraværssats på 637 kroner?

En analyse fra Vista analyse fra 2020 viser at kuttet i reisesalæret ga en årlig besparelse på om lag nitti millioner kroner. Dersom kuttet skulle blitt reversert, ville det altså kostet et beløp i denne størrelsesordenen.

Men dette var det altså ikke plass til.

Dersom man tar utgangspunktet i at 90 millioner fremdeles ville sikret en reisefraværsgodtgjørelse tilsvarende salærsatsen, kan dette bety en økning av reisefraværsgodtgjørelsen på rundt 125 kroner timen, til rundt 637 kroner pr. time.

Dette er et anslag som Advokatbladet ikke har fått verifisert i skrivende stund.

Advokatforeningen: - Politikerne forstår ikke alvoret

- Dette budsjettforliket er jo akkurat kommet, og vi må selvsagt gjennomgå det i våre organer, men ut fra det jeg ser så langt, tror jeg nok det er sannsynlig at aksjonen vil fortsette, sier Jon Wessel-Aas.

Jon Wessel-Aas skal nå gjennomgå økningen i reisesalæret med aksjonskomiteen.
Jon Wessel-Aas skal nå gjennomgå økningen i reisesalæret med aksjonskomiteen.

Han understreker at Advokatforeningens krav ikke er formulert med tanke på ett konkret statsbudsjettvedtak alene.

- Et sentralt punkt i våre krav er forhandlingsrett og et system som sikrer bærekraft for rettshjelpordningen over tid. Dagens budsjettforlik bekrefter behovet for en slik rett, og at politikerne ikke forstår alvoret i underfinansieringen, som nå også blant andre Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen har tiltrådt vårt varsku om, sier Wessel-Aas.

Advokatforeningen aksjonerer for tre krav: Bærekraftig salærsats, forhandlingsrett og reversering av halveringen av reisesalæret.

- Et av våre sentrale krav er som sagt knyttet til en forhandlingsrett om rettshjelpsatsen. Den er det jo ikke sagt noe om i dette forliket, men det er noe regjeringen kan diskutere videre med oss helt uavhengig av hva som står i budsjettet, sier Wessel-Aas.

Han forteller at Advokatforeningen ovenfor Justis- og beredskapsdepartementet har skissert en forhandlingsrett knyttet til prosessen rundt det alminnelige lønnsoppgjøret om våren.

- Den muligheten ligger fortsatt på bordet, helt uavhengig av de konkrete beløpene i budsjettet for 2022. Og jeg kan føye til at spørsmålet om en forhandlingsrett jo ikke er blitt noe mindre prekært når vi ser tallene i dette forliket, som bare viderefører den nedadgående spiralen med underfinansiering, sier Wessel-Aas.

100 mill. til fri rettshjelp

Unneland er likevel glad for endringene partiet har fått til.

- Vi gikk inn i disse forhandlingene med at det aller viktigste var å styrke rettssikkerheten for de som trenger det mest. Med 100 millioner ekstra til fri rettshjelpsordningen, er dette et av de kraftigste løftene på mange år. Dette er også en del av en pakke med ny rettshjelpslov som skal legges frem for Stortinget i 2023.

Også potten til gratis rettshjelpstilbud som Jussbuss, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, Kirkens Bymisjon, og Gatejuristen økes.

- Jeg er veldig glad for at vi får til dette. Økningen kan sees på som en helt ny retning i justispolitikken som vi er i gang med å trappe kraftig opp. SV har i løpet av to uker klart å styrke rettshjelpsordningen mer enn det den forrige regjeringen klarte på åtte år, sier Unneland.

- Hva med forhandlingsrett, som Advokatforeningen har vært opptatt av?
- Advokatforeningen har kommet med gode og rettferdige krav. Vi har dessverre ikke klart å få gjennomslag for alt vi har ønsket i løpet av to uker, men dette er en start på å gi fri rettshjelpsordningen et stort løft, sier Unneland.

Powered by Labrador CMS