ADVOKAT-PÅSKE:

Anita Rian Lykken jobber i advokatkontoret Lykken & Myhr, og er nyvalgt kretsleder i Trøndelag. Her på hjemmekontor.

Vil jobbe for mer åpenhet og synlighet

Den ferske kretslederen i Trøndelag, Anita Rian Lykken ønsker å at distriktsstemmene skal løftes frem i stadig større grad og tillegges vekt.

Publisert Sist oppdatert

Da Trøndelag krets arrangerte årets årsmøte, takket Kyrre Richard Osmundsen for seg og Anita Rian Lykken ble innvalgt som leder. Verv som ny leder til tross - foreningsarbeidet har fulgt Lykken hele livet. Hun har «klokketro» på at Advokatforeningen kan bli enda bedre, og har et håp om at den i framtiden vil bli mer synlig og åpen som en bransjeforening.

Anita Rian Lykken (42)

Tittel og firma: Advokat, Advokatkontoret Lykken & Myhr AS

Fagområde: Familierett og eiendom

- Jeg tror for mange medlemmer vet for lite om hva foreningen rent faktisk gjør. Dette vil jeg fortsatt jobbe for. Jeg opplever at det stadig skapes en bedre kultur for meningsutveksling i foreningen, der stemmene fra distriktene også løftes frem og tillegges vekt, sier Lykken til Advokatbladet.

Som fersk kretsleder ønsker hun å skape gode vekstforhold for det eksisterende engasjementet i Trøndelag, og etter at koronarestriksjonene ble et faktum, har hovedprioriteten vært å sikre forsvarlige arbeidsforhold for medlemmene.

- Vi opplever at det er store forskjeller i tilnærmingsmåten til de ulike tingrettene i kretsen, nå som deler av behandlingen må skje digitalt. Vi har fått til en god dialog rundt dette med både kretsens sorenskrivere, forliksrådet og Jordskifteretten, men det har vært avgjørende at vi har klart å løfte frem hvilke behov advokatene kan ha. Løsningene påvirker hverdagen for advokatene akkurat nå. I tillegg har vi hatt et øye for de advokatene som driver alene og som vil være sårbare i en sykdomssituasjon, forteller kretslederen.

- Hvordan har korona-restriksjonene påvirket din egen arbeidshverdag?

- Fylkesnemndsbehandlinger og saksforberedende møter ble utsatt på kort varsel. Klienter kansellerte i påvente av at restriksjonene skulle oppheves. Hverdagen ble snudd opp ned på kort tid. Hjemmekontor med unger i småskolen ble realiteten. Jeg er imidlertid imponert over domstolen og fylkesnemndas omstillingsprosess. Det digitale kom raskt på plass, slik ta man igjen fikk en viss aktivitet.

- Hvordan trives du med hjemmekontor, og hva er det du eventuelt liker minst?

- Det er flott å kunne være mer sammen med ungene, men det blir ikke særlig flyt i arbeidet. Det å skulle gjemme seg på soverommet for å ta noen telefoner, vel vitende om at det kan bryte ut krig på kjøkkenet, innebærer noe mer stress enn vanlig.

Slik pleier Anita Rian Lykken vanligvis å se ut i påskeferien.

- Hva blir den største utfordringen for deg og firmaet du jobber i når krisen er over?

- Jeg tror arbeidsmengden vil øke, men det er vi innstilt på.

- Tror du at erfaringene advokater gjør seg nå, vil endre måten de jobber på for alltid, eventuelt på hvilken måte?

- Definitivt. Vi ble «dyttet» litt inn i den moderne tid. Jeg tror advokater flest vil bli flinkere til å benytte digitale møter, også med klienter. Tidligere har vi vært redde for at det har vært en belastning for klientene, men nå er jo mange av dem vant til denne type kommunikasjon. Jeg ser heller ikke bort fra at flere av planmøtene vil foregå via videolink i stedet for pr. telefon i tiden etter krisen. Det gjør noe med forhandlingene, at man kan se hverandre.

- Har du selv lært noe nytt, eller gjort deg erfaringer, som du vil ta med deg videre?

- Jeg har blitt tryggere på elektronisk kommunikasjon på ulike plattformer. Jeg er også mer bevisst på sårbarheten i samfunnet som sådan.

- Hva er din oppfatning av korona-loven eller om noen av de andre forskriftene som er blitt hasteinnført?

- Jeg har vært skeptisk til prosessen rundt tilblivelsen av dette lovverket. Jeg tenker at man kan arbeide med åpenhet - selv om ting haster. Resultatet blir da som regel så mye bedre.

- Hva mener du om hytteforbudet?

- Jeg forstår hvorfor myndighetene har behov for å vedta et slikt forbud, men hjemmelsgrunnlaget er nok basert på en smule kreativitet.

- Er det noen advokater som har imponert deg spesielt i løpet av denne tiden?

I Trondheim har vi advokater som stiller i rettsmøter, avhør og nemndsmøter, fordi klienten virkelig trenger det. Det skinner gjennom at klientens behov sitter i ryggmargen. For øvrig er jeg imponert over Cecilie Schjatvet og hennes engasjement knyttet til korona-lovgivningen. Hun var en av 15 jurister som signerte et opprop mot regjeringens forslag til kriselov.

- Kjenner du til lokal historie om medmenneskelighet og hjertevarme i koronaens tid, som vi andre kan bli litt glade av å høre om?

- Ikke utover at folk stiller opp for hverandre og støtter hverandre på godt vis.

- Påsken blir annerledes i år, men likevel: Hva er dine påskeplaner?

- Det blir mange dagsturer i naturen. Jeg har heldigvis tilknytning til et sted der det er få andre som valfarter.

Powered by Labrador CMS