Fredrik Lilleaas Ellingsen holder seg unna hytta i påsken, men tar seg gjerne en skitur utenfor allfarvei.

Tror koronakrisen vil føre til et økt antall tvister

Selmer-advokat Fredrik Lilleas Ellingsen spår flere utfordringer, og økt saksmengde for domstolene i kjølvannet av koronaviruset.
- Permitteringer, manglende leveranser, og betalingsmislighold gir som regel grobunn for uenigheter, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen jobber med tvisteløsning i Selmer på tvers av firmaets forretningsområder, og bistår virksomheter innen compliance, gransking og bevisundersøkelser.

Ellingsen har erfaring både som forsvarsadvokat, som dommerfullmektig, og nå forretningsadvokat.

- Hvordan har korona-restriksjonene påvirket arbeidshverdagen din?
- I Selmer har jeg fleksibel arbeidstid og firmaet har kommet langt innen digitale løsninger, så jeg er i utgangspunktet vant til å samhandle med klienter og kollegaer gjennom digitale plattformer – også hjemmefra. Det som er uvant er å tilbringe hele uken på hjemmekontoret. Oppdragsmengden er fortsatt god, selv om berammede saker risikerer å bli utsatt.

Fredrik Lilleaas Ellingsen (34)

Tittel: Senioradvokat i Selmer Fagområde: Tvisteløsning, prosedyre & granskning

- Hvordan trives du med hjemmekontor, og hva er det du eventuelt liker minst?
- Hjemmekontor har sine fordeler og ulemper. Det er behagelig med kort reisevei fra frokostbordet til kontoret, uten rushtrafikk og risiko for dårlig vær. Samtidig er det en utfordring å være like effektiv når man jobber hjemmefra. Det er lett å falle for fristelsen det er å gjøre huslige gjøremål, eller ta seg en joggetur, fordi skillet mellom jobb og hjem blir visket ut. Jeg savner også det sosiale ved å gå på jobb hver dag, som lunsjer, kundemøter og samtaler med gode kollegaer ved kaffemaskinen. Selmer har trolig den beste kantinen i advokat-Norge, så det jeg savner mest er kanskje lunsjen. Dessuten deler jeg hjemmekontoret med min kone som er dommerfullmektig i Oslo tingrett, så det hender vi krangler om hvem som skal få bruke kontoret. Hun vinner stort sett fordi hjemmekontoret tidvis må fungere som digital rettssal. Jeg må da trå til som fungerende assisterende rettsbetjent - og ikke minst IT-supportmedarbeider. Vi har også en 13 måneder gammel sønn som nå står uten barnehageplass, og fyker rundt i huset og prøver å lære seg å gå, så jeg blir ikke arbeidsledig med det første.

- Hva blir den største utfordringen for deg og firmaet du jobber i når krisen er over?
- Krisen har så langt ført til utsettelser av rettssaker, som må omberammes og skaper restanser i domstolene. Med mindre domstolene for eksempel øker andelen konstitusjoner eller utredere for å redusere saksmengden, vil dette føre til utfordringer på lang sikt. Samtidig tror jeg koronakrisen i seg selv vil føre til en økning i antall tvister for en del sakstyper, da permitteringer, manglende leveranser og betalingsmislighold som regel gir grobunn for uenigheter. For meg blir det nok en utfordring å håndtere eksisterende portefølje av tvistesaker som er satt på vent, i kombinasjon med tilfanget av nye og koronarelaterte tvister. For firmaet som sådan tror jeg også det blir en utfordring å koordinere den samlede oppdragsmengden når Norge «våkner til liv» igjen.

- Tror du at erfaringene advokater gjør seg nå, vil endre måten de jobber på for alltid, eventuelt på hvilken måte?
-
Jeg tror hele Norge – inkludert advokatene – har gjort større fremskritt innen digital samhandling på tre uker enn hva vi ellers ville gjort på 5 – 10 år. I tillegg har vel alle advokatfirmaer en eller flere «dinosaurer» som nok har hatt en bratt læringskurve den siste tiden. Muligens vil det samlede teknologiske kompetanseløftet føre til større fleksibilitet i arbeidshverdagen og en lavere terskel for videomøter i fremtiden, særlig hvis reiseveien er lang. Når det gjelder tvisteløsning og prosess spesielt, tenker jeg at erfaringer advokater gjør seg med heldigitale rettsmøter og skriftlig behandling kan føre til mindre skepsis og kanskje økt bruk av dette, også når stormen har lagt seg.

Advokatbladets påskeserie

Påsken 2020 blir annerledes for de fleste, men Advokatbladet publiserer ferske påskeintervjuer med aktuelle advokater hver dag:
Brynjar Meling
Anita Ryen Lykken
Jorunn K. Moltu Jacobsen
Per M. Ristvedt
Therese Trulsen
Espen Wangberg

- Har du selv lært noe nytt, eller gjort deg erfaringer, som du vil ta med deg videre?
- Jeg har definitivt gjort meg noen interessante erfaringer fra videomøter de siste ukene. Blant annet har jeg observert deltakere som har sittet i joggebukse og hettegenser, spennende motiver bak kameraet, avhengig av hvor i huset «kontoret» er plassert, potegullspising uten å sette på «mute-knappen», og møter hvor ektefeller og barn har stormet inn i «møterommet» uten å tenke på hva som foregår der. Dette skaper først og fremst humor i korona-arbeidshverdagen, men reiser også prinsipielle spørsmål om videomøtenes «skikk og bruk». Joggebukse og potetgull bør man kanskje unngå – men det er samtidig noe kleint og rart ved å skulle stille opp i kappe eller dress og slips som om man var i en rettssal eller på kontoret. Kanskje vi trenger en veileder for dette?

- Hva er din oppfatning av korona-loven eller om noen av de andre forskriftene som er blitt hasteinnført?
- Jeg ser absolutt betenkelighetene med koronaloven ut fra rettsikkerhetsbetraktninger og i et maktfordelingsperspektiv, men samtidig er dette en helt spesiell situasjon som krever hurtige og ekstraordinære tiltak. Dersom maktforskyvningen fra Stortinget til Regjeringen blir misbrukt er det vel nærliggende å anta at Stortinget ikke vedtar forlengelser. Innen mitt fagfelt er forskriftsendringene til tvisteloven og domstolloven som så langt har kommet veldig fornuftige. Når fysisk oppmøte i en rettssal må unngås av smittevernhensyn er det i mange tilfeller bedre å avholde hovedforhandlinger og rettsmeklingsmøter digitalt gjennom videolink, eller at retten avgjør saken helt eller delvis etter skriftlig behandling.

- Hva mener du om hytteforbudet?
- Jeg er veldig glad i fjellet og langrenn, og påsken er definitivt den fineste tiden på fjellet, så jeg synes selvfølgelig det er leit at påsken ikke kan tilbringes på hytta i år. Når det er sagt har jeg respekt for at mindre kommuner av beredskapshensyn ønsker et hytteforbud. Dette er en spesiell situasjon for oss alle, og jeg lever fint med hytteforbudet. Jeg synes imidlertid hytteforbudet har fått latterlig mye oppmerksomhet tatt alvoret i situasjonen i betraktning. Mulig dette er en brannfakkel, men det er ikke en menneskerettighet å feire påsken eller tilbringe tid på fjellet under en pandemi.

- Er det noen advokater som har imponert deg spesielt i løpet av denne tiden? I tilfelle hvem?
- Ingen konkrete navn som peker seg ut, men jeg synes det står respekt av advokater og dommere som trosser smittefaren og henholdsvis bistår sårbare personer og gjennomfører viktige rettsmøter i denne perioden. Dessuten er det mange advokater som viser forbilledlig dugnadsånd i koronakrisen, Selmers «Koronahjelp» er ett av mange eksempler på dette.

Kjenner du til en lokal historie om medmenneskelighet og hjertevarme i koronaens tid, som vi andre kan bli litt glade av å høre om?

- Kona elsker nettstedet Finn.no og kan fortelle at det florerer av lokale annonser hvor folk tilbyr seg å handle eller utføre enkle tjenester uten vederlag for isolerte personer i risikogruppen. Det viser medmenneskelighet og hjertevarme – og gjør hvertfall meg litt glad!

- Påsken blir annerledes i år, men likevel: Hva er dine påskeplaner?
- Store deler av påsken går med til saksforberedelse av en ankeforhandling i en IT-tvist jeg skal ha i mai/juni, så påsken ville sånn sett blitt annerledes i år uavhengig av koronakrisen. Utover det skal vi ta Erna på ordet, og late som om vi er på hytta. Det betyr kortspill, peiskos, god mat og drikke, påskegodt, påskekrim og turer i marka utenfor allfarvei!

Powered by Labrador CMS