Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp).
Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp).

Justisdepartementet: - Viktig at boikotten avsluttes før samtalene videreføres

Er åpen for å diskutere med Advokatforeningen om streiken, men setter betingelser.

Publisert

Onsdag 6. april hadde fem representanter fra Advokatforeningen et møte med justisminister Emilie Enger Mehl, statssekretær Hans-Petter Aasen og flere representanter fra embetsverket for å diskutere advokat-streiken.

Etter møtet fortalte Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas at justisministeren nå er villig til å la en nøytral, kompetent tredjepart mekle i konflikten for å finne en løsning.

- Møtet ble avsluttet med at justisministeren lovet å komme tilbake til oss med forslag til en slik tredjeperson, slik at vi kan få hjelp til å mekle frem en løsning på konflikten. Det er positivt, og vi håper at det kan bringe prosessen inn i et konstruktivt spor, sa Wessel-Aas til flere medier etter møtet.

Justisminister Emilie Enger Mehl har tidligere avvist foreningens forslag om å la Riksmekleren bistå partene i konflikten.

Advokatbladet har spurt Justisdepartementet om hvem en slik nøytral tredjeperson kan være.

Departementet svarer ikke konkret på dette.

- Kan diskutere fordelingen

- Justis- og beredskapsdepartementet har i møte med Advokatforeningen i dag varslet at vi gjerne drøfter hvordan dialogen og kommunikasjonen mellom departementet kan og bør utformes i fremtiden, sier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp).

- Vi er også åpne for å diskutere med Advokatforeningen hvordan innretningen og fordelingen på dette området bør være, innenfor de rammene Stortinget har fastsatt for det enkelte år, sier Aasen.

Men departementet er lite lystne på å fortsette dialogen med Advokatforeningen så lenge aksjonen fortsatt pågår:

- For departementet er det viktig at Advokatforeningens boikott avsluttes før disse samtalene videreføres på en hensiktsmessig måte, sier Aasen.

Han legger til at Ap- og Sp-regjeringen har foretatt det han kaller en historisk satsning på rettshjelpsområdet.

- Dette i motsetning til foregående regjering. I statsbudsjettet for inneværende år ble salærsatsen økt betydelig, sier Aasen.

Salærsats-økning på 3,2 prosent

Mens Solberg-regjeringen ikke foreslo noen økning i det hele tatt i den offentlige rettshjelpssatsen for inneværende år, har Ap- og Sp-regjeringen økt satsen fra 1085 til 1121 kroner, et løft på 36 kroner pr. time, tilsvarende 3,2 prosent.

I et skriftlig svar til SVs representant i justiskomiteen, Andreas S. Unneland, svarte justisminister Mehl i februar følgende:

«En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav i denne saken, det vil si full kompensasjon for reisegodtgjørelsen og en ytterligere heving av rettshjelpsatsen til om lag 1600 kroner, vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner.»

Ett av Advokatforeningens viktigste krav er å få forhandlingsrett. Kravet er blitt avvist av Mehl.

- Regjeringen kommer ikke til å gi Advokatforeningen forhandlingsrett, uttalte Mehl i begynnelsen av februar.

Ap og Sp endret mening

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville gi Advokatforeningen forhandlingsrett da de satt i opposisjon.

– Vi ønsker årlige forhandlinger om salærsatsen og stykkprissatsene mellom Advokatforeningen og staten, blant annet for å sikre at konsekvensene av ulike prioriteringer belyses med tilstrekkelig innsikt. Dette var oppe til votering i forbindelse med fjorårets budsjettbehandling, og Sp støttet da forslaget, sa Mehl til Advokatbladet i 2017.

Også Arbeiderpartiet foreslo å gi advokatene forhandlingsrett i 2018.

Powered by Labrador CMS