– Hele NAV-skandalen vil man, litt røft oppsummert, kunne si at handlet om en mangel på spesialisering og forståelse for EU-retten. Nå merker vi en økt interesse for EU-retten, sier utdanningssjef Torill Løebekken og styreleder Christopher J. Helgeby i JUS.

SPESIALISERING

– Hvis du er en partner i 50-årene, så er det verste du kan gjøre å tro at du vil være god også til neste år

– Å bli spesialist er vanskeligere nå enn for ti år siden, fordi verden er blitt mer kompleks. Hvis du sitter alene, er det vanskeligere å favne alt og gå i dybden.

Publisert

Det sier utdanningssjef Torill Løebekken i Juristenes utdanningssenter (JUS) og styreleder Christopher J. Helgeby, som også er direktør i Advokatfirmaet Hjort.

JUS er Advokatforeningens og Juristforbundets egen organisasjon for etterutdanning og kompetanseutvikling, og holder både årlige ajourføringskurs innenfor en rekke fagfelt, spesialiserte temakurs, samt kurs om alt fra effektiv kommunikasjon i forhandlinger til økonomiforståelse og styreansvar.

I fjor ble det avholdt 130 fysiske kurs med 9700 deltagere, og 330 e-kurs med nesten like mange deltagere.

Løebekken og Helgeby mener kravene til spesialisering både øker og er i endring.

– Hvis du virkelig skal bli god innen et felt i dag, må du ha en tverrfaglig tilnærming. Skal du bli god på personvern, må du forstå teknologi og kunstig intelligens. Skal du være god på konkurranserett, må du forstå EU-retten. Og skal du gi gode råd innen miljøvern, må du for eksempel ofte ta hensyn til urfolks rettigheter, sier Christopher Helgeby.

Masterclass-nettverk

JUS tilbyr nå egne masterclasser i blant annet personvern og arbeidsrett for advokater som har jobbet minst fem år innen fagområdet. Kursene består av faglige innlegg, gruppeoppgaver og caseoppgaver, samt utveksling av erfaringer.

– Tidligere kalte vi dette for fagforum, og man deltok på et antall samlinger. Nå har vi løst litt opp på rammene, slik at folk kan delta når de har anledning. Til masterclassene har vi knyttet til oss svært anerkjente advokater som både fasiliterer, holder innlegg og deltar i diskusjoner, forteller utdanningssjef Torill Løebekken.

Masterclassen i personvern for 2023 ledes av advokatene Thomas Olsen og Torunn Hellvik Olsen i Simonsen Vogt Wiig, mens masterclassen i arbeidsrett ledes av Martin Jetlund i Schjødt, Christel Søreide (bildet) i Wiersholm og Trond Erik Kvalsnes i Homble Olsby.

– Å være en fagnerd på et smalt felt holder ikke i lengden. For å være en virkelig god rådgiver, må du forstå hvordan spesialkompetanse innenfor ett felt påvirkes av andre områder, og skaffe deg en bred forståelse, sier han.

Noen gir seg

Det økende antallet lover, regler og forskrifter på enkelte fagområder kan få advokater til å erklære slaget for tapt.

– Rettskildebildet er enormt fragmentert. Det er noen som kaster inn håndkleet, som sier at dette er for vanskelig, dette kan jeg ikke lenger. Det kan for eksempel være advokater som har oppdrag som eiendomsmeglere, som ofte er folk som driver en litt mindre forretning, sier Løebekken.

– Det går jo ikke på eiendomsjussen, som advokatene kan, men på det meglingsfaglige. Regelverket er blitt mye mer omfattende og komplekst.

De to anbefaler unge som ønsker å bli virkelige gode, praktiske jurister å lese seg opp på andre fag ved siden av jussen, som for eksempel teknologi, energi og bærekraft, eller samfunnsøkonomi – fag som kan gi en bedre forståelse av jussens betydning i komplekse problemstillinger.

Til unge advokatfullmektiger som lurer på hvilken retning de skal velge, er Helgebys beste råd å gi seg selv tid.

– Ikke bekymre deg for mye. Du behøver ikke å tenke på om du skal bli skattejurist eller ikke når du er nyutdannet. Du må gi deg selv nok erfaring til å skjønne hva du er god på.

Følg med i tiden

Og til de mer erfarne advokatene, råder han dem til alltid å være nysgjerrige.

– Hvis du er en partner i femtiårene, så er det verste du kan gjøre å tro at du vil være god også til neste år. Du bør spørre deg om hva du kan i relasjon til utviklingstrekk i samfunnet. Kanskje du bør ta et kurs i kryptovaluta eller i teknologien bak selvkjørende biler. Om fem år er kanskje alt annerledes enn i dag. Vær nysgjerrig på hva som skjer. Der er de yngre flinkere enn de eldre, sier Helgeby.

En kommersiell mulighet er ofte startskuddet for spesialisering i advokatbransjen.

– Advokater tilpasser seg samfunnet rundt seg. Hvorfor man gjør mer av noe og mindre av noe annet, skyldes ofte ytre faktorer som pusher i den retningen, sier han.

Høyt volum gir fordeler

De største firmaene har gjerne både høyt volum av saker, en tydelig struktur og god prosjektledelse. Dette gir dem en stor fordel.

– I jussen er volum viktig for å finne de viktige nyansene. Dette gir en selvforsterkende effekt. Det er jo sånn at når en kirurg har gjort den samme operasjonen tusen ganger, så har han eller hun bedre erfaring enn en som bare har gjort den ti ganger. Slik er det med jurister også. Hvis du er skikkelig god, vet du ofte hvorfor en sak er annerledes enn andre saker. Det handler ikke nødvendigvis så mye om jus, men om erfaring, sier Helgeby.

Harvard-metoden i Sandefjord

Med Robert Bordone fra Harvard Law School som læremester, tilbyr JUS forhandlingskurset The 4-day Negotiation Workshop i Sandefjord i august.

Kurset ble tidligere arrangert ved Harvard i Boston, USA, men ble flyttet til Norge under pandemien, og har forblitt her av praktiske årsaker, forklarer Løebekken.

Christopher Helgeby tok kurset i fjor, og er full av lovord.

– Det var et slik kurs som jeg ønsker at alle kurs skal være. Det var et høyt nivå, og det kreves mye av deltagerne. Det er intensiv læring av en metode som er lett å forstå, og som gir et godt, teoretisk og praktisk grunnlag for forhandlinger, sier Helgeby.

Kurset er forskningsbasert og klinisk utviklet, og har gode formidlere, ifølge JUS.

Advokat-Norge er ikke bare de store firmaene med sine spissede spesialister, men også et stort antall mindre selskaper som gjør det godt på sine områder, minner Løebekken om.

– Mange saker håndteres glimrende på mindre kontorer, men vi ser at de oftere og oftere inngår fellesskap for å bli mer fullverdige, og ha mer å trekke på, sier hun.

Kasserte oljeplattformer

Hva som vil utvikle seg som fremtidens fag, er vanskelig å vite, mener de to.

– Energi, miljøvern; alt fra hvordan vi skal rydde opp i Nordsjøen og kassere oljeplattformene, når den tiden kommer, til urørt natur og urfolks rettigheter. Personvern blir også større, tror Helgeby.

EU- og EØS-rett har seilt opp som et populært fag i JUS.

– Blant de digitale kursene er det nummer to i popularitet i år, bare slått av advokatetikk, forteller Løebekken.

Deres inntrykk er at de fleste advokater ramler borti et fagområde mer eller mindre tilfeldig, men at enkelte er svært målbevisste.

– Jeg snakket med en ung kvinne som satt med en ganske tung jobb i et firma, der hun jobbet med statsstøtterett. Hun hadde bevisst valgt dette fagområdet fordi det var få eksperter på området, og hun hadde et ønske om å bli spesialist og partner. Så hun hadde endt opp der hun ønsket å være, sier Løebekken.

355 digitale kurs

Under pandemien skjøt digitaliseringen fart også i JUS, og det tilbys pr. i dag digitalt abonnement med tilgang til 355 kurs.

Powered by Labrador CMS