Solveig F. Bugge, Kristine Hasle, Ellen T. Heyerdahl og Tone Østensen.

Sju norske advokater kåret til «women leaders» av IFLR1000

- Det kan ha noe for seg å løfte frem kvinnelige ledere, men jeg tror vi snart kommer dit at kjønnsbalansen blir så god at det blir overflødig med en egen kategori for kvinner, sier Wiersholm-partner Tone Østensen. Hun er kåret til ledestjerne sammen med bransjekolleger i både eget firma, Selmer, Schjødt og Thommessen.

Publisert Sist oppdatert

Høsten er her, og på ny har norske forretningsadvokater gjort det godt i en internasjonal advokatkåring.

Årlig rangerer The International Financial Law Review, bedre kjent som IFLR1000, rundt 5000 advokatvirksomheter og over 20.000 advokater innenfor 12 ulike fagområder på tvers av 250 jurisdiksjoner.

IFLR1000 har også en egen kategori for ledende kvinnelige advokater som utmerker seg. I årets oversikt, er det sju norske kvinner fra fire ulike virksomheter som står oppført her. Disse er:

  • Marianne Lind Sahl (Schjødt)
  • Camilla Skøie Mørkve (Schjødt)
  • Camilla Magnus (Selmer)
  • Solveig Fagerheim Bugge (Thommessen)
  • Ellen Teresa Heyerdahl (Thommessen)
  • Kristine Hasle (Wiersholm)
  • Tone Østensen (Wiersholm)

- Håper det blir overflødig med en egen kategori for kvinner

Dette er så klart en trivelig anerkjennelse, sier Tone Østensen til Advokatbladet.

- Å bli fremhevet på denne måten ser jeg på som en hyggelig tilbakemelding fra markedet og klientene, sier hun.

Tone Østensen.

Østensen er partner i Wiersholm, og har bred erfaring som rådgiver i kapitalmarkedstransaksjoner, inkludert børsnoteringer og emisjoner, og fusjoner og oppkjøp.

- Det er gledelig at stadig flere kvinner gjør det bedre også i rangeringene, og jeg synes at det er ekstra hyggelig at kvinneandelen øker på mitt område. Jeg tror nok det kan ha noe for seg å løfte frem kvinnelige ledere, men jeg tror og håper vi snart kommer dit at kjønnsbalansen i partnerskap og i advokatrangeringene blir så god at det blir overflødig med en egen kategori for kvinner, fortsetter hun.

Deler kåring med forbildet

Kristine Hasle er Østensens partnerkollega i Wiersholm, hvor hun primært arbeider med bank og finans innenfor shipping og offshore, og energi og naturressurser.

- Det er selvsagt alltid hyggelig å bli anerkjent. Desto hyggeligere er det å dele rangeringen med min kollega Tone Østensen, som ansatte meg i Wiersholm for over 18 år siden og som alltid har vært et forbilde for meg!

Kristine Hasle.

Hasle tror den separate kategorien for kvinnelige ledere, er et resultat av advokatbransjens mangfoldsfokus.

- Det er gledelig å se at det stadig kommer nye dyktige kvinner til fagområdet. Jeg tror på kraften i at vi nå synes å ha oppnådd en slags kritisk masse kvinner i partnerskapene, og tenker at dette vil jevne seg stadig bedre ut over de neste årene. At det finnes egne kategorier for kvinner tenker jeg er et tegn på det fokuset man har på mangfold i dagens advokatverden, sier hun.

- Løfter frem dyktige kvinner

Thommessen-partner Ellen Teresa Heyerdahl leder firmaets bank- og finansgruppe, og er spesialisert innenfor bank og finans, insolvens og restrukturering, bærekraft og klimarisiko, samt olje og gass.

Heyerdahl tror det er lagånden internt i Thommessen som har ført til utmerkelsen av henne i årets IFLR1000.

Ellen Teresa Heyerdahl.

- I Thommessen jobber vi alltid sammen i team og jeg ser på dette som en anerkjennelse av vårt gode lagarbeid, sier hun.

Heyerdahl håper at kvinnekategorien kan bidra til å synliggjøre flere kvinner i bransjen.

- Jeg ser at det kan ha en funksjon med å bidra til å løfte frem dyktige kvinner innenfor forretningsjussen, og de det er mange av.

Heyerdahls kollega, Solveig Fagerheim Bugge, er partner i Thommessens transaksjonsavdeling. Hun har lang erfaring med særlig M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner, i tillegg til rådgivning innenfor selskaps- og verdipapirrett.

- Det er positivt at advokatfirmaenes målrettede arbeid for å få frem kvinner også innenfor disse fagområdene gir resultater. Jeg synes også at det er hyggelig å dele utmerkelsen med dyktige kolleger både i Thommessen og i bransjen for øvrig, sier Bugge.

Solveig F. Bugge.

Verdsetter anerkjennelsen

Marianne Lind Sahl er partner i Schjødt og leder for firmaets transaksjonsavdeling. Hun jobber blant annet med bank og finans, kapitalmarkeder og M&A.

Sahls kollega, Camilla Skøie Mørkve, er partner i firmaets finansavdeling, og har lang erfaring med blant annet transaksjoner og gjeldsstrukturer innenfor en rekke sektorer.

Både Sahl og Mørkve setter pris på anerkjennelsen, men ønsker ikke å kommentere rangeringen utover det.

- På sikt håper jeg vi kan slippe unna egne kategorier

I Selmer leder Camilla Magnus firmaets corporateavdeling, hvor hun er spesialist på M&A, kontraktsrett og selskapsrett.

- Det er hyggelig å være nevnt i godt selskap med så flinke jurister. I Selmer jobber jeg med et fantastisk team med både kvinner og menn. Denne anerkjennelsen er et resultat av det. Det er videre viktig for meg å bidra til en utvikling der flere kvinner er i posisjon, slik at vi kan inspirere flere kolleger til at det er fullt mulig å lykkes som forretningsadvokat, sier hun.

Camilla Magnus.

- Ideelt sett hadde man ikke snakket om hverken kvinnelige partnere, kvinnelige styremedlemmer eller kvinnelige ledere. Men slik kvinneandelen i de største advokatfirmaene tradisjonelt har vært og fortsatt er, tenker jeg har vært nyttig med en egen kategori – også for å motivere yngre talenter. På sikt håper jeg vi kan slippe unna egne kategorier, og kun fokusere på arbeidet som gjøres.

- Advokater med enestående omdømme

Om kvinnene som blir kåret til «women leaders» skriver IFLR1000 at:

«Dette er en eksklusiv gruppe advokater med enestående omdømme innenfor sine markeder, som enten har ekspertise og erfaring med å jobbe med komplekse avtaler, eller som innehar lederroller. For enkelte gjelder begge deler.»

På egne nettsider gir ikke IFLR1000 noen konkrete begrunnelser for hvorfor det er nettopp årets sju norske kvinnelige advokatstjerner som trekkes frem, utover å presentere fagområdene de arbeider med.

Få full oversikt over IFLR1000 her!

Powered by Labrador CMS