Justisminister Emilie Enger Mehl åpner nå får mekling i advokat-konflikten.
Justisminister Emilie Enger Mehl åpner nå får mekling i advokat-konflikten.

Justisministeren godtar mekling i advokat-konflikten

Advokatforeningen optimistiske etter møte med Emilie Enger Mehl (Sp) onsdag formiddag. I øyeblikket er 14 straffesaker i Høyesterett rammet av streiken. Sju saker har fått innvilget dispensasjon.

Publisert Sist oppdatert

Advokatene Frode Sulland og Mette Yvonne Larsen var med da en delegasjon bestående av leder Jon Wessel-Aas, generalsekretær Merete Smith og advokatfullmektig Silje Berge fra Advokatforeningen møtte justisministeren onsdag formiddag.

Mette Yvonne Larsen og Frode Sulland sitter i aksjonskomiteen, sammen med Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson, Cecilie Nakstad fra hovedstyret, Kristiansund-advokat Line Karlsvik, og Camilla Hagen, som har praksis både i Oslo og i Verdal i Trøndelag.
Mette Yvonne Larsen og Frode Sulland sitter i aksjonskomiteen, sammen med Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson, Cecilie Nakstad fra hovedstyret, Kristiansund-advokat Line Karlsvik, og Camilla Hagen, som har praksis både i Oslo og i Verdal i Trøndelag.

Emilie Enger Mehl hadde med seg både en statssekretær og flere representanter for embetsverket til møtet med Advokatforeningen.

- Justisministeren hadde ikke noe konkret tilbud til oss, men hun og departementet fikk tydelig forklart fra oss at aksjonen ikke avsluttes før våre krav imøtekommes på en tilfredsstillende måte, forteller Wessel-Aas.

Skal finne en nøytral mekler

Advokatforeningen har tidligere foreslått å bringe inn Riksmekleren til å mekle mellom partene, noe Mehl kontakt har avvist som uaktuelt.

Men nå kan en slags mekling likevel være på gang.

- Møtet ble avsluttet med at justisministeren lovet å komme tilbake til oss med forslag til en slik tredjeperson, slik at vi kan få hjelp til å mekle frem en løsning på konflikten. Det er positivt, og vi håper at det kan bringe prosessen inn i et konstruktivt spor, sier Wessel-Aas.

14 saker streikerammet, 7 har fått dispensasjon

I øyeblikket er 16 henviste saker til Høyesterett rammet av streiken. Sju saker har fått innvilget dispensasjon, og 13 saker ble i februar tatt ut av aksjonen.

Disse sju sakene har fått dispensasjon:

  • Om fengsel og oppreisningserstatning for mindreårig lovbryter, forsvarer er advokat Øystein Storrvik.
  • Om etterforskningsmateriale innhentet gjennom skjulte tvangsmidler på tjenesten Encrochat, iverksatt av utenlandske myndigheter, kan brukes som bevis i en norsk straffesak. Forsvarere i saken er Marius Dietrichson, Berit Reiss-Andersen og Vidar Lind-Iversen.
  • Om opprettholdelsen av særreaksjonen overføring til tvungent psykisk helsevern for en domfelt som i ettertid antas ikke å ha vært utilregnelig da den straffbare handlingen ble begått. Forsvarer er advokat John Christian Elden.
  • Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse. Advokat Asmund Kjell Riegels.
  • I tillegg er tre saker om straffereaksjoner for rusavhengige, som er anker over dommer i Agder og Eidsivating, unntatt. Forsvarerne i disse sakene er Jon Anders Hasle, Håvard Fremstad og John Arild Aasen.

Dispensasjonsutvalget består av advokatene Frode Sulland, Mette Yvonne Larsen og Marius Dietrichson.

Disse sakene er rammet av streiken pr. 6. april 2022

Nr. Straffesaker rammet av advokat-streiken i Høyesterettt Dato henvist Advokat Saksnummer
1Om møteplikt for vitner som er fritatt fra forklaringsplikt04.aprJohn Christian Elden22-017244STR-HRET
2Om psykisk medvirkning til promillekjøring kan anvendes i konkurrens med overlatelsesmedvirkning.31.mar.22Skjalg Røhne Halvorsen22-020057STR-HRET
3Om gyldigheten av lokal forskrift etter smittevernloven.02.marJohn Christian Elden og Olaf Halvorsen Rønning22-022097STR-HRET
4Om den nedre grensen for diskriminerende eller hatefulle ytringer.02.marRune Elin Kosberg22-025662STR-HRET
6Om hvilket beløp som skal legges til grunn som «utbyttet av en straffbar handling» i sak om hvitvasking.01.marRené Ibsen / Berit Reiss-Andersen22-022646STR-HRET
7Om hvilket beløp som skal legges til grunn som «utbyttet av en straffbar handling» i sak om heleri.01.marNicolai Skjerdal og Patrick Lundevall-Unger22-020892STR-HRET
8Om grensen mellom simpel og grov regnskapsovertredelse.08.febArvid Sjødin22-001937STR-HRET
9Tjømesaken». Om forståelsen av vilkåret «i anledning av stilling» i straffelovens korrupsjonsbestemmelse.04.febKnut Henrik Strømme og Thomas Skjebred22-008247STR-HRET
10Om drapsforsett og den nærmere grensedragningen mellom grov kroppsskade og forsøk og drap.04.febMagnus Brekke Stavang21-184295STR-HRET
11Om straffutmåling for omfattende avgiftsunndragelser etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter.20.janRagnhild Cathrine Torgersen21-179659STR-HRET
12Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse15.des.21John Christian Elden21-154811STR-HRET
13Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv.08.des.21Per Sigvald Wang21-139421STR-HRET
14Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode29.nov.21Stian Mork Sletten21-159779STR-HRET

Kilde: Høyesterett / Advokatforeningen

Powered by Labrador CMS