Petter Flink er CEO i Due Compliance.

LEGAL TECH

Åtte enkle steg skal gjøre advokatene compliant med anti-hvitvaskingsreglene

Tilsynsrådet mener mange advokatforetak gjør grunnleggende feil i sine risikovurderinger av virksomheter. Nå har svenske Due Compliance sluppet et nytt verktøy på det norske markedet som skal gjøre AML-arbeidet mer overkommelig for advokater i særlig små og mellomstore bedrifter.

Publisert

Nylig har det svenske foretaket Due Compliance etablert seg i det norske teknologimarkedet. Selskapet har utviklet en fullservice programvare for advokaters anti-hvitvaskingsarbeid.

Ifølge gründer Petter Flink trenger ikke advokatene å ta mer en åtte enkle steg gjennom programmet for å ha etterlevd reglene for kundesjekk og risikovurderinger.

– Alle registre og databaser som er aktuelle å ta i bruk er integrert, slik at man ikke trenger å hente informasjon utenfra. Gjør man dette ordentlig, har man oppfylt sitt ansvar i henhold til hvitvaskingsloven, hevder han.

– Når prosessen er klar, får man en full rapport som også inkluderer interne beslutninger. Alt fullføres i programmet.

Åtte steg

Programmets første steg er å identifisere klienten. Videre blir representantene for selskapet identifisert, før steg tre kontrollerer hvilke land som omfattes av oppdraget og deres medfølgende risikonivå.

Steg fire kartlegger reelle rettighetshavere og alternative reelle rettighetshavere, samt eierskapsstruktur. Deretter kontrolleres disse i steg fem og seks mot sanksjonslistene, i tillegg til nasjonale og internasjonale PEP-lister.

I steg sju gjennomføres risikovurderingene, hvor man legger inn den informasjonen man har tilgjengelig om klienten.

I siste steg, steg åtte, er det opp til advokaten om man tar oppdraget eller ikke.

Mangelfulle risikovurderinger

I Tilsynsrådets årsrapport for 2022 kan man lese at Tilsynsrådet fremdeles erfarer «grunnleggende mangler når det gjelder foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering. Mangelfull risikoforståelse går igjen ut over evnen til å tilpasse rutiner og internkontroll til den faktiske risikoen og sårbarhetene i foretaket. Problemet synes fortsatt å være knyttet til kopiering av rutine-maler, uten å tilpasse disse til egen virksomhet.»

Nå har de også blitt mer opptatt av at advokatene utvikler eller tar i bruk egne verktøy som gjør bedre screening mellom kundebasen og sanksjonslistene.

– I min verden er det et bittelite problem, og den screening-tjenesten er integrert i vår løsning, kommenterer Flink.

Han tror den største utfordringen for advokater er pedagogisk.

– Altså å lære dem å forstå hvordan anti-hvitvaskingsregelverket skal følges opp – og hvorfor. Fra advokatenes perspektiv, er nok det vanskeligste å holde oversikt og få det fulle bildet. Man skal identifisere selskapet, man skal identifisere representantene, man skal finne reelle eiere – det er nok ofte noe av det vanskeligste.

– Behovet for en pakkeløsning var åpenbart

Flink er jurist og har tilbrakt rundt tjue år i ulike administrative hovedroller i tre store svenske advokatfirmaer; Mannheimer Swartling, Lindahl og AG Advokat.

Her jobbet han med blant annet med GDPR, konflikthåndtering og hvitvasking, og det var gjennom dette arbeidet han innså at det måtte være mulig å bygge et enklere verktøy for prosesshåndtering.

For fire år siden startet han Due Compliance sammen med tidligere CTO i advokatfirmaet Lindahl, Milan Vijic, advokat og entreprenør Johan Karlsson og IT-arkitekt Lincoln Sanderson. Etter to år uten lønn, går firma nå med overskudd.

Selve programmet ble lansert i 2019, og i dag har de mer enn 280 kunder i advokat- og revisorbransjen. De minste kundene er enkeltpersonforetak, og det største har rundt 800 ansatte. Effekten er nok likevel størst for de små og mellomstore virksomhetene, forteller gründeren.

– For meg var behovet for en pakkeløsning åpenbart. Det var mange som trengte hjelp til å vite hva de skulle gjøre og hvordan. Det ser ut til at vi med bakgrunn fra advokat- og revisjonsbransjen har lykkes med å bygge en helhetlig, men samtidig fleksibel løsning, som verdsettes av advokatfirmaer, sier Flink.

Flere verktøy på markedet

Due Compliance er ikke den eneste leverandøren av anti-hvitvaskingsverktøy for advokater i det norske markedet.

I 2021 slapp Advokatfirmaet Erling Grimstad en ny hvitvaskingsapp, som skal bidra til å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven § 36 om opplæring for styremedlemmer, ledere og alle andre ansatte i rapporteringspliktige foretak - slik som advokatfirmaer, revisorfirmaer, regnskapsførerfirma, eiendomsmeglere, forsikringsselskap, banker og en rekke andre aktører.

Høsten 2020 kom det også to nye programvarer rettet mot små og mellomstore advokatfirmaer: Kjenndinkunde.no og Kundesjekk.no.

I tillegg har Advokatforeningen laget tre veiledere knyttet til hvitvaskingsloven: En om hvitvaskingslovens anvendelsesområde, en om advokaters unntak fra rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven § 26 (3), og en om gjennomføring av tilsyn hos advokater. Også Tilsynsrådet har utarbeidet en veileder om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Powered by Labrador CMS