Leder av justiskomitéen på Stortinget, Lene Vågslid vil gi Advokatforeningen forhandlingsrett om salærsatsen. Foto: Andreas Fadum
Leder av justiskomitéen på Stortinget, Lene Vågslid vil gi Advokatforeningen forhandlingsrett om salærsatsen. Foto: Andreas Fadum

Flertallet i Stortingets justiskomité er enige om å gi Advokatforeningen forhandlingsrett om salærsatsen

I en fersk innstilling foreslår flertallet i Stortingets justiskomité at Stortinget bør gi Advokatforeningen mulighet til årlige drøftinger eller forhandlinger ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen. Men for at forslaget skal gå gjennom trenger de støtte fra enten Venstre eller Krf.

Publisert

Innstillingen om forhandlingsrett er ett av totalt syv forslag som fremmes av Justiskomitéens flertall på bakgrunn av et forslag fra Arbeiderpartiets representanter Jan Bøhler, Lene Vågslid og Maria Aasen-Svendsrud om å styrke befolkningens rettsikkerhet.

Komité-flertallet, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, har blant annet foreslått at:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.»

Avhengig av Venstre- eller Krf-støtte

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertall i Stortingets justiskomité, men er avhengig av stemmene fra enten Venstre eller Kristelig Folkeparti for å få gjennom forslagene i Stortinget når saken skal stemmes over tirsdag 4. desember.

Komité-flertallet viser til at regjeringspartiet Venstre har vært krystallklare i denne saken senest i fjor høst, og Abid Rajas uttaleleser til Advokatbladet 15. november 2017:

- Det er viktig at en viktig samfunnsaktør som advokater – som ivaretar borgernes rettssikkerhet – sier klart fra om hva de forventer av politikerne. Jeg mener at i dagens samfunn, så skulle det bare mangle at de skal ha selvstendig forhandlingsrett. Det har vi i Venstre foreslått i vårt alternative budsjett, som vi nå sitter og forhandler om med Regjeringen. Jeg håper at vi får gjennomslag for dette, sa Raja den gang.

Uttalelsen kom på et tidspunkt hvor Venstre ikke var en del av Regjeringen.

Flertallet i komiteen bemerker seg at Venstre ikke fikk fullt ut gjennomslag for dette da de gikk inn i regjering, men at det i Jeløya-erklæringen, regjeringsplattformen til Høyre, Frp, og Venstre, står at man skal «fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen.»

<html><head></head><body> Venstre-politiker og tidligere advokat, Abid Raja, var positive til Advokatforeningens salæraksjon da han møtte Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith (t.v.) og leder Jens Johan Hjort i forbindelse med foreningens salæraksjon i november 2017.</body></html>
Venstre-politiker og tidligere advokat, Abid Raja, var positive til Advokatforeningens salæraksjon da han møtte Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith (t.v.) og leder Jens Johan Hjort i forbindelse med foreningens salæraksjon i november 2017.

Frp og Høyre imot

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at fastsettelse av advokaters salærsats vurderes i forbindelse med budsjettprosessen hvert år, og at det årlig skal avholdes møter med Advokatforeningen der de har mulighet til å fremme sine synspunkter. De to partiene ønsker ikke å endre den eksisterende modellen, da de mener dette vil legge for sterke bindinger på fremtidige budsjettprosesser.

Flertallet ønsker også en ny rettshjelpsmodell som sikrer flere bedre rettshjelp ved blant annet utvidelse av anvendelsesområdet, graderte egenandeler og heving av inntektsgrensen. Også på dette punktet er de to største regjeringspartiene imot.

Høyre og Fremskrittspartiet peker på at regjeringen helt nylig, i oktober 2018, har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå hele rettshjelpsordningen, og vurdere hvilke grep som kan gjøres for å benytte midlene til ordningen for fri rettshjelp på en mer rettferdig, målrettet og kostnadseffektiv måte. De to partiene mener deler av det opprinnelige forslaget fra Arbeiderpartiet er ivaretatt av mandatet til denne utredningen.

Se forslagene om fri rettshjelp Stortinget skal stemme over her

Powered by Labrador CMS