Justismininster Emilie Enger Mehl.
Justismininster Emilie Enger Mehl.

Justisministeren: - Det vil koste 900 millioner kroner i året å innfri Advokatforeningens krav

Eller 800 millioner kroner, om kuttet i reisesalæret ikke reverseres, ifølge Emilie Enger Mehl (Sp).

Publisert

Justisminister Emilie Enger Mehl har i dag svart på det skriftlige spørsmålet som SV stilte henne i forrige uke om Advokatforeningens aksjon.

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, spurte Mehl om hva hun ville gjøre for å bidra til å løse Advokatforeningens pågående streikeaksjon i Høyesterett.

I dag kom det skriftlige svaret fra justisministeren.

- Kan ikke innfris utenom budsjettbehandlingen

«En styrking av rettshjelpsatsen må veies opp mot andre prioriteringer i budsjettet, slik Stortinget gjorde da rettshjelpsatsen var del av budsjettbehandlingen i desember. De økonomiske kravene til Advokatforeningen innebærer store kostnader som regjeringen ikke kan innfri utenom dette.

En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav i denne saken, det vil si full kompensasjon for reisegodtgjørelsen og en ytterligere heving av rettshjelpsatsen til om lag 1 600 kroner, vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner. Lar man kompensasjonen for fravær stå uendret, vil den økte kostnaden bli rundt 800 millioner kroner årlig», svarer Mehl.SDa hun i forrige uke debatterte aksjonen i Dagsnytt 18 med Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, sa hun at kravene Advokatforeningen fremsatte høsten 2021, ville koste om lag 700 millioner kroner å innfri.

Nedstemt i Stortinget

Mehl oppfordrer Advokatforeningen til å avslutte boikotten, slik hun har gjort ved flere tidligere anledninger, og viser til at Stortinget stemte ned et forslag om forhandlingsrett for advokatene den 2. desember i fjor.

«Det er ikke aktuelt for regjeringen å gå inn for Advokatforeningens krav om forhandlingsrett, men vi har imøtekommet advokatene med et forslag til ny avtale med departementet. Avtalen er god, og vil gi bransjen bedre grunnlag for å gi innspill til de årlige budsjettprosessene uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering.»

- Brudd på at landets folkevalgte vurderer statens kostnader samlet

Å innfri Advokatforeningens krav om forhandlingsrett vil bryte med den etablerte budsjettprosessen i Stortinget, påpeker Mehl.

«Advokatforeningen krever at fastsettelsen av rettshjelpsatsen og stykkprisene skal gå utenom de ordinære budsjettprosessene. En forhandlingsrett, slik Advokatforeningen krever, vil således innebære et brudd på hensynet til at landets folkevalgte på Stortinget skal kunne vurdere alle statens inntekter og kostnader samlet.»

Hun skriver at hun har forståelse for flere av Advokatforeningens grunnleggende synspunkter, og mener at rettshjelpssatsen var for lav da Ap- og Sp-regjeringen overtok i fjor høst.

Regjeringen har bevilget 57 millioner kroner for å øke rettshjelpssatsen fra 1085 til 1121 kroner, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS