Fredrik Aasrum, Vilde Glosemeyer Havrevold og Anne Katrine Sletbakk Ramstad er enige om at det å bli spesialist ikke nødvendigvis betyr at man er snever.
Fredrik Aasrum, Vilde Glosemeyer Havrevold og Anne Katrine Sletbakk Ramstad er enige om at det å bli spesialist ikke nødvendigvis betyr at man er snever.

SPESIALISERING

Fryktet å bli låst til ett fagområde

De tre unge fra Bull, Wiersholm og Fend er bare noen år inn i advokatkarrieren, men har lært seg å verdsette arbeidsgivere som gir dem rom til å jobbe bredt.

Publisert Sist oppdatert

– Min største frykt da jeg gikk ut av studiet, var at jeg måtte låse meg til et fagområde, uten at jeg fikk muligheten til å finne ut om det er andre fagområder jeg kanskje trives bedre med, sier advokatfullmektig Fredrik Aasrum (27).

Slik ble det heldigvis ikke. Da han søkte jobb i advokatfirmaet Bull, opplyste han om engasjementet sitt for familie og arv, samt arbeidsrett. Nå er han tilknyttet begge firmaets avdelinger for dette. Men før han kom så langt, synes han det var utfordrende å velge fagområde.

– Jeg synes det var vanskelig. For mange er det nok preget av tilfeldigheter. Jeg baserte valget på faglig interesse, men kanskje særlig på sakene jeg har arbeidet med. Det er gjerne kompliserte saker, både juridisk og emosjonelt, der man virkelig må forstå menneskene og bedriftene for å kunne gi den beste bistanden. Dette skaper en interessant dynamikk i sakene, sier Aasrum.

– Etter å ha arbeidet en stund, har jeg reflektert over at det i starten kan være lurt for advokatfullmektiger å arbeide med flere forskjellige fagområder. Jeg tror man blir en bedre jurist av det, samtidig som at man får muligheten til å utforske hva man virkelig er interessert i.

Farget av masteroppgaven

Advokatbladet møter Bull-fullmektigen sammen med Wiersholm-fullmektig Anne Katrine Sletbakk Ramstad (28) og Fend-advokat Vilde Glosemeyer Havrevold (28).

Fredrik Aarnes.
Fredrik Aarnes.

De tre har til felles at de er på starten av karrieren. Mens Aasrum har vært fullmektig i omtrent et år, har Ramstad vært fullmektig i tre og et halvt, og Havrevold har hatt bevilling i halvannet års tid.

Ramstad jobber hovedsakelig med ESG og compliance, og er for tiden i secondment hos Wilhelmsen. Havrevold arbeider med sivilprosess og økonomiske straffesaker.

Både Aasrum og Ramstad skrev masteroppgaver som var aktuelle for fagområdet de arbeider med i dag. Ikke så med Havrevold, som skrev om ileggelse av overtredelsesgebyr ved overtredelse av havressurslova. Hun har likevel hatt god nytte av den metodiske tilnærmingen.

– Jeg tror at veien blir litt til mens man går. Det er gjerne mye man synes er spennende. Jeg fikk tidlig bli med på store saker med erfarne kolleger, og ble kastet ut i ting. Da får man prøvd seg, og det blir plutselig ikke så vanskelig å velge retning, sier hun.

Vil ikke arbeide for smalt

Det er naturlig at man tar ansvar innenfor de fagområdene man selv synes er spennende, mener Ramstad.

– I Wiersholm er det lagt til rette for spesialisering fordi det er kjempeviktig for klientene våre, og som følge av den omfattende regelverksutviklingen som skjer, særlig fra EU, forteller hun.

Anne Katrine Ramstad.
Anne Katrine Ramstad.

– Når man finner et fagområde man engasjerer seg ekstra for og ønsker å investere i, får man også kjenne på mestring, noe som gir selvtillit, fortsetter Ramstad.

– Selv om mine faglige interesser er førende for meg, er jeg opptatt av ikke å bli for spesialisert, men også å være nysgjerrig på andre fagområder utover mitt eget. Jeg tar de oppgavene som kommer for å sikre en helhet i kompetanse og forståelse.

Ramstad ble i fjor kåret til Årets advokatfullmektig i Advokatforeningens talentpris for sitt arbeid med bærekraftig finans og bærekraft. I sin begrunnelse la juryen særlig vekt på «(…) hennes arbeid med grønne verdier og nytenkning innenfor et viktig rettsområde i stadig utvikling.»

Spesialiseringsbalansen

Aasrum opplever det som både spennende og lærerikt å arbeide bredt, men mener det er viktig med en viss grad av spesialisering.

Vilde G. Havrevold.
Vilde G. Havrevold.

– Innenfor mine fagområder er det mange rettigheter, plikter og saksbehandlingsregler som består av skjønnsmessige vurderingstemaer og reguleres av flere rettskilder. For at man da skal kunne gi god, trygg og effektiv bistand til klientene, må man være spesialisert. I hvert fall til en viss grad, sier han.

Havrevold mener erfaring med tilgrensende fagområder er et gode for klienten.

– Jeg tror det er bra for meg som jurist å ha en bred bakgrunn. Og så tror jeg det kan være en fordel for klientene vi har i Fend at man er spesialisert på selve prosessen, men samtidig har mulighet til å trekke veksler på andre type saker og områder.

Powered by Labrador CMS