- Time will show, svarer Jens Edvin A. Skoghøy på spørsmål om når han forventer å være tilbake i Høyesterett.

Skoghøy har fått innvilget ny studiepermisjon

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy skulle være tilbake i Høyesterett etter påske, men hans studiepermisjon er nå blitt forlenget ytterligere. Selv sier han at tiden vil vise om han kommer tilbake ved permisjonens utløp.

Publisert

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har vært borte fra Høyesterett siden september i fjor. Han var opprinnelig ventet tilbake hos øverste instans etter påske, men nå har Advokatbladet fått opplyst at studiepermisjonen til 68-åringen er blitt forlenget ytterligere.

- Studerer fortsatt

- Skoghøy er fortsatt i studiepermisjon. Denne er blitt forlenget til den 19.april, sier seniorkonsulent i Høyesterett, Rizwana Yedicam.

Den opprinnelige studiepermisjonen, som ble gitt i september i fjor, skulle i utgangspunktet strekke seg til midten av januar.

Den 19. januar ble han imidlertid sykemeldt. I februar innvilget Høyesterett så ny studiepermisjon frem til 11. april.

Fraværet fra Høyesterett har blant annet innebåret at nordlendingen ikke fikk avsagt noe formelt votum i den såkalte Snøkrabbe II-saken. Fra hjemmekontoret avsa høyesterettsdommeren likevel sin egen dissens i saken, som ble publisert på Rett24.

I løpet av sitt opphold fra Høyesterett har han dessuten jobbet med ferdigstillelse av to oppdaterte bøker om henholdsvis dynamisk formuerett og rettskildelære. Han har også fortalt at han er i gang med en tredje bok, omhandlende norsk ekspropriasjonsrett.

- Sitter aldri og tvinner tomler

På spørsmål om hva han selv tenker om en ytterligere forlenget studiepermisjon, forteller Skoghøy at han stadig bruker tiden godt.

- Jeg sitter aldri og tvinner tomler, men jobber jevnt og trutt, sier han til Advokatbladet.

- Er du da klar for dyst i Høyesterett fra og med den 19. april?

- Time will show, svarer dommeren.

Det er for øvrig ventet at Tilsynsutvalget for dommere skal behandle saken mot høyesterettsdommeren på sitt neste møte den 20. april, etter at justitiarius Øie ba utvalget foreta en formalisert vurdering av hans atferd.

Powered by Labrador CMS