Yngve Svendsen er positiv til alternativt arbeidssted

Oslo Tingrett: Dommerne må være tilgjengelige på telefon

Ved Norges største domstol har dommerne stor grad av frihet til å avgjøre hvor de skal jobbe, men det er forventet at de er i Oslo tinghus hver mandag og torsdag.

Publisert Sist oppdatert

- Oslo tingrett har endret retningslinjene for hjemmekontor i forbindelse med pandemien, sier sorenskriver Yngve Svendsen.

Han forteller at domstolen ikke bruker begrepet «hjemmekontor» i sine retningslinjer, men «alternativt arbeidssted».

- Vi ønsker å tilby en mer fleksibel arbeidshverdag og legge til rette for at egnede arbeidsoppgaver kan utføres andre steder enn på det faste kontorstedet, samtidig som vi ivaretar hensynet til saksavviklingen og en tilstrekkelig bemanning og beredskap. Vi er også opptatt av å ivareta det sosiale og faglige fellesskapet som vi oppnår når vi møtes i tingretten, sier Svendsen.

Oslo tingretts retningslinjer for alternativt arbeidssted skal ivareta disse kryssende hensynene, og skal evalueres når de til høsten har virket i ett år, opplyser han.

Retningslinjene skiller mellom de ulike medarbeidergruppene.

Dommere

- De kan velge alternativt arbeidssted med unntak av vakt- og turnusperioder, og når hensynet til beredskapen i avdelingen tilsier tilstedeværelse. Det forventes at dommere er til stede på mandager og torsdager - med visse unntak - for å ivareta hensynet til et levende arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Dommerfullmektiger

- Dette er medarbeidere i opplæringsstillinger. De kan etter en tid velge å arbeide inntil to dager per uke på alternativt arbeidssted, med unntak av vakt- og turnusperioder, og når hensynet til beredskapen i avdelingen tilsier tilstedeværelse.

- Også dommerfullmektigene forventes å være til stede på mandager og torsdager – også her med visse unntak – av de samme årsakene som for dommergruppen.

Saksbehandlere og administrasjon

- Saksbehandlere kan velge å arbeide fra alternativt arbeidssted en til to dager per uke, avhengig av de konkrete arbeidsoppgavene, mens administrativt ansatte kan velge å arbeide fra alternativt arbeidssted opptil to dager per uke, avhengig av de konkrete arbeidsoppgavene.

- Enkelte medarbeidergrupper, for eksempel innen sikkerhet og IKT, har et større behov for tilstedeværelse enn andre.

Tilgjengelige fra 9 til 15

- For samtlige forventes det at de deltar på seksjonsmøter, avdelingsmøter og andre fellesarrangementer. På alternativt arbeidssted skal man være tilgjengelig for kollegaer og brukere mellom klokka 9 og 15, og man skal kunne tilkalles på kort varsel. Hovedarbeidsplassen vil derfor fortsatt være tinghuset for alle medarbeidere, sier Svendsen.

Powered by Labrador CMS