– Det blir nok færre og færre generalister, sier Silje Bakkevig Dagsland og Herman Roksund i Haavind.

SPESIALISERING

Skjerpet konkurranse om erfarne spesialister

– Store sektorer i næringslivet opplever økt behov for rådgivning når rammevilkårene endrer seg raskt. Da øker også vårt behov innenfor disse områdene. Det er hard konkurranse om de flinke kandidatene, sier Silje Bakkevik Dagsland og Herman Roksund i Haavind.

Publisert Sist oppdatert

– Vi rekrutterer selvsagt også mer erfarne ressurser, men også der er nok konkurransen ytterligere skjerpet, sier partner Herman Roksund i Haavind.

Firmaet gjorde det skarpt i årets advokatundersøkelse, og kom på femteplass blant alle firmaene i antall sankede poeng, og brøt dermed opp monopolet til de fem store.

– Fremgangen på rangeringene er blant annet et resultat av målrettet satsing på rådgivning med sterk bransjekompetanse, kommersiell forståelse og kontinuerlig fokus på å levere den høyeste kvalitet i vår bistand, sier managing partner Preben Brecke.

Havbruk vokser

Herman Roksund forteller at enkelte områder vokser kraftig.

– Innenfor energi- og fornybarsektoren skjer det mye, og kommer til å skje mye fremover. Havbruksnæringen vokser raskt, og også teknologi er et fagområde i vekst. Teknologi og digitalisering går jo egentlig på tvers av de andre bransjene, for eksempel er det et enormt fokus på utvikling av teknologi innenfor eiendomsbransjen, både for bærekraft, energibruk, optimalisering av drift og utvikling av eiendom, sier Herman Roksund.

– Med økt kompleksitet i rammelovgivningen er det mye som tilsier at også tvisteløsning vil fortsette å være et fremtredende område i årene som kommer.

Den økte spesialiseringen i bransjen påvirker firmaet, forteller han.

– Vi ser at kompleksiteten øker, kundenes krav og kunnskap er større, og at spisskompetanse og spesialisering er viktig. I tillegg er aktiviteten på tvers av landegrensene økende, med mange cross border-transaksjoner og behov for godt samarbeid med advokater i andre land.

Fordeler i store firmaer

Senioradvokat i Haavind, Silje Bakkevig Dagsland, erfarer at mange unge har interesse for sektorene teknologi, energi- og fornybar og eiendom.

– Andre attraktive rettsområder er tvisteløsning, kontraktsrett og selskapsrett, på tvers av bransjene. I tillegg er det mange søkere til vår entrepriseavdeling, som er Norges største, sier hun.

Hun mener det vil være en fordel for nyutdannede å starte i et stort firma, fordi det vil være større rom for å skifte avdeling og rettsområde underveis.

– Etter at man har jobbet en stund, og med forskjellige saker og ulike miljøer innad i firmaet, har man bedre grunnlag for å finne ut hvilket område og miljø som passer best.

– Det er viktig å være oppdatert på hva som rører seg i markedet for våre kunder, både på juss og kommersielle og politiske forhold. Man blir aldri ferdig utlært, sier Dagsland.

Rom for endringer

I skrivende stund har Haavind en stall bestående av 39 advokatfullmektiger – og flere vil de ansette.

Dagsland forteller at fullmektigene stort sett søker seg inn mot en spesifikk avdeling som de ønsker å spesialisere seg innen.

– Dette henger ofte sammen med at de har jobbet med området som trainee, enten hos oss eller hos andre, eller at de har hatt valgfag som gjør at interessen og kjennskapen til området har økt, sier hun.

Powered by Labrador CMS