Sven Marius Urke ber regjeringen finne en løsning snarlig.
Sven Marius Urke ber regjeringen finne en løsning snarlig.

Domstoladministrasjonen med støtte til advokatenes salær-krav

- Satsen bør nå løftes betydelig, sier direktør Sven Marius Urke.

Publisert Sist oppdatert

Direktør Sven Marius Urke har forståelse for advokatenes synspunkter, selv om Domstoladministrasjonen (DA) vanskelig kan støtte en aksjon som vil ramme brukerne og Høyesterett, skriver Urke i en melding.

- Advokatene er en helt avgjørende brikke for at vårt rettssystem skal fungere, også for dem som ikke har økonomi til å finansiere bruk av advokat selv. De som trenger fri rettshjelp er svært ofte utsatte og sårbare mennesker.

- Likhet for loven krever at alle parter kan få sin side av saken godt belyst i retten. Det forutsetter at advokatene har mulighet til å bruke tilstrekkelig tid på sakene de skal føre, sier Urke.

- Derfor mener jeg at salærsatsen nå bør løftes betydelig, og deretter årlig justeres i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Det er uheldig om salærene over tid blir en salderingspost som til slutt rammer klientene, understreker Urke.

Han minner om at advokatene skal finansiere hele sin virksomhet med sine inntekter, både andre medarbeidere, lokaler og annet.

- Salærene er altså ikke lønn til den enkelte advokat, men skal dekke alle utgifter knyttet til en sak.

Ber regjeringen vurdere reisesalær-kuttet

I meldingen tar Urke også opp halveringen av reisesalæret, som ble innført i 2016. Halveringen er et problem spesielt for klienter i distriktene, mener han.

- Advokater med klienter utenfor de store byene må ofte bruke svært lang tid på reiser. Når dette godtgjøres svært dårlig, går det i praksis ut over tilbudet til klientene. Jeg håper regjeringen er villig til å vurdere også dette spørsmålet, sier Urke.

- Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet, derfor er det uheldig dersom en lav salærsats over tid bidrar til at færre advokater vil påta seg denne type oppdrag. Samtidig er det uheldig med en aksjon som rammer advokatenes klienter, eller Høyesteretts mulighet til å gjennomføre saker. Jeg håper derfor at det er mulig å finne en god løsning så raskt som mulig, sier Urke.

Powered by Labrador CMS