Unge som vil bli gode i arbeidsrett, bør følge med på samfunnsutviklingen, holde seg oppdaterte på lov- og rettsutviklingen, lese fagartikler og oppsøke møteseriene til Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister og Norsk Arbeidsrettsforening, råder Oddvar Lindbekk.

ADVOKAT-SPESIALISTEN

– Når man tar betalt for å være ekspert og rådgiver, kan man ikke gjøre en halvveis jobb

Partner Oddvar Lindbekk (39) i det lille firmaet Norman & Co er kåret til det mest lovende talentet innen arbeidsrett i advokatundersøkelsen. – Man blir aldri utlært, men må stadig knekke nye nøtter og forstå nye problemstillinger, sier han.

Publisert

Da Advokatbladet traff ham tidlig i mars, var han oppslukt av en sak der han representerte en stor gruppe militært ansatt personell i undervisningsstillinger i Forsvaret i et søksmål mot Forsvarsdepartementet.

Spørsmålet i saken var om staten var forpliktet til å betale et undervisningstillegg til de 424 ansatte, som hevdet å ha rett til dette, også etter opphøret av den særavtalen som etablerte tillegget, med grunnlag i individuell ettervirkning.

Mens han tapte i Oslo tingrett, vant Oddvar Lindbekk frem på vegne av sine klienter i Borgarting lagmannsrett. Men Forsvarsdepartementet anket til Høyesterett.

– Individuell ettervirkninger av tariffavtaler er en problemstilling som de færreste praktikere hadde tenkt særlig over inntil for få år siden, da Grefsenhjemmet-saken ble behandlet første gang i Arbeidsretten. Jan Fougner kommenterte da dommen på det årlige arbeidsrettskurset som årets bombe i arbeidsrettsmiljøet. Dette førte til et skred av artikler fra størrelser som Stein Evju, Tarjei Thorkildsen og Alexander Sønderland Skjønberg, forteller han.

– Denne saken kom i kjølvannet, og var et eksempel på en sak der jeg på et vis måtte begynne på scratch. Jeg mener at lagmannsrettens dom er riktig, og håper at anken ikke slipper inn.

Noen dager senere kom svaret: Høyesteretts ankeutvalg tillot ikke anken fremmet. Lindbekks klienter får etterbetalt undervisningstillegget fra 2017, og dekket sine saksomkostninger i begge rettsinstanser.

Leder lovutvalget

Å vinne frem på vegne av klienten, er selve drivkraften for Lindbekk.

– Advokatrollen krever at du gjør en ekstraordinær innsats for klienten, som kanskje er i sitt livs mest krevende situasjon. Når man tar betalt for å være ekspert og rådgiver, kan man ikke gjøre en halvveis jobb, sier han.

Arbeidsrett er ett av de største fagområdene i jussen, og er i stadig endring. Ved nyttår overtok Lindbekk som leder av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett, der han i flere år har vært medlem.

– Arbeidet i lovutvalget er veldig givende og gøy, og så blir man jo automatisk oppdatert på alt som skjer av lovarbeid, og får diskutert og analysert endringene sammen med andre dyktige arbeidsrettsjurister. Det er veldig meningsfylt.

Var vit.ass for Evju

Selv ble han engasjert i arbeidsrett allerede i studietiden ved UiO.

– Jeg fikk mulighet til å være vitenskapelig assistent for professor Stein Evju, og skrev en helårsoppgave om tariffrettslig passivitet. Temaet fremstod først som veldig smalt og ullent, men da jeg dykket ned i det, traff det meg veldig, mimrer Lindbekk.

– Jeg fikk også innblikk i hvilke kildebaser som finnes der ute, og skrivetrening. Alt dette har jeg hatt god praktisk nytte av senere. Jeg kan bare takke Evju for hans skole, og den inngangen jeg fikk til faget, som har vært avgjørende for meg.

Etter studiene begynte Lindbekk i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der han jobbet med å lage forskrifter, regelverk og proposisjoner, og kom tett på den politiske dimensjon i arbeidsretten.

Han har nå vært tretten år i Norman & Co i Oslo, et firma med seks advokater som spesialiserer seg på arbeidsrett og erstatningsrett. Firmaet har en stolt historie som går helt tilbake til 1878.

Å bli kåret i advokatundersøkelsen til det mest lovende talentet på fagområdet, synes Lindbekk var gøy.

– Det betyr jo litt. Jeg ser på det som en veldig hyggelig anerkjennelse, og moro at man kan bli lagt merke til, selv om man jobber i et mindre firma. Samtidig tenker jeg at det viktigste jeg gjør, er å gjøre en god jobb i de sakene jeg har på pulten. Og så er det mange som kunne ha stått listen som gjør en like god jobb, men som ikke er blitt lagt merke til.

Powered by Labrador CMS