Snart er én av fem partnere i advokatbransjen en kvinne.

17,2 prosent av partnerne er kvinner

Siden 2018 har andelen kvinnelige partnere i landets 25 største advokatfirmaer økt med 2,6 prosent.

Publisert

Da Advokatbladet kartla antall kvinnelige partnere i landets 25 største advokatfirmaer for to år siden, var kvinneandelen 14,6 prosent. Da hadde andelen bare økt med 0,4 prosent fra 2016. Men siden 2018 ser utviklingen ut til å ha gått raskere, og andelen kvinnelige partnere i landets største advokatvirksomheter ligger nå på 17,2 prosent.

Totalt er det 150 kvinnelige og 780 mannlige partnere i landets 25 største firmaer.

Spriket blant firmaene er stort. Flest kvinnelige partnere har advokatfirmaet Elden med 41 prosent. EY Advokatfirmaet er nest sterkest med en kvinneandel på like under 35 prosent, mer presist 34,5.

Kjønnsfordeling i partnerskapet i landets 25 største advokatfirmaer:

Åtte prosent kvinner

I motsatt ende finner vi advokatfirmaet Brækhus med laveste andel kvinnelig partnere på 8,3 prosent.

– I Brækhus har vi i alle år vært opptatt av å sikre like muligheter for kvinner og menn. Tidligere år har vi hatt et relativt høyt antall kvinnelige partnere sammenliknet med våre konkurrenter. Som i bransjen for øvrig har kvinneandelen i partnerskapet likevel vært for lav også hos oss, sier managing partner Frank C. Aase.

Da firmaet besluttet å stenge Sandvika-kontoret i 2018, mistet de også fire av sju kvinnelige partnere.

– Det resulterte i at Brækhus i dag har et lavere antall kvinnelige partnere enn tidligere år, og at vi befinner oss langt unna vår målsetning om kjønnsbalanse i partnerskapet, sier Aase.

– I Brækhus er vi svært opptatt av å sikre en god balanse mellom arbeid og fritid. Når vi gjør våre vurderinger knyttet til interne opprykk er vi i mindre grad opptatt av antall fakturerte timer, men fokuserer på faglig dyktighet, kommersiell forståelse og engasjement. Vi har derfor stor tro på at vi vil kunne vise til bedre tall i tiden som kommer, sier han.

I flertall blant de nye

Av landets 8200 praktiserende advokater er 5170 menn og 3030 kvinner, ifølge Tilsynsrådet. Det gir en kvinneandel på 37 prosent. Kvinneandelen i bransjen har dermed økt med rundt sju prosent de siste fem årene.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse fra 2018 viste at 19 prosent av alle partnere i hele advokatbransjen er kvinner.

Over 60 prosent av alle advokatbevillinger som ble utstedt i fjor var til kvinner, ifølge Tilsynsrådet. Totalt fikk 507 personer bevilling, fordelt på 306 kvinner og 201 menn.

I 2019 ble 949 personer autorisert som fullmektiger, hvorav 575 kvinner og 374 menn. Det gir en kvinneandel på nesten 61 prosent.

Totalt 25 advokater fikk i fjor tillatelse til å opptre for Høyesterett. Av disse var 13 kvinner og 12 menn, som gir en kvinneandel på 52 prosent.

Advokatbladet har valgt å bruke det samme utgangspunktet for utregningen i 2020 som vi gjorde i 2016 og 2018. Dermed er ikke oversikten sortert etter firmaenes størrelse. Vår oversikt teller kun såkalte equity partnere, altså partnere som er eiere. Enkelte firmaer bruker partner-betegnelsen uten at partner er reell eier.

Powered by Labrador CMS