– Slik jeg ser det, har vi ikke behov for en form for byråkratisk bekreftelse av om man kan kalle seg spesialist eller ikke. Det er markedet som bestemmer dette, og vi har allerede nok av tester og kriterier, mener Toralf Haver.

SPESIALISERING

– Unge vil jobbe med arbeidsrett og selskapsrett

Menneskerettighetenes påvirkning på ulike fagfelt og rettsregler i det grønne skiftet er underdekkede fagområder, mener Toralf Haver, daglig leder i advokatfirmaet Haver i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

– Jussen er dynamisk og hele tiden i utvikling. Det er noe av det som gjør den spennende. Jeg har selv passert femti med god margin, men jeg kan likevel ikke slå meg på brystet og si at jeg er ferdig utlært, sier Toralf Haver.

– Det er for advokater som for kirurger; man skal operere ganske mye og ha god mengdetrening for å kunne kalle seg spesialist, sier han.

Haver er det største advokatfirmaet i Stavanger med lokal forankring og lokalt eierskap, og det sjette største utenfor Oslo, med ett kontor rett ved Byparken sentralt i oljebyen, og ett på Bryne.

Nå merker advokatfirmaet at mange unge tiltrekkes spesielt av arbeidsrett og selskapsrett.

– Vi ser også at entreprise og fast eiendom er attraktivt. Hva det skyldes er vanskelig å si, men en grunn til at selskapsrett blomstrer, kan være at de fleste store firmaer etterspør kompetanse på nettopp dette området. Ungdommen tilpasser seg markedet og hva det er behov for.

Restrukturering og IT

I motsatt ende er det noen fagområder som Haver opplever at er underdekket.

– Kanskje spesielt når det kommer til internasjonale bindinger og perspektiver, for eksempel menneskerettigheter og påvirkningen disse har på forskjellige fagfelt, eksemplifiserer han.

– Samtidig er det klart at advokatene må tilpasse seg det grønne skiftet og hvilke rettsregler som er aktuelle for industrien. Bransjen er på god vei til å tilpasse seg godt, men jeg tror likevel området fremdeles er underdekket.

– I tillegg til disse to, tror jeg at vi fremover vil se et større behov for restrukturering av bedrifter, samt en større vekst av IT-relaterte bransjer, som også vil trenge vår bistand.

Arbeider bredt

I Haver er det for tiden 35 ansatte advokater, inkludert ni advokatfullmektiger.

– Selv om mange bruker fullmektigtiden til å peile ut et fagområde, varer spesialiseringsløpet mye lenger enn det. Hos oss kommer de fleste fullmektigene rett fra studiet, og normalen er at de har gjort seg noen tanker om hva de vil jobbe med. Og så har firmaet også gjerne blinket seg ut et område hvor det er behov for folk.

– Spesialiseringen videre skjer i et samvirke mellom oss og fullmektigen. Vi ønsker at de skal arbeide relativt bredt de første par årene, og få mulighet til å kartlegge hva de liker å drive med, sier Haver.

– Slik jeg ser det, er det lenge siden man hadde større generalistpraksiser. Mye av grunnen til at firmaene har blitt så store, er at det gir muligheter for advokatene til å spesialisere seg i langt større grad. Det gjør at tjenestene man yter ofte er av bedre kvalitet.

Ifølge Haver hender det at de unge skifter fagretning underveis.

– Noen har en oppfatning av hva de vil, men så innser de at det ikke var like spennende i det virkelige liv. Det skjer ikke så ofte, men det hender – og det er helt naturlig.

Powered by Labrador CMS