ADVOKAT-PÅSKE:

Espen Wangberg tilbake på kontoret i Sandefjord etter klientmøte i Arendal.
Espen Wangberg tilbake på kontoret i Sandefjord etter klientmøte i Arendal.

- Jeg lærte at man ikke kan la seg lure av forhåndsdømming

Det var den viktigste lærdommen Espen Wangberg fikk ut av arbeidet med drapene på «Dødens gård». Nå bekymrer han seg for om det blir tid til å ta igjen alle tapte rettsmøter når koronarestriksjonene oppheves.

Publisert

Den vanskeligste saken Espen Wangberg har hatt som advokat, er de såkalte drapene på «Dødens gård». I 2009 falt dommen mot fem tiltalte etter at to menn ble funnet drept på Vollheim gård i Søndre Land.

Espen Wangberg (47)

Tittel og firma: Advokat i Advokatfirmaet Wangberg AS

Fagområde: Strafferett, barnevern og barnefordeling.

- Av den saken lærte jeg at man ikke kan la seg lure av forhåndsdømming, verken fra politi, påtale eller medier, men at man står på for klienten og snur de stenene som bør snus, sier Wangberg til Advokatbladet.

I høst ble han valgt inn som nytt styremedlem i Forsvarergruppen, men at det var nettopp strafferett han skulle jobbe med, var ganske tilfeldig.

- Etter en uke som fullmektig merket jeg at dette var både spennende og utfordrende personlig, og jeg opplevde jobben jeg gjorde som viktig for klientene, forklarer Wangberg enkelt.

- Hvordan har korona-restriksjonene påvirket arbeidshverdagen din?

- Det mest åpenbare er bortfall av alle rettsmøtene. Jeg er stort sett i retten hver dag, men før påske falt 14 av 15 rettsdager bort.

- Hvordan trives du med hjemmekontor, og hva er det du eventuelt liker minst?

- Hjemmekontoret er også avdelingskontoret i Sandefjord, så forskjellen er ikke så stor. Det jeg liker minst er at rettsmøtene uteblir, og at klientkontakten blir vanskeliggjort. Dette gjelder både med tanke på å unngå fysiske møter med klienter, og fengselsbesøk som nå gjennomføres med glassvegg.

- Hva blir den største utfordringen for deg og firmaet du jobber i når krisen er over?

- Å føle at man får tid til å ta igjen de tapte rettsmøtene, samtidig som nye saker kommer inn. I tillegg har hver klient rett til å bli sett i sin sak, som er det viktigste for dem.

- Tror du at erfaringene advokater gjør seg nå, vil endre måten de jobber på for alltid, eventuelt på hvilken måte?

- For mange vil det nok være en del endringer som man tar med seg videre. Det er mange arbeidsoppgaver som kan gjøres utenfor kontoret. For oss som er mye i retten, vil jeg nok tro at noen flere av rettsmøtene i fremtiden vil kunne gjennomføres ved fjernmøter, men jeg håper og tror at man fastholder viktigheten av å ha fysisk oppmøte i retten som det klare utgangspunkt.

- Har du selv lært noe nytt, eller gjort deg erfaringer, som du vil ta med deg videre?

- At man får gjort mye også pr. telefon og fjernmøter, og at noen rettsmøter praktisk kan gjennomføres ved videooverføring. I tillegg erfarer jeg at fengselsbesøk for å forberede saker stort sett er veldig upraktisk når det må gjennomføres med glassvegg.

Øyeblikksbilde fra et klientmøte i Arendal fengsel like før påske. - Flotte fasiliteter, beskriver Espen Wangberg ironisk.
Øyeblikksbilde fra et klientmøte i Arendal fengsel like før påske. - Flotte fasiliteter, beskriver Espen Wangberg ironisk.

- Hva er din oppfatning av korona-loven eller om noen av de andre forskriftene som er blitt hasteinnført?

- Jeg kan forstå behovet for ha muligheten til å kunne gjennomføre raske avgjørelser. Samtidig er det bra at det ble en begrensing av varigheten. I tillegg vil det være mulig å gjøre de aller fleste, eventuelle lovendringer på en ordinær måte.

- Jeg er derimot skeptisk til lovendringer som går på bekostning av rettssikkerhetsgarantier, eksempelvis forslag fra DA om å fjerne meddommere.

- Hva mener du om hytteforbudet?

- Det er forståelig at man må lage en felles kjøreregel, uten for mange muligheter til en skjønnsutøvelse om hva som kan være greit i eventuelle unntakstilfeller.

- Er det noen advokater som har imponert deg spesielt i løpet av denne tiden?

- Jeg synes forsvarergruppens leder Marius Dietrichson har klart å holde hodet kaldt. Han har klart å se både de utfordringene gruppens medlemmer står i nå, samtidig som han har en praktisk tilnærming til hvordan vi skal bidra til å få gjennomført noen rettsmøter fremover, uten at dette (i særlig grad) skal gå utover rettssikkerheten.

- Kjenner du til lokal historie om medmenneskelighet og hjertevarme i koronaens tid, som vi andre kan bli litt glade av å høre om?

- Synes det er mange som er flinke til å bidra. Det er alt fra de som åpner butikken tidligere for dem som er i risikogruppen, via de som gjør ærend for andre, til gårdeiere som reduserer leien for leietakerne. Generelt er folk flest greie med hverandre, noe man ser når det dukker opp en krise.

- Påsken blir annerledes i år, men likevel: Hva er dine påskeplaner?

- Det blir hjemmepåske med familien i Sandefjord. Satser på fint vær, litt hagearbeid og mye god mat og drikke.