Illustrasjonsfoto: Aina Johnsen Rønning
Illustrasjonsfoto: Aina Johnsen Rønning

Så mye tjener advokater og jurister i måneden

SSB har laget en fersk oversikt over den månedlige gjennomsnittsinntekten i over 350 yrker.

Publisert Sist oppdatert

Nye lønnstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte i Norge steg med 3,7 prosent fra september 2018 til september 2019. Det vil si en økning fra 45.610 kroner til 47.290 kroner, noe som er den høyeste lønnsveksten på flere år.

På plass 28, i en oversikt bestående av rundt 350 yrker, finner vi advokater og jurister. Her ligger månedslønnen på 68.830 kroner, som vil si en økning på 1970 kroner fra 2018. Gjennomsnittet trekkes opp av mennene, som har en månedslønn på 74.520 kroner. Kvinnene tjener over 10.000 kroner mindre og har en månedslønn på 63.830 i snitt.

Dommere har på sin side en snittlønn i måneden på 81.290 kroner. Også her er det gap mellom kvinner og menn, hvor førstnevnte tjener 77.900 kroner og sistnevnte 84.190 kroner. Blant dommere har gjennomsnittslønnen i måneden steget med 2370 kroner.

I kategorien «andre juridiske yrker» ligger den månedlige gjennomsnittslønnen på 62.210 kroner. Mens de mannlige ansatte har en snittlønn på 67.610 kroner, tjener de kvinnelige 59.080 kroner i måneden.

Mest i landet tjener ledere av olje- og gassutvinning, og lavest lønnsslipp har hjelpearbeidere i husdyrproduksjonn.

Se hele lønnsoversikten her:

1. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 112.040
2. Handels- og skipsmeglere 111.190
3. Finansmeglere 99.630
4. Toppledere i offentlig administrasjon 97.940
5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 95.160
6. Flygere 90.190
7. Finans- og økonomisjefer 87.420
8. Flygeledere 86.980
9. Geologer og geofysikere 86.560
10. Legespesialister 85.180
11. Forsknings- og utviklingsledere 81.720
12. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 81.570
13. Dommere 81.290
14. Administrerende direktører 80.250
15. Personalsjefer 79.420
16. Ledere av IKT-enheter 78.320
17. Salgs- og markedssjefer 75.600
18. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 71.840
19. Sivilingeniører (elkraftteknikk) 71.750
20. Ledere av industriproduksjon mv. 71.030
21. Allmennpraktiserende leger 70.410
22. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 70.160
23. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 69.850
24. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 69.330
25. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 69.250
26. Sivilingeniører (elektronikk) 69.180
27. Ledere innen akvakultur mv. 68.880
28. Jurister og advokater 68.830
29. Andre administrative ledere 68.440
30. Politikere 68.410
31. PR- og informasjonssjefer 67.920
32. Kjemikere 67.030
33. Ledere av logistikk og transport mv. 66.470
34. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 66.130
35. Eiendomsmeglere og - forvaltere 65.970
36. Skipsmaskinister 65.070
37. Tannleger 64.900
38. Finans- og investeringsrådgivere 64.820
39. Sivilingeniører (kjemi) 64.470
40. Sivilingeniører (bygg og anlegg) 64.350
41. Finansanalytikere 64.300
42. Strategi- og planleggingssjefer 64.280
43. Dekksoffiserer og loser 64.140
44. Offiserer fra fenrik og høyere grad 63.990
45. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 63.820
46. Teknikere innen luftfartssikkerhet 63.530
47. Systemanalytikere/-arkitekter 63.400
48. Ledere av helsetjenester 63.280
49. Toppledere i interesseorganisasjoner 62.890
50. Salgskonsulenter innen IKT-produkter 62.510
51. Operatører innen boring mv. 62.290
52. Andre juridiske yrker 62.210
53. Fysikere og astronomer 62.070
54. Sikkerhetsanalytikere mv. 61.560
55. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 61.540
56. Sivilingeniører (miljøteknikk) 61.000
57. Sivilarkitekter 60.690
58. Andre programvare- og applikasjonsutviklere 60.290
59. Revisorer, regnskapsrådgivere 60.190
60. Programvareutviklere 60.030
61. Sivilingeniører (telekommunikasjon) 59.870
62. Ledere av utdanning og undervisning 59.800
63. Landskapsarkitekter 59.330
64. Sivilingeniører (industri og produksjon) 59.180
65. Farmasøyter 59.170
66. Elkraftingeniører 58.890
67. Ledere av eldreomsorg 58.800
68. Databasedesignere og -administratorer 58.630
69. Helse- og miljøkontrollører 58.430
70. Kjemiingeniører 58.360
71. Elektronikkingeniører 58.260
72. Biologer, botanikere, zoologer mv. 57.960
73. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 57.860
74. Forsikringsagenter 57.360
75. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 56.790
76. Lokomotiv og T-baneførere 56.780
77. Rådgivere innen kompetanseutvikling 56.700
78. Arbeidsleder, bergfag 56.590
79. Nettverks- og systemteknikere, IKT 56.500
80. Andre ingeniører 56.490
81. Ledere av sosialomsorg 56.130
82. Kundebehandlere lån og kreditt 55.850
83. Matematikere, statistikere mv. 55.780
84. Personal- og karriererådgivere 55.750
85. Energikontrolloperatører 55.740
86. Arbeidsledere for kontorpersonell 55.620
87. Mekanikere innen flytekniske fag 55.440
88. Applikasjonsprogrammerere 55.350
89. Systemadministratorer 55.280
90. Arealplanleggere 54.840
91. Maskiningeniører 54.600
92. Bygningsingeniører 54.590
93. Sivilagronomer mv. 54.550
94. Psykologer 54.510
95. Organisasjonsrådgivere mv. 54.500
96. Internett-teknikere 54.190
97. Forfattere mv. 54.120
98. Skytebaser og sprengningsarbeidere 54.100
99. Miljøvernrådgivere 53.740
100. Selgere (engros) 53.440
101. Ledere av omsorgstjenester for barn 53.430
102. Jordmødre 53.420
103. Veterinærer 53.320
104. Arbeidsleder, bygg og anlegg 53.290
105. Programledere i TV og radio 53.260
106. Meteorologer 52.810
107. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 52.640
108. Regissører 52.640
109. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 52.480
110. Driftsteknikere, IKT 52.420
111. Journalister 52.260
112. Landmålere, kartografer mv. 52.130
113. Innkjøpere 51.970
114. Reklame- og markedsføringsrådgivere 51.940
115. Geistlige yrker 51.880
116. Produkt- og klesdesignere 51.820
117. Informasjonsrådgivere 51.820
118. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 51.530
119. Politibetjenter mv. 51.530
120. Kiropraktorer mv. 51.210
121. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 51.100
122. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 50.890
123. Spesialister i pedagogikk 50.860
124. Ernæringsfysiologer 50.650
125. Regnskapsførere 50.430
126. Brannkonstabler 50.360
127. Skiftekonduktører mv 50.280
128. Tekniske tegnere 50.270
129. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 50.130
130. Spesialsykepleiere 50.110
131. Nett- og multimediautviklere 49.960
132. Prosessoperatører (oppredning) 49.900
133. Konduktører 49.870
134. Takstmenn 49.820
135. Lektorer mv. (videregående skole) 49.730
136. Varehandelssjefer 49.360
137. Hotellsjefer 48.930
138. Sjefssekretærer 48.250
139. Arbeidsleder, industri 48.140
140. Yrkesdykkere 47990
141. Dirigenter, komponister, musikere og sangere 47.970
142. Speditører og befraktere 47.890
143. Andre lærere 47.870
144. Personalkontormedarbeidere 47.850
145. Automatikere 47.360
146. Kontrolloperatører innen metallproduksjon 47.150
147. Grafiske- og multimediadesignere 46.890
148. Befal med sersjant grad 46.810
149. Sykepleiere 46.810
150. Skogteknikere 46.750
151. Optikere 46.330
152. Yrkesfaglærere 46.310
153. Brukerstøtte, IKT 46.270
154. Grunnskolelærere 46.220
155. Teknikere innen radio og tv 45.910
156. Agroteknikere 45.830
157. Vernepleiere 45.550
158. Spesiallærere / spesialpedagoger 45.510
159. Logistikkmedarbeidere 45.460
160. Andre yrker innen estetiske fag 45.330
161. Andre musikklærere 45.240
162. Lønningsmedarbeidere 45.180
163. Arkivarer og kuratorer 45.170
164. Protese- og tannteknikere 45.150
165. Idrettsutøvere 45.100
166. Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 44.930
167. Radiografer mv. 44.840
168. Operatører innen kjemisk industri 44.830
169. Rådgivere/forskere, humanistiske fag 44790
170. Dataregistrere 44600
171. Kjøreskolelærere 44460
172. Rådgivere innen sosiale fagfelt 44410
173. Regnskapsmedarbeidere 44330
174. Kuldemontører mv. 43930
175. Skuespillere 43900
176. Riggere og spleisere 43890
177. Forsikrings- og finansmedarbeidere 43870
178. Kran- og heisførere mv. 43760
179. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 43350
180. Ambulansepersonell 43230
181. Advokatsekretær 43210
182. Fyrkjele- og turbinoperatører 43190
183. Fotografer og filmfotografer 43130
184. Bioingeniører 43100
185. Reseptarer 43060
186. Fysioterapeuter 43040
187. Koreografer og dansere 43030
188. Andre utøvende kunstneriske yrker 43030
189. Dekks- og maskinmannskap (skip) 43010
190. Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 42950
191. Serviceelektronikere 42930
192. Oversettere, tolker mv. 42800
193. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 42780
194. Audiografer og logopeder 42770
195. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 42680
196. Torghandlere 42630
197. Andre yrker innen offentlig forvaltning 42450
198. Fengselsbetjenter 42310
199. Anleggsmaskin- og industrimekanikere 42300
200. Teknikere innen telekom 42250
201. Energimontører 42240
202. Yrker innen alternativ medisin 42190
203. Arbeidsformidlere 42160
204. Bergfagarbeidere 41970
205. Ergoterapeuter 41910
206. Andre språklærere 41880
207. Tollere 41870
208. Elektrikere 41870
209. Trenere og idrettsdommere 41840
210. Transportfunksjonærer 41800
211. Tannpleiere 41790
212. Restaurantsjefer 41780
213. Interiørdesignere og dekoratører 41630
214. Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 41550
215. Inkassomedarbeidere mv. 41520
216. Andre helseyrker 41390
217. Arkivassistenter 41310
218. Betongarbeidere 41240
219. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 41220
220. Førskolelærere 41160
221. Skattefunksjonærer 41110
222. Rørleggere og VVS-montører 41110
223. Verktøymaker, låsesmeder mv. 41100
224. Anleggsmaskinførere 40950
225. Dørselgere 40770
226. Husholdere 40430
227. Helsefagarbeidere 40240
228. Førtrykkere 39960
229. Religiøse yrker 39950
230. Butikkavdelingssjefer 39900
231. Kontormedarbeidere 39880
232. Steinhoggere mv. 39760
233. Reisebyråmedarbeidere mv. 39730
234. Andre opplysningsmedarbeidere 39730
235. Montører av mekaniske produkter 39640
236. Sveisere 39630
237. Montører av elektriske og elektroniske produkter 39620
238. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 39450
239. Støpere 39360
240. Lagermedarbeidere og material-forvaltere 39120
241. Saksbehandlere innen sosiale ytelser 39070
242. Tekniske konservatorer 39040
243. Operatører innen metallurgiske prosessfag 38900
244. Andre lærere i estetiske fag 38740
245. Andre personlige tjenesteytere 38720
246. Isolatører mv. 38680
247. Vaktmestre 38670
248. Kundebehandlere, bank og postkontor 38620
249. Kundesentermedarbeidere 38620
250. Demonstrasjonsselgere 38600
251. Gulv- og flisleggere 38400
252. Operatører innen produksjon av betong mv. 38360
253. Taktekkere 38330
254. Renholdsledere i virksomheter 38320
255. Smeder 38280
256. Kopper- og blikkenslagere 38260
257. Metalldreiere mv. 38250
258. Murere 38180
259. Telefon- og nettselgere 38170
260. Informasjonsskrankemedarbeidere 38080
261. Operatører innen produksjon av gummiprodukter 38050
262. Skinnberedere og garvere 38020
263. Platearbeidere 37950
264. Overflatebehandlere og lakkerere 37930
265. Billettselgere 37880
266. Trykkere 37830
267. Sjefskokker 37810
268. Fangstfolk 37750
269. Bibliotekassistenter 37630
270. Bilmekanikere 37580
271. Glassarbeidere 37570
272. Feiere, fasaderenholdere mv. 37570
273. Lastebil- og trailersjåfører 37540
274. Skreddere, buntmakere mv. 37410
275. Operatører innen glass- og keramisk produksjon 37390
276. Hjelpearbeidere i anlegg 37340
277. Møbeltapetserere mv. 37330
278. Andre bygningsarbeidere 37190
279. Truckførere 37070
280. Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 37050
281. Andre hjelpearbeidere i industri 36950
282. Innehavere av kiosk/liten butikk 36900
283. Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 36900
284. Andre salgsmedarbeidere 36890
285. Operatører innen plastprodukter 36840
286. Tømrere og snekkere 36830
287. Flyverter, båtverter mv. 36730
288. Bussjåfører og trikkeførere 36690
289. Malere og byggtapetserere 36630
290. Sentralbordoperatører 36530
291. Vektere 36440
292. Andre kunsthåndverkere 36370
293. Operatører innen treforedling 36340
294. Operatører innen tekstilproduksjon mv. 36260
295. Renovasjonsarbeidere 36250
296. Resepsjonister (ekskl. hotell) 36230
297. Postbud og postsorterere 36190
298. Operatører innen næringsmiddelproduksjon 36070
299. Andre pleiemedarbeidere 35930
300. Tele- og IKT-installatører 35930
301. Laste- og lossearbeidere 35920
302. Sports- og aktivitetsinstruktører 35880
303. Slaktere, fiskehandlere mv. 35870
304. Måleravlesere mv. 35830
305. Helsesekretærer 35680
306. Møbelsnekkere 35680
307. Håndpakkere mv. 35670
308. Operatører innen trelastproduksjon 35140
309. Bakere, konditorer mv. 35020
310. Skogbrukere 34770
311. Reklamedistributører mv. 34730
312. Hjemmehjelper 34540
313. Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 34240
314. Kokker 34200
315. Operatører innen papirprodukter 34200
316. Bil-, drosje- og varebilførere 33980
317. Gjenvinningsarbeidere 33910
318. Hjelpearbeidere i bygg 33780
319. Industrisyere 33620
320. Kosmetologer mv. 33480
321. Innbindere mv. 33180
322. Spinne- og nøstemaskinoperatører 33150
323. Altmuligmann 33120
324. Renholdere i virksomheter 33080
325. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 32920
326. Andre sikkerhetsarbeidere 32810
327. Skoleassistenter 32780
328. Butikkmedarbeidere 32540
329. Dyrepleiere 32500
330. Reiseledere og guider 32500
331. Sykkelreparatører mv. 32270
332. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 32150
333. Bud mv. 32040
334. Bilvaskere 31940
335. Korn- og grønnsaksprodusenter 31920
336. Andre håndverkere 31920
337. Varepåfyllere 31780
338. Renholdere i private hjem 31650
339. Bingoverter, bookmakere mv. 31310
340. Andre hjelpearbeidere 31250
341. Frisører 31200
342. Hjelpearbeidere i gartneri mv. 31130
343. Dyrepassere og - trenere mv. 30830
344. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 30820
345. Hotellresepsjonister 30550
346. Melke- og husdyrprodusenter 30090
347. Intervjuere 30050
348. Kjøkkenassistenter 29970
349. Bartendere 29820
350. Servitører 29800
351. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 29000
352. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 28980
353. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 28170
354. Gateselgere, mat 26860
355. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26830
356. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26230

KILDE: SSB / FriFagbevegelse

Powered by Labrador CMS