En fast gruppe i DNB-advokatene arbeider med å kvalitetssikre DNBs interne juss-chatbot Justina. Her er noen av dem; bak fra v. Kristina Madeleine Wilhelmsen, Oddbjørn Aarestrup Aasness, Christine Bjørnskau, Audun Moen, Kjetil Holmen, Knut Bjerve, Randi Jørum Sulland, Anders Orerød og David Lundgaard Anderson. Foran, fra v. Emma Rist Malkomsen, Linn Margrethe Arntsen Wilhelmsen, Asma Barzinje, Maja Johansen og Odd Randgaard Kleiva.

DNB: – AI vil gjøre det enklere å være advokat

Til hjelp for sine ti tusen kolleger har DNB-advokatene utviklet en chatbot som svarer på juridiske spørsmål om alt fra fremtidsfullmakter til panteregler.

Publisert

Advokat Odd Rangaard Kleiva i innovasjon- og teknologigruppen i DNB-advokatene har ledet arbeidet med å utvikle chatbot’en som har fått navnet Justina. Den er tilgjengelig 24/7, og er en ressurs til internt bruk i banken.

I løpet av fem og et halvt år har chatbot’en svart på rundt femten tusen spørsmål fra ansatte i banken.

– Vi så at det var en del repetitive, juridiske spørsmål som kom inn til advokatene fra andre miljøer i banken. Det første målet var å hjelpe rådgivere og miljøer innenfor personmarkedet hos oss med spørsmål om lån, pant, innsyn, taushetsplikt, fullmakt, verger, mindreårige, dødsbo og mye mer. Senere har Justina blitt utvidet med svar som treffer bredere i banken, forteller Kleiva.

Kundebehandlere i DNB kan for eksempel spørre chatbot’en om hva som er formkravene til en fremtidsfullmakt, og på få sekunder få et kort og juridisk holdbart svar.

Justina er bygget på klassisk chatbot-teknologi, og systemet er ikke generativt, slik som ChatGPT og lignende løsninger.

Risiko for «hallusinering»

– Justina prøver å matche spørsmålene med forhåndsskrevne svar, mens ChatGPT genererer helt ny tekst, noe som gir risiko for at chatbot’en «hallusinerer». Derfor kan ikke denne teknologien brukes ut mot kundene våre ennå. Men over tid vil nok også vår chatbot utvikles til å bruke mer generativ AI, sier Kleiva.

I øyeblikket ligger det om lag femten hundre svar i chatbot’en som er skrevet og kvalitetssikret av DNB-advokatene. Tjenesten oppdateres kontinuerlig, for eksempel med endringene som kom da den nye finansavtaleloven trådte i kraft ved årsskiftet.

Ett av områdene som er viktig for konsernet, er etterlevelsen av anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering, forteller advokatfullmektig Kristina M. Garmann Wilhelmsen.

Kristina Madeleine Wilhelmsen og Odd Randgaard Kleiva.

– Nå er vi i en fase der vi videreutvikler Justina til også å svare på spørsmål om hvitvaskingsregelverket. Faktisk jobber rundt seks hundre mennesker i DNB med å bekjempe hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, sier Wilhelmsen.

Lanseringen av utvidelsen er rett rundt hjørnet.

– Våre kolleger vil da kunne finne svar på alle spørsmål som gjelder dette regelverket, for eksempel om hvordan legitimere en kunde, hvordan identifisere reell rettighetshaver til en bedriftskunde, hva menes med en politisk eksponert person, og så videre, sier hun.

Bruker AI-trenere

Banken bruker egne såkalte «AI-trenere» for å utvikle systemet.

Justinas svar skal være korte, omtrent som lengden på en Twitter-melding, og forståelige også for ikke-jurister.

– Utfordringen er å kommunisere komplekse temaer på en kort og forståelig måte, og samtidig ikke overforenkle, så det går utover det faglige, sier Kleiva.

Han tok en bachelor i informatikk parallelt med jusstudiet, og synes det er gøy å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og juss.

– Her i DNB har vi mange miljøer som arbeider med teknologi, og jobber med ulike kunstig intelligens-verktøy. Vi utforsker AI sammen med blant annet UiO og NTNU, men også med leverandørene våre og på egenhånd. Vi tror at AI vil gjøre det enklere å være advokat, sier Kleiva.

AI er nå inne i en periode der teknologien demokratiseres og gjøres tilgjengelig for flere, påpeker han.

– Også advokatfirmaer uten store IT-budsjetter vil få tilgang til AI-verktøy, for eksempel gjennom Microsofts Copilot-løsning. AI kommer til å bli en integrert del av stadig flere produkter og tjenester. Å bruke chatbot’er øker i omfang og trenden kommer til å bli styrket av forbedret AI-teknologi, sier Kleiva.

– De store språkmodellene som ChatGPT åpner for helt nye muligheter. Samtidig må vi være veldig bevisste på de nye risikoene som disse modellene introduserer, sier Kleiva.

Powered by Labrador CMS