Hvert år kartlegger Advokatforeningen utviklingstrekk i advokatbransjen.

Kvinnelige ansatte advokater tjener 135.000 kroner mindre enn menn

En fersk analyse gjort av Advokatforeningen basert på lønnstall fra 2019 viser store lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Publisert

– Mye av denne forskjellen skyldes at kvinnelige advokater i snitt er yngre og mindre erfarne, samt at de tar andre typer oppdrag og jobber for andre typer firmaer enn menn, forklarer Advokatforeningens samfunnsøkonom, Trygve Larsen Morset.

Av alle ansatte advokater utgjør kvinner omtrent halvparten – 47 prosent, ifølge foreningen. Det er også i denne gruppen av advokater at lønnsforskjellen mellom kjønnene er på over 130.000 kroner.

Sammenlikner man kvinner og menn som er like i alder, erfaring, hvilke firmaer de jobber i og saker de jobber med, tjener kvinner i snitt 71.000 kroner mindre enn menn.

– Noe av denne forskjellen kan igjen skyldes arbeidsmengde, eller annen innsats som påvirker lønn, fortsetter Morset.

Hvis man i tillegg ser bort fra resultatavhengig lønn, sitter man igjen med en lønnsforskjell mellom kjønnene på 40.000 kroner.

– Den statistiske usikkerheten rundt dette tallet er betydelig, så forskjellen kan være langt større eller langt mindre, men den er statistisk signifikant, forklarer samfunnsøkonomen.

Flest kvinner på rettshjelpsats

SSB-tall fra nyåret 2020 viser at mannlige advokater og jurister har en månedslønn på 74.520 kroner. Kvinnene tjener over 10.000 kroner mindre og har en månedslønn på 63.830 i snitt.

Blant advokater som har over en fjerdedel av sine saker på offentlig rettshjelpssats, er 57 prosent kvinner, ifølge Advokatforeningen.

– Advokater som jobber på rettshjelpssats, tjener som kjent vesentlig mindre enn de som ikke gjør det. Mengden saker på rettshjelpssats kan forklare en del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Over 20.000 skiller fullmektiger

Ser man på advokatfullmektigene, finner man ingen forskjell mellom kvinner og menn som jobber i samme type firma. Derimot tjener kvinnelige fullmektiger i snitt 23.000 kroner mindre enn sine mannlige kolleger i samme stilling på tvers av bransjen.

– Lønnsforskjellene ser ut til å skyldes systematiske forskjeller i type firma de jobber for, samt hvilke typer saker de jobber med, sier Morset.

En kartlegging Advokatbladet gjorde i 2019, viste at kvinneandelen blant advokatfullmektiger lå på 59 prosent. Blant advokatfullmektiger som er medlem av Advokatforeningen, ligger kvinneandelen på 61 prosent.

Powered by Labrador CMS