Skjermdumper av noen av vurderingene som ligger inne på et knippe av de oppførte advokatfirmaene på Equality check.

Hvor mangfoldig er egentlig advokatbransjen? Det skal et nytt samarbeid gi svar på

Målet er å få et bedre grunnlag for å vurdere hva som skal til for å fremme mangfold på en god måte, ifølge Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Mangfoldsutvalg inngått samarbeid med selskapet Equality check for å finne ut hva som egentlig er status for mangfold i advokatbransjen.

- Vi ønsker å få bedre tall og lære mer om hva vi kan gjøre for å fremme mangfold på en god måte, forteller utvalgsleder og LO-advokat, Tina Storsletten Nordstrøm.

Sammen skal de lage en kampanje hvor målet er å få så mange advokatfirmaer som mulig til å oppfordre sine medarbeidere til å legge inn anmeldelser av egen arbeidsplass på Equality checks nettside. Kampanjen skal munne ut i en rapport som forhåpentligvis inneholder såpass mye data at den vil gi en god oversikt over nettopp mangfold i advokatbransjen.

Tina Storsletten Nordstrøm med utvalgsmedlem og EY-advokat Thomas Knutsen i bakgrunnen.

- Rapporten vil bli tilgjengelig for alle - inkludert for virksomhetene som deltar i kampanjen. Firmaene vil også bli med i trekningen av en mangfoldspris som deles ut av Equality check i mai. I tillegg vil jeg foreslå for juryen bak Advokatforeningens talentpris at de inkluderer denne mangfoldsrapporten i sin vurdering av årets potensielle prisvinnere.

Mangfoldutvalget satser på å «kickstarte» samarbeidet med et webinar i midten av april, og planlegger også å arrangere et seminar til høsten om funnene i rapporten.

Mangfoldssjekken

I 2019 etablerte Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde, kvinnene bak kampanjen #HunSpanderer, selskapet Equality Check med mål om å sikre bedre bedriftskultur i næringslivet gjennom mer åpenhet – ikke bare i Norge, men i hele verden.

Gjennom en digital plattform under samme navn, kan medarbeidere og tidligere medarbeidere anonymt vurdere hvor likestilt og mangfoldig egen arbeidsplass er, eksempelvis når det kommer til kultur, ledelse, utviklingsmuligheter og balanse.

Etter at det ble innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven i fjor, må alle virksomheter fra 2021 fremlegge årsrapport eller annet offentlig dokument hvor nettopp mangfold rapporteres. Dermed er arbeidsgiverne pliktig til å jobbe for likestilling og anti-diskriminering.

Når et arbeidssted får et visst antall anmeldelser på Equality check kan den selv inngå en avtale med selskapet for å få tilgang til data om sin virksomhet. Nettsiden er åpen slik at hvem som helst kan gå inn for å lese om ulike arbeidsplasser.

- 2020 ble en vekker

De anonyme anmeldelsene består av rangering innenfor gitte kategorier, hvor anmelderen skal gi en score på mellom en og fem stjerner. Én stjerne er dårligst og fem er best. I tillegg kan anmelderen legge igjen en skriftlig kommentar om ønskelig.

- Via Equality Check kan advokatfirmaene få bedre kjennskap til hvordan de presterer på parametere som etnisitet, legning, og funksjonshemning - altså punkter arbeidsgiverne ikke kan spørre de ansatte direkte om, sier Marie Louise Sunde i Equality Check.

Marie Sunde er glad for å ha på plass avtalen.

- For mangfold og inkludering ble året 2020 det 2015 var for klima. Veldig mange har pratet om mangfold lenge, men nå har man begynt å stille krav til å se resultater. Ikke minst ble fjoråret enn vekker om at mangfold er mer enn kjønn, sier Marie Louise Sunde, og peker på Black Lives Matter-bevegelsen som en av årsakene til det.

- Flere mekanismer skal hindre falske kommentarer

Selv om samarbeidet nå formaliseres har noen advokatfirmaer, deriblant Thommessen, allerede oppfordret sine ansatte til å legge inn anmeldelser på siden.

- Hvordan sikrer dere at alle vurderingene er ekte og troverdige?

- 100 prosent sikker kan man aldri være - det er det ingen slike tjenester som har funnet en løsning på. Men vi har flere mekanismer som skal gjøre dette så troverdig som mulig. Når man legger inn en vurdering må man verifisere seg og logge inn, og vi krypterer alle data så du er anonym - heller ikke vi kan koble brukerne til vurderingene. Brukerne kan vurdere sin arbeidsplass flere ganger, men bare med noen måneders mellomrom, og da er det kun den siste anmeldelsene som gjelder. I tillegg til dette kan alle brukere på plattformen varsle dersom noen har lagt inn en støtende anmeldelse.

Hun legger til at Equality Check så langt har fått inn over 10.000 vurderinger av ulike arbeidsplasser, og svært få av disse har brutt med retningslinjene.

- Under 5 prosent har gitt en score på 2 eller lavere. De aller fleste gir en ganske god vurdering med konstruktive tilbakemeldinger. For bedriftene er det nyttig å få kjennskap til hva de har grunn til å skryte av, og hva de bør forbedre, sier Sunde.

Få advokatfirmaer foreløpig

I skrivende stund har rundt 1900 norske bedrifter blitt omtalt på nettsiden, men kun elleve advokatvirksomheter. Hver av firmaene får både en snittscore basert på det totale antallet stjerner, samt en egen score innenfor de ulike kategoriene.

Sortert etter «Top Ranked» toppes oversikten av Ræder med 4,7 stjerner, Bull & Co med 4,6 og Hjort med 4,3 stjerner. Nederst ligger Schjødt med 2,8, Kluge med 3,0 og Wikborg Rein med 3,5 stjerner.

Hvis man ser på hvilke firmaer som scorer best i kategorien «like muligheter», havner Ræder øverst etterfulgt av nevnte Bull & Co og Hjort. Kategorien «inkludering» toppes av Ræder, Grette og Bull & Co.

Det er verdt å merke seg at det ligger veldig få anmeldelser inne av enkelte av firmaene, deriblant Schjødt og Wikborg Rein, mens andre firmaer, som Thommessen, har fått langt flere anmeldelser.

Powered by Labrador CMS