Advokat Sverre Koch tilbringer årets sommer på blant annet Tjøme, og i Nord Norge.
Advokat Sverre Koch tilbringer årets sommer på blant annet Tjøme, og i Nord Norge.

Nå kan du spille deg til etterutdanning

Om noen knappe måneder trer den nye hvitvaskingsloven i kraft. Nå tilbyr Advokatforeningen en etterutdannings-app for å sikre kompetanse blant medlemmene.

Publisert

Til høsten trer ny hvitvaskingslov i kraft, basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Den åpner blant annet for at tilsynsmyndighetene kan benytte nye sanksjoner mot overtredelser.

For å sikre at medlemmene har oversikt over det nye regelverket, tilbyr Advokatforeningen nå tilgang til en egen Anti Money Laundering-app (AML).

– Det er ikke så mange som har tatt i bruk spillbasert læring på jussområdet i Norge så langt. Opplæringen blir veldig tilgjengelig for mange. Du kan spille hvor og når det passer deg, sier Øyvind Precht-Jensen, som jobber som advokat i foreningen.

– Gir en bred innføring

Med ny hvitvaskingslov følger det også nye plikter for advokatene. Advokatforeningen har derfor inngått en rabattavtale med advokatfirmaet Erling Grimstad som har laget appen hvor du nettopp kan få opplæring i anti-hvitvaskingsarbeidet.

Appens mål er foreløpig å gi en oversikt over regelverket, men den oppdateres kontinuerlig med nytt innhold, forteller Precht-Jensen.

– Den gir en generell og bred innføring i hvitvaskingsregelverket. Den gir foreløpig ikke et dypdykk inn i alle varianter av spørsmål en advokat kan komme ut for.

Gir etterutdanningstimer

<html><head></head><body> Advokatforeningens Øyvind Precht-Jensen har stått for kontakten med utvikleren. Foto: Monika Kvaale.</body></html>
Advokatforeningens Øyvind Precht-Jensen har stått for kontakten med utvikleren. Foto: Monika Kvaale.

Gjennomføring av spillet gir deg fire etterutdanningstimer, inkludert en time etikk. For at timene blir godkjent må man dokumentere at spillet er gjennomført.

– Man må lese seg opp på hvitvasking i appen, og så svarer man på spørsmål om det man har lest. Man får poeng for riktige svar, og for å få etterutdanningstimer må man oppnå fire av fem stjerner på hele spillet. Ved at man må repetere spørsmålene for å få høy nok score, vil det ligge mye læring i det.

Advokatforeningen skriver på sine sider at appen gir en innføring i hvitvaskingsregelverket og er spill-basert. Den består av både tekst-baserte moduler og spill-moduler med teoretiske og praktiske spørsmål. I tillegg vil den også simulere situasjoner man kan oppleve i hverdagen, der man må foreta de riktige valgene.

– Dette treffer kjernen av det vi skal tilby våre medlemmer, nemlig opplæring på felter som vedrører advokatvirksomhet, fortsetter Precht-Jensen.

Rettslige konsekvenser

Regjeringen skriver på sine nettsider at EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv «har som formål å beskytte EUs finansielle system mot misbruk til hvitvasking og terrorfinansiering.»

Det viderefører hovedreglene i det tredje direktivet, men «fastsetter samtidig regler som presiserer, utdyper og endrer tredje direktiv på en del punkter.»

Det følger en rekke rettslige konsekvenser av at det nye hvitvaskingsdirektivet innføres, deriblant:

  • Direktivets virkeområde utvides og omfatter nå også tilbydere av spillvirksomhet. Samtidig reduseres transaksjonsverdien ved kontantbetaling for at forhandlere fra 15 000 til 10 000.
  • Direktivet anerkjenner og fastsetter at det skal foretas en risikobasert tilnærming på hvitvaskingsområdet på en rekke områder.
  • Reglene om kundekontroll («customer due diligence») utvides.
  • Direktivet inneholder skjerpede krav om informasjon om reelle rettighetshavere («beneficial owners»).
  • Direktivet innebærer et forsterket samarbeid om informasjonsutveksling mellom medlemslandenes enheter for finansiell etterretning, såkalte Financial Intelligence Units.
  • Direktivet inneholder klarere henvisninger til EUs personvernregelverk enn tidligere direktiv.
  • Medlemslandene skal etter direktivet som hovedregel kunne iverksette administrative sanksjoner for grove, gjentatte og systematiske brudd på hovedforpliktelsene i direktivet.