Advokatfirmaet Erling Grimstad holder til i Forskningsparken. F.v Bjørn B. Mæland, Fredrik B. Grimstad og Erling Grimstad.
Advokatfirmaet Erling Grimstad holder til i Forskningsparken. F.v Bjørn B. Mæland, Fredrik B. Grimstad og Erling Grimstad.

Nytt anti-hvitvaskingsspill for advokater

Flere leverandører tilbyr nå digitale løsninger og verktøy for å forenkle anti-hvitvaskingsarbeidet.

Publisert

Høsten 2018 skrev Advokatbladet om hvordan Advokatfirmaet Erling Grimstad hadde utviklet en norskspråklig Anti Money Laundering-app (AML-appen), hvor blant annet advokater kan holde seg oppdatert på hvitvaskingsregelverket gjennom spill.

Nå har firmaet nettopp lansert en ny hvitvaskingsapplikasjon, som skal bidra til å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven § 36 om opplæring for styremedlemmer, ledere og alle andre ansatte i rapporteringspliktige foretak - slik som advokatfirmaer, revisorfirmaer, regnskapsførerfirma, eiendomsmeglere, forsikringsselskap, banker og en rekke andre aktører.

- Da vi begynte å selge den første versjonen av AML-appen, fikk vi tilbakemelding fra en del foretak som ønsket seg en engelsk versjon. Særlig i banker og andre finansieringsforetak er det mange som jobber med anti-hvitvasking på engelsk. For oss var det samtidig interessant å lage et produkt vi kunne nå ut til resten av Europa med, sier advokatfullmektig Fredrik Bergsmark Grimstad.

Teorioppgaver og praktiske caser

Appen er, i likhet med den første, basert på at man skal få opplæring gjennom spill og problemløsning. Den tar utgangspunkt i EU-direktivet og har landspesifikke moduler.

- Et direktiv har gjerne større nasjonale tilpasninger enn eksempelvis en forordning. Derfor har vi laget ulike landmoduler, slik at spillet tilpasses etter hvor man er. Hoveddelen av spillet er generiske slik at det er relevant for alle land. Den andre delen tar utgangspunkt i et lands spesifikke krav eller risikoer. Eksempelvis finnes det ulike risikoer i Norge som ikke finnes i Sverige eller Danmark, forklarer fullmektigen.

Spillet er altså delt i to. Den ene delen er teoretisk anlagt, og går gjennom regler, ulike indikatorer og liknende. I del to, den praktiske delen, skal man løse anonyme caser og problemstillinger hentet fra virkeligheten. Spillet gir seks etterutdanningstimer.

- Man blir satt inn i en oppgave, enten det er en kunde som har spørsmål, man skal bistå en kollega eller gjennomføre en undersøkelse. Underveis skal man ta stilling til en rekke problemstillinger. Caset åpner gjerne med en dialog for at spilleren skal forstå hva det handler om. Videre vil dialogen endre seg etter hvilke valg man tar.

Årlig oppdatering

AML-appens formål er at man skal kunne gjennomføre spillet og holde seg oppdatert hvert år. Man kan også repetere hver gang man er ferdig, samtidig som at man kan få bonuspoeng for å være rask eller utfordre kolleger i «battle mode»

Advokatfirmaet jobber samtidig med å utvide den første norskspråklige appen slik at de to spillene blir parallelle. På den måten kan virksomheter velge hvilken som er mest relevant for dem.

- Vi er i ferd med å oppgradere den norske til samme størrelse som den engelske. Den norske versjonen vil ha enda mer spesifikke moduler for Norge. Meningen er at man skal slippe å spille begge spillene, sier Grimstad.

Foreløpig er det over 4000 personer som har tatt den første anti-hvitvaskingsappen i bruk.

Flere nye programvarer

Advokatfirmaet Erling Grimstad er ikke alene om å tilby løsninger og verktøy for å forenkle anti-hvitvaskingsarbeidet.

Høsten 2020 kom eksempelvis to nye programvarer rettet mot små og mellomstore advokatfirmaer på markedet: Kjenndinkunde.no og Kundesjekk.no.

– Advokater har en spesiell situasjon med sin tunge taushetsplikt og det såkalte advokatunntaket i loven, noe som gjør det enda mer krevende å håndtere lovverket sammenliknet med andre bransjer, sa dr. juris Niels Kristian Axelsen til Advokatbladets papirmagasin i fjor.

Han er tidligere partner i Ro Sommernes, og i dag medeier og arbeidende styremedlem i selskapet Beaufort Solutions, som står bak Kjenndinkunde.no. Selskapet har utviklet en avansert algoritme som identifiserer reelle rettighetshavere, noe som ellers kan være ressurskrevende.

– Tanken med systemet er at advokater ikke skal legge for mye over på klientene. I dag er det en del som sender endeløse spørreskjemaer klienten skal svare på. Det er det mange som misliker. Systemet legger inn opplysninger fra Brønnøysundregisteret og andre oversikter, før den «screener» opplysningene mot alle relevante sanksjonslister – inkludert den amerikanske OFAC-listen, forklarte Axelsen.

Kundekontroll og oppfølging

Omtrent samtidig med at Kjenndinkunde.no gikk på markedet, inngikk Advokatforeningen* et samarbeid med webportalen Kundesjekk.no, et produkt for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Basert på informasjon som mates inn av advokaten, foretar portalen kundekontroll av nye klienter og gir advokaten løpende oppfølging.

– Det er en nøkkelferdig løsning for å legitimere, innhente risikoindikatorer og firmaopplysninger, gjøre pep/ sanksjonssjekk, stille anti-hvitvaskingsspørsmål til kunden og la kunden korrigere «usikre opplysninger» slik som reelle rettighetshavere, sa daglig leder Anders Bakken til Advokatbladet i fjor.

- Sluttproduktet er en tilrettelagt pakke som danner et godt grunnlag for kundetiltakene. Kundesjekk kan hjelpe advokatene med å etterleve kravene, spare tid og jobbe smartere, men de må selv analysere risikoen til den enkelte klienten, utfra egne rutiner og risikovurderinger.

* Redaksjonen gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er Advokatforeningen som eier Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS