Mager økning av antall kvinnelige partnere

Blant de 25 største advokatfirmaene står kvinneandelen på partnersiden nærmest stille, og har kun steget med 0,4 prosent de siste to årene.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 viste tall fra TNS Gallup at kvinneandelen blant partnere i advokatbransjen som helhet lå på tjue prosent. En økning på seks prosent fra 2013.

Den gang sa seniorkonsulent i TNS Gallup, Harald Djupvik, til Advokatbladet at man kunne regne med full likestilling på partnernivå innen 2050 om utviklingen fortsatte på samme vis. Kanskje til og med før.

- Magefølelsen min sier at vi nok vil komme dit lenge før, trolig i 2030, sa han.

For de 25 største advokatfirmaene synker kvinneandelen sammenliknet med bransjen for øvrig. I 2016 lå snittet på fjorten prosent på partnernivå, og en undersøkelse Advokatbladet har gjort viser at endringene siden den gang er minimale.

– Nesten flaut

Dårligst ut kommer Wikborg Rein med en kvinneandel på 6,3 prosent. Det betyr at 60 av de totalt 64 partnerne i bedriften er menn. Like over ligger CLP med en kvinneandel på drøye sju prosent, hvor kun én av de fjorten partnerne er kvinner.

For managing partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad, er mangfold helt avgjørende for en velfungerende bedrift. Foto: Erik Burås/Studio B13

BAHR følger tett med en prosent like under åtte. Dermed er kun tre av partnerne i Norges femte største advokatfirma kvinner, mot 36 menn.

Managing partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad, forteller at de ikke slår seg til ro med den lave kvinneandelen på partnernivå.

– Vi har 23 nasjonaliteter her hos oss, noe vi anser som et stort pluss. At vi da henger etter med mangfold mellom kjønnene på partnernivå, er vi nesten litt flaue over, sier Bjørnstad.

Fram mot 2020 jobber Wikborg Rein med en strategi som ikke bare skal rekruttere kvinnelige advokater, den skal også få dem til å bli værende og ta steget inn i partnerskapet.

– Mer enn seksti prosent av de vi ansetter er kvinner, men så går andelen noe ned. Derimot har vi cirka 55 prosent kvinner på senioradvokatnivå, og således en meget god grunnstamme av kvinner som banker på døren til partnerskap de neste årene.

– Her er fleksibilitet og individuell tilpasning viktig. Både at vi lytter til kvinnene og lærer av dem, men også at vi er tydelig på forventinger og har et opplegg det er fristende, og ikke skremmende, å fortsette med også etter småbarnsperioden. Mye av dette gjelder selvfølgelige like mye for våre mannlige advokater, sier Bjørnstad.

– Mangfold er avgjørende

Bjørnstad forteller at de som et av tiltakene kjører et mentorprogram for kvinnene på seniornivå, blant annet for å klargjøre hva som forventes for å komme over partnerkneika.

– Det viktigste er det som skjer i hverdagen. Vi må være bevisste på å trekke kvinnene med oss, stille krav og gi dem sjansen. Vi kan ikke parkere dem fordi de kanskje ikke har den samme kapasiteten i en periode. Jeg tror nøkkelen ligger i god ledelse, og ikke minst planlegging av prosjekter. Og så er det overdrevet at alt må skje på kveldstid, slik trenger det ikke være.

Bransjen er i steinalderen på en del ting, og kompetanse på organisasjon og ledelse har ikke alltid fulgt utvikling, mener Bjørnstad. Likevel er han optimist og mener det begynner å skje mye i bransjen på dette området.

– Hvis vi lykkes i dette og får frem talentene vi har nå, kan de bli forbilder som kan vise at det både er mulig, men også forenlig med barn og et godt liv. Det er noe av det viktigste på langsikt – gode kvinnelige forbilder i partnerrollen. Hvis vi ikke klarer det, vil vi feile, sier han.

– Vi har en klar strategi, men så tar det jo litt tid. Det er ikke noe tvil om at en mannsdominert organisasjon ikke er en perfekt organisasjon og vi trenger kvinner for å balansere det ut. Mangfoldet er veldig viktig.

EY på topp

Best ut kommer Ernst & Young advokatfirma hvor nøyaktig en tredjedel av partnerne er kvinner, fordelt på 18 menn og ni damer.

På en solid andreplass, og hakk i hæl, følger advokatfirmaet Hjort hvor elleve av de totalt 34 partnerne er damer. Det utgjør en andel på 32,30 prosent.

Advokatfirmaet Elden blir nummer tre, hvor kvinneprosenten på partnersiden utgjør 30,80 prosent. Det er riktignok en nedgang fra 2016 hvor tallet viste 41,60 prosent kvinner.

Økte med åtte prosent

Til tross for at den gjennomsnittlige økningen blant de 25 firmaene kun ligger på 0,4 prosent, er det flere som har økt kvinneandelen betydelig siden 2016.

Arntzen De Besche advokatfirma, som kom dårligst ut for to år siden, har økt fra fire til tolv prosent, og blir dermed det firmaet som har hevet kvinneandelen på partnersiden mest gjennom de siste to årene.

Ernst og young følger etter med en økning på 7,30 prosent fra 26 prosent til 33,30.

Deloitte advokatfirma har økt kvinneandelen fra 11,10 prosent til 17,50, og advokatfirmaet Wiersholm har økt fra 11,40 til 16,70.

Totalt 17 av de 25 største advokatfirmaene i Norge har en kvinneandel på partnersiden på ti prosent eller mer.

– Krever dyptgripende endringer

Leder for Advokatforeningens kvinneutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm, mener utvikling går for sakte.

– Vi har forståelse for at det tar tid å bygge opp en partner, og at dette er en prosess som går seg til etter hvert. Men nå har vi hatt fokus på kvinneandelen såpass lenge at vi burde se noen større bevegelser snart.

Selv om håpet er på plass, er Nordstrøm likevel skeptisk til om disse bevegelsene kommer riktig ennå.

– Jeg tror det krever mer dyptgripende endringer, mer enn for eksempel interne kvinnenettverk og ledelseskurs. Vi må endre holdninger og organisasjonsstrukturer, sier hun.

Nordstrøm har stor tro på at et tydelig uttalt mål fra ledelsen om å øke kvinneandelene i de enkelte virksomhetene også vil ha effekt.

– I tillegg må selskapene gå i seg selv og analysere hvilke formelle strukturer som opererer for at kvinnene ikke når opp. Hva er det som favoriserer menn og hvordan kan man endre dette.

HER KAN DU SE HELE UNDERSØKELSEN:


2016

2018

25 største advokatfirmaer i NorgeMennKvinner% kvinnerMennKvinner % kvinner
1. Advokatfirmaet Thommessen AS4648 %4959,30 %
2. Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA4947,50 %6046,30 %
3. Advokatfirmaet Schjødt AS5769,50 %62710 %
4. Advokatfirmaet Wiersholm AS39511,40 %35716,70 %
5. Advokatfirmaet BAHR Da3525,40 %3637,70 %
6. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS64912,40 %69911,50 %
7. Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS19624 %22621,40 %
8. Advokatfirmaet SANDS4959,30 %58913,40 %
9. Deloitte Advokatfirma AS32411,10 %33717,50 %
10. Arntzen De Besche Advokatfirma AS4824 %51712 %
11. Advokatfirmaet Selmer DA3438,10 %3749,80 %
12. Kluge Advokatfirma AS37715,90 %35614,60 %
13. Advokatfirmaet Haavind AS32411,1 %46611,50 %
14. Ernst & Young Advokatfirma AS20726 %18933,30 %
15. Advokatfirma DLA Piper Norway DA28515,10 %32513,50 %
16. Advokatfirmaet Hjort DA221133,30 %231132,30 %
17. Kvale Advokatfirma DA22621,40 %27720,60 %
18. Advokatfirma Grette DA22312 %23414,80 %
19. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS26413,30 %2328 %
20. Advokatfirma Ræder DA20313 %2228,30 %
21. KPMG Law Advokatfirma AS16420 %18418,20 %
22. Advokatfirmaet Elden DA211541,60 %271230,80 %
23. Advokatfirmaet CLP DA1217,70 %1317,10 %
24. Nordisk Skibsrederforening*

25. Brækhus Advokatfirma DA21827,60 %24722,60 %
SUM:77112814,2 %84314414,6 %

* = rettshjelpsforening

KILDE: Finansavisen JUS/firmaenes nettsider

Powered by Labrador CMS