Tor-Aksel Busch er ønsket som mekler i advokat-aksjonen.
Tor-Aksel Busch er ønsket som mekler i advokat-aksjonen.

Justisdepartementet foreslår Tor-Aksel Busch som mekler i konflikten med Advokatforeningen

Han har begrenset erfaring som mekler, mener Advokatforeningen, som vil ha med riksmekler Mats Ruland i tillegg.

Publisert Sist oppdatert

Fredag før påske sendte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) et brev til Advokatforeningen der hun la frem et forslag for å få slutt på advokat-aksjonen, eller boikotten, som Mehl omtaler aksjonen som.

Advokatforeningens aksjon - der advokater nekter å påta seg straffesaker i Høyesterett, startet den 9.november i fjor. I øyeblikket er i underkant av tjue straffesaker i Høyesterett rammet av aksjonen.

I brevet minner justisministeren om at regjeringen sammen med SV har bevilget 57 millioner kroner for å øke rettshjelpssatsen, samt økt budsjettet til fri rettshjelp med 100 millioner kroner i inneværende år.

Men selv om hun ønsker å prioritere dette området, vil ikke Mehl gi noen løfter om «økte satser i kommende budsjettrunder. I et større politisk bilde er det likevel slik at dette må prioriteres opp mot andre viktige områder, herunder flyktningsituasjonen», skriver Mehl.

Vil ha inn nøytral tredjeperson

I brevet skriver Mehl at hun håper at hennes forslag gjør at Advokatforeningen avslutter sin boikott.

Hun foreslår to ting: Advokatforeningen og Justisdepartementet går sammen om å etablere en hensiktsmessig form på dialogen mellom partene om innspill til statsbudsjettet. Og at tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch bringes inn som en nøytral tredjeperson i den videre dialogen mellom partene.

Advokatforeningen har i en årrekke hatt dialogmøter med Justisdepartementet om rettshjelpssatsen i forbindelse med regjeringens arbeid med statsbudsjettet. Hva som er nytt i Mehls forslag sammenlignet med den eksisterende ordningen, går ikke frem av brevet.

- Skal bli kjent med Advokatforeningens innspill

Ifølge brevet fra Mehl skal dialogen ha en form «som sikrer at regjeringen blir kjent med innspillene Advokatforeningen har, og som i tid og prosess samsvarer med budsjettprosessen. Departementet og Advokatforeningen går i dialog om hvordan innretningen og fordelingen på dette området bør være - innenfor de budsjettrammene Stortinget har fastsatt for det enkelte år».

Advokatforeningen sendte et svarbrev til Mehl annen påskedag. I brevet stiller foreningen seg positiv til at Busch bringes inn som mekler, men peker på at han har begrenset erfaring som mekler.

Foreningen har tidligere foreslått at riksmekler Mats Ruland bringes inn som mekler, et forslag Mehl har avvist.

Ruland positiv

«Vi foreslår derfor samtidig å engasjere en mekler som har særlig meklingskompetanse. Vi har i denne anledning på ny forespurt Mats Ruland, og han er villig til å påta seg å mekle i konflikten sammen med Busch. Kombinasjonen av Busch og Ruland, eventuelt en annen med liknende meklererfaring, tror vi vil gi de beste forutsetninger for å hjelpe partene å komme frem til en løsning», svarer Jon Wessel-Aas.

Ifølge svarbrevet fra Advokatforeningen, har Ruland sagt seg villig til å mekle i konflikten sammen med Busch.

Mens justisministeren understreker at samtalene med Advokatforeningen skal foregå innenfor rammene som fastsettes i statsbudsjettet, holder Wessel-Aas fast ved foreningens tidligere framsatte krav: At Advokatforeningen får forhandlingsrett, at rettshjelpssatsen løftes til et bærekraftig nivå, og at halveringen av reisesalæret reverseres.

Advokatforeningen: Villig til å drøfte alternativer

Men Advokatforeningen er villig til å vurdere alternative løsninger, fremholder Wessel-Aas.

«Samtidig er vi naturligvis villige til å diskutere og vurdere alternative løsninger og ulike vektinger mellom de ulike kravene. På samme måte håper vi at også regjeringen er innstilt på å diskutere flere løsninger og å ha en konstruktiv dialog om disse.»

«Fra vårt perspektiv er det sentrale å komme frem til en bærekraftig løsning som er kjennetegnet ved å være langsiktig og forutsigbar for de av våre medlemmer som forutsettes å representere borgerne i saker under den offentlige rettshjelpsordningen. Her opplever vi å dele målsetningen med statsråden og regjeringen.»

«Med dette utgangspunktet er vi åpne for å diskutere alternative måter å nå målet på, ved hjelp av meklere som foreslått.»

MER OM ADVOKAT-AKSJONEN

aksjon2021

Powered by Labrador CMS