Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er en av Senterpartiets mest populære politikere, ifølge Kapital.

En fjerdedel av Norges mektigste kvinner er jurister

Det florerer av jurister blant Norges 100 mektigste kvinner. På Kapitals liste finner vi hele 25 stykker. Alle høyesterettsdommerne får innpass. Listen teller bare én aktiv advokat. - Det er neppe tilfeldig, sier advokaten. 

Publisert Sist oppdatert

I tradisjon tro, for 17. år på rad, har Kapital kåret de 100 mektigste kvinnene her til lands. De som har de mest innflytelsesrike posisjonene i landet, de som kan fatte beslutninger som angår mange, og de som forvalter de største verdiene, vurderes som de mektigste. 

Kapitals liste teller hele 25 jurister. Med det har en fjerdedel av landets mektigste kvinner rettsvitenskapelig utdanning. 

- Det er neppe tilfeldig at det ikke er mange advokater med aktiv bevilling på listen. I advokatarbeidet er jo vår oppgave å realisere andres mål. Det er svært inspirerende og utfordrende, og det er et høyt antall meget dyktige advokater, kvinnelige som mannelige, som bidrar til dette på en samfunnsnyttig og viktig måte. Men den innflytelse vi kan bidra med i den forbindelse, utøves ikke fra en posisjon av makt, sier Thommessen-partner Siri Teigum.

Siri Teigum i Thommessen er den eneste blant de 25 juristene som har aktiv bevilling.

Arnstad øverst

Den best plasserte juristen, er parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Kapital omtaler henne som Trygve Slagsvold Vedums anker på Stortinget, og hun spilte en sentral rolle i utformingen av Hurdalsplattformen. Hun er også medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, samt Europautvalget. Etter endt utdanning i 1991, jobbet Arnstad i advokatbransjen, i både Wiersholm, Schjødt og Arntzen de Besche, frem til 2012.

Arnstad er, ifølge Kapital, landets femte mektigste kvinne. Det var hun også i fjorårets rangering.  Juristen har vært innvalgt på Stortinget i fem perioder, og vært statsråd i to regjeringer.

To ministere med bakgrunn fra Elden på topp 15

Justisminister Emilie Enger Mehl følger tett bak Arnstad på plass nummer sju. Tidenes yngste norske justisminister er, ifølge Kapital, Norges syvende mektigste kvinne. 

Justisminister Emilie Mehl.

Mehl, som uteksaminerte fra Det juridiske fakultet ved UiO i 2017, har bakgrunn fra Elden, der hun tidligere jobbet som fullmektig. Hun var også praktikant i Hjort.

Noen plasser ned, på 15. plass, finner vi nok en minister med bakgrunn fra Elden, nemlig Kari Nessa Nordtun. Kunnskapsministeren er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

Etter endt studium arbeidet hun som advokatfullmektig og senere som advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co, før hun gikk til Elden, der hun er i permisjon. 

Fra 2019 til 2023 var Nordtun ordfører i Stavanger kommune. Hun overtok kunnskapsministerposten etter Tonje Brenna. Sistnevnte blir for øvrig regnet som landets mektigste kvinne av Kapital.

Borch og Søreide høyt oppe

Tre plasser ned, på 18.plass, finner vi forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Hun tiltrådde stillingen i høst etter at Ola Borten Moe måtte forlate statsrådsposten. 

Borch er tidligere landbruksminister, og ble uteksaminert ved Det juridiske fakultetet ved UiT i 2014. Hun har lang erfaring som politiker fra både kommunestyre, fylkesting og Stortinget. Hun har også vært juridisk rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

På 23. plass finner vi Ine Marie Eriksen Søreide. Hun er for tiden leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Hun har vært stortingsrepresentant siden 2001, og satt i Erna Solbergs regjering som forsvarsminister 2013–2017 og utenriksminister 2017–2021. 

Hun ble uteksaminert ved Det juridiske fakultetet ved UiT i 2007, et studie hun begynte på i 1996. Med andre ord brukte hun elleve år på studiet. Dette blant annet grunnet hennes mange politiske verv. Hun har også fått prøvd seg på advokatbransjen; sommeren 2002 var hun praktikant i Grette.

- Jurister er litt som poteter, og du lærer en metode du kan bruke til veldig mye. Det har jeg hatt enormt god bruk for med den jobben jeg har nå som stortingsrepresentant, har Søreide tidligere uttalt til DN.

Flere med erfaring fra SMK

Heidi Heggenes, departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, befinner seg på 25.plass. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og var tidligere ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor.

Politidirektør Benedicte Bjørnland befinner seg på 26. plass. Stillingen som politidirektør har hun innehatt siden 2019. Bjørnland kom da fra stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Juristutdanningen fikk hun ved Universitetet i Oslo.

Therese Steen er ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, og Norges 32. mektigste kvinne. Hun er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Steen har også jobbet som advokat for Regjeringsadvokaten. Steen er utdannet jurist ved Det juridiske fakultet ved UiO, og var også innom jusstudiet ved The London School of Economics and Political Science (LSE).

PST-sjef Beate Gangås er landets 35. mektigste kvinne, skal vi tro Kapital. PST-sjefen tiltrådte stillingen for omtrent et år siden. Gangås ble ansatt i politiet i 1992, og ble i 2001 utnevnt til politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Gangås var likestillings- og diskrimineringsombud i perioden 2006 til 2010. Hun ble uteksaminert ved Det juridiske fakultet ved UiO i 1991, og har også studert ved Université Aix Marseille.

Justitiarius faller på listen

50 plasser bak justisministeren, på 57. plass, finner vi høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Selv om stillingen som leder av den øverste domstolen formelt rangeres som landets fjerde mektigste, etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren, blir Øies makt betraktet som betydelig mer begrenset av Kapital. Dette begrunnes med at hun har «begrenset myndighet til å ta viktige beslutninger alene.». 

Justitiarius Toril Marie Øie i Høyesteretts møtesal i forbindelse med mottakelsen for nye møterettsadvokater i 2022.

Øie tok juridisk embetseksamen i 1986, og etter endt utdannelse begynte hun som førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, der hun i 1988 ble fungerende lovrådgiver.

I 2016 ble hun utnevnt som Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Sammenlignet med i fjor, faller Øie tre plasser på listen.

Høyesterettsdommerne følger på rekke og rad

Rett nok tar ikke Øie de viktige beslutningene på egen hånd. Kapital anser derfor hennes kvinnelige kolleger i Høyesterett for å besitte tilnærmet like mye makt. På 58. plass finner vi således høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund. Hun ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 2017, dit hun kom fra Borgarting, hvor hun hadde vært i åtte år som dommer og lagmann. Berglund er styreleder i Domstolsadministrasjonen 

Høyesterettsdommer Hilde Indreberg følger hakk i hæl, på 59. plass. Indreberg ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 2007, og har lengst ansiennitet blant dommerne i domstolen. Fra 2000 til 2007 var hun avdelingsdirektør i lovavdelingen i Justisdepartementet.

Bergljot Webster innehar 60. plass på Kapitals liste.

På 60. plass finner vi Bergljot Webster. Hun tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2009, og var partner i Hjort da hun ble utnevnt til dommer.  Hun har også arbeidet hos Regjeringsadvokaten.  Webster ledet advokatlovutvalget fra 2013 til 2015.

Kristin Normann er den 61. mektigste kvinnen her til lands, ifølge kåringen. Høyesterettsdommeren tiltrådte embetet i 2010, og er tidligere partner i Selmer. Normann har også vært professor ved UiO. 

På plassen bak finner vi nok en høyesterettsdommer. Det er Ragnhild Noer som befinner seg på 62.plass. Noer er tidligere lagdommer i Borgarting, og har også en fortid som advokat hos Regjeringsadvokaten, samt som seniorrådgiver Miljøverndepartementet.

Wenche Elizabeth Arntzen er på 63. plass. Høyesterettsdommeren tok juridisk embetseksamen i 1985 og har jobbet i lovavdelingen, vær advokat hos Regjeringsadvokaten, og partner i Kluge. Hun kom til Høyesterett fra Oslo tingrett. Arntzen er tidligere medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg. 

Kine Elisabeth Steinsvik blir av Kapital regnet som den 64. mektigste kvinnen i landet. Steinsvik er den yngste blant høyesterettsdommerne, født i 1976. Steinsvik har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, og var deretter advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten. Hun var lagdommer i Borgarting lagmannsrett før hun ble dommer i øverste instans.

Førstelagmann får innpass

På 68. plass finner vi førstelagmann i Borgarting lagmannsrett og styremedlem i Domstoladministrasjonen, Marianne Vollan, som kom til domstolen fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Siv Helen Rygh Torstensen i Equinor.

På 76.plass, finner vi Juridisk direktør i Equinor, Siv Helen Rygh Torstensen. 53-åringen har tilbrakt store deler av sin karriere i Equinor. Torstensen er også nestleder i Etikkrådet til Statens pensjonsfond utland.

Miljødirektør Ellen Hambro befinner seg på 88. plass. Hun er direktør i Miljødirektoratet. Hambro tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1991.

Direktører for skatt og arbeidsliv

Plassen bak besittes også av en jurist. På 89. plass finner vi skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Hun ble uteksaminert ved Det juridiske fakultet ved UiO i 1995, med skatterett som spesialfag. 

Direktøren for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, befinner seg på 94. plass. Hun har tidligere vært advokat- og dommerfullmektig. Melsom er utdannet jurist fra UiO i 1993.

Thommessen-advokat eneste med aktiv bevilling

Thommessen-partner Siri Teigum befinner seg på 95. plass. Her kåret som beste advokat i kategorien konkurranserett.

På 95. plass finner vi den eneste aktive advokaten på listen, Thommessen-partner Siri Teigum.  

Teigum leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett, herunder også statstøtterett og anskaffelsesrett. Partneren er i en årrekke kåret til beste advokat innen konkurranserett i Finansavisens advokatundersøkelse. Hun er styreleder i Folketrygdfondet, og har jobbet om lag 28 år i Thommessen.

- Det er hyggelig å se den store bredden av dyktige kvinnelige jurister som trekkes frem. Det er mange som bidrar til samfunnsutviklingen i ulike roller, sier Teigum.

Oljefondet og bokhandel

To plasser bak Teigum, på 97. plass, finner vi Carine Smith Ihenacho. Hun er direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet, hvor hun også sitter i ledergruppen. 

Før hun begynte i Oljefondet jobbet Ihenacho som direktør for kontroll og etterlevelse i daværende Statoil. Hun har vært jurist i finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer, blant annet BAHR, og er utdannet ved UiO. Hun har også en mastergrad i juss fra Harvard og en mastergrad i økonomi fra NHH.

Juridisk direktør i Yara, Kristine Ryssdal.

Anne Carine Tanum får akkurat innpass, og er med det den siste og 24. juristen på listen. Kapital anser henne for å være landets 99. mektigste kvinne. Hun har flere styreverv, og er styreleder i Den Norske Opera & Ballett, Avinor og Posten Bring. Tanum var administrerende direktør og eier i bokhandlerkjeden Tanum. Jussutdanningen fikk hun fra Universitetet i Oslo i 1982.

Ytterligere en liste

Kapital har også laget en egen kategori kalt «Her er de mektigste kvinnene innen jus». Her finner vi ti advokater med aktiv bevilling. 

Blant dem Bettina Banoun i Wiersholm, Ingeborg Moen Borgerud i Arntzen de Besche, Liv Monica Stubholt i Selmer og Kristin Veierød i Hjort.

Administrerende direktør i EY, Christin Erichsen Bøsterud og generalsekretær Merethe Smith, i Advokatforeningen, er også på denne listen. Juridisk direktør i Yara, Kristine Ryssdal, og juridisk direktør i telenor, Siri Birgitte Bang Berge i Telenor, får også innpass. Det samme får kommuneadvokat Camilla Selman.

Slik lager Kapital listen

For å rangere makt på en konsekvent måte har Kapital basert seg på en maktdefinisjon som de hvert år tar utgangspunkt i. Ifølge denne er makt «mulighet til å påvirke». Det vil, ifølge Kapital, si å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. De kvinnene i Norge som har mest makt i denne forstand, blir vurdert til listen og rangert høyest. I år, som tidligere, har juryen bestått av journalister i Kapital-redaksjonen som har jobbet for å skape en så representativ og «riktig» liste som mulig. Journalistene har vært ansvarlige for «sine» bransjer og sektorer, men har innhentet både interne og eksterne ekspertvurderinger av både navnene og plasseringene på listen. 

Les mer om Kapitals fremgangsmåte her

 

Powered by Labrador CMS