Inger Amdal Osvåg, Lise Ø. Waage og Werner Dagsland mener man ikke kan ta likestillingsseire for gitt og forvente at de gir varige endringer – det er en kontinuerlig kamp.

- Kvinner slutter fortsatt som advokat etter barn nummer to

For sjette år på rad skal Eurojuris Haugesund markere kvinnedagen.

Publisert

Vanligvis har advokatfirmaet Eurojuris Haugesund satset på arrangementer med foredrag eller deltatt på lokale markeringer på 8.mars, kombinert med en annonsekampanje i lokalpressen med feministisk innhold.

I år begrenser det seg til en kampanje i sosiale medier, takket være koronapandemien. Årets samfunnsaktuelle tema er mangfold med slagordet «Vi støtter mangfold i advokatbransjen».

Med dette kampanjebildet skal Eurojuris Haugesund fremme sitt likestillingsengasjement 8.mars. Modeller for anledningen er advokatene Sandra Dueland (og hennes barn) og Anders Gustavsen.

– Kampanjen skal formidle behovet for mangfold i bransjen, og at den enkelte advokat skal ha rom til å leve et mangfoldig liv utenom advokatvirksomheten. Særlig når det gjelder balansen mellom jobb og fritid, forteller advokatfullmektig Werner Dagsland.

– Og så synes jeg det er et poeng å markere at man godt kan være feminist uten å være rødstrømpe. Feminisme rommer mye mer, og jeg synes det er trist med dem som sier at de ikke er feminister. Hvorfor i all verden skal man ikke kjempe for kvinners rettigheter og god likestilling mellom kjønnene, spør partner Lise Ø. Waage.

Utfordring: Å beholde kvinner med flere barn

Både Dagsland, Waage og advokat Inger Amdal Osvåg er enige om at det er evnen til å beholde kvinnelige ansatte etter at de har fått barn nummer to som er en av advokatbransjens største kjønnsutfordringer.

– Man må få disse til å bli. Man må ha en jobb hvor det går an å leve med flere barn – samtidig som man er advokat og holder seg aktuell for et partneropprykk i fremtiden. Jeg tror det viktigste er at man har aksept for at det ikke er hvert eneste år gjennom et helt arbeidsliv at man kan prestere like mye og ha like mange fakturerbare timer. I et langt arbeidsliv er akkurat det å ha små barn bare en liten parentes, sier Waage.

– Det tenker jeg også at er det viktigste. I tillegg er det andre åpenbare ting, som lønnsforskjeller, legger Osvåg til.

– Samtidig er hverdagen som advokat mye mer fleksibel enn mange tror, og den har mange goder - til tross for stort arbeidspress sammenliknet med andre bransjer, sier hun.

Det er i alle parters interesse at man blir flinkere til å se det store bildet, mener de tre.

– Likestilling hjemme er også viktig, mener jeg. Skal man være kvinnelig advokat med familie, bør man ha en partner på hjemmebane som tar sin del, selv om det selvsagt er mange kryssende hensyn å ta. I tillegg er det sånn at dersom man er en kvinnelig advokat med familie, er det mye lettere å konkurrere med mannlige kolleger som også tar sin del av ansvaret på hjemmebane. Det gir likere vilkår, fortsetter Waage.

Mangfoldsoppdragelse

Ser man bort fra de administrativt ansatte, ligger kvinneandelen til Eurojuris Haugesund på 38,9 prosent. Blant fullmektigene er to av tre kvinner, og blant advokatene er fire av sju kvinner. I partnerskapet er kjønnsbalansen en litt annen. Lise Ø. Waage er firmaets eneste kvinnelige partner av åtte totalt.

– Vi prøver alltid å ansette den som er best, men samtidig er vi opptatt av balanse; blant kjønn, i alder, erfaring, livssituasjoner og så videre. I dag har vi om lag halvparten menn og halvparten kvinner ansatt i firmaet. Litt tynnere kvinneandel i partnerskapet, sier hun.

– Samtidig forsøker vi å være bevisst både trivsel og miljø på arbeidsplassen. Utenom koronapandemien har vi eksempelvis sosiale lunsjer med stor takhøyde, godt humør og moro. Særlig her har vi tatt en aktiv holdning mot eksempelvis vitser og spøker som kan oppleves sårende for enkelte minoriteter. Vi vil at stemningen skal være løs og ledig fremdeles, men med forbehold om at man tar hensyn. På den måten har vi drevet litt oppdragelse. Det er ikke alt mangfold som er synlig.

LIKESTILLING I ADVOKATBRANSJEN

Advokatforeningens medlemmer er fordelt slik:

60 % av advokatfullmektiger er kvinner
47 % av ansatte advokater er kvinner
18 % av partnere i advokatfirma er kvinner
29 % av advokatfirmaer med kun én advokat eies av kvinner

Kilde: Advokatforeningen, 2019

En kartlegging Advokatbladet gjorde i 2018 viste at den kvinnelige partnerandelen i landets 25 største advokatfirmaer lå på 14,6 prosent. Det tilsvarte en økning på 0,4 prosent fra 2016.

Da Advokatbladet gjentok øvelsen i 2020, hadde andelen kvinnelige partnere i landets 25 største advokatfirmaer steget med 2,6 prosent til 17,2 prosent.

For tre år siden viste en undersøkelse fra Norges Handelshøyskole at en kvinnelig advokat tjener 30 prosent mindre enn sin mannlige kollega ti år etter at hun har fått barn. Fjorårets skattelister viste også at kun sju av landets 100 best betalte partnere er kvinner, og nylig skrev Advokatbladet om hvordan kvinnelige ansatte advokater tjener 135.000 kroner mindre enn menn.

Flere artikler om kvinner i advokatbransjen kan du lese HER!

Powered by Labrador CMS