Mener nordisk eierskapsrapport er misvisende

Britiske Alison Hook - som flere ganger har vært i Norge og snakket om eierskapserfaringer fra England - mener BCG-rapporten om ekstern eierskap lider av det hun kaller «misforståelser og alvorlige mangler».

Publisert

Alison Hook var invitert til paneldebatten Oslo krets i slutten av januar i år arrangerte om ekstern eierskap i advokatbransjen.

Alison Hook da hun deltok i paneldebatt arrangert av Oslo krets i januar.
Alison Hook da hun deltok i paneldebatt arrangert av Oslo krets i januar.

Hook regnes som en ekspert på feltet, og var i sin tid sentral i arbeidet med åpningen av eiersiden av den britiske advokatbransjen.

Nå har Hook tatt til motmæle mot BCG-rapporten om konsekvensene av liberaliseringen av advokatmarkedet i England og Wales. På oppdrag fra Advokatforeningen i Norge og advokatsamfunnene i Sverige og Danmark har Boston Consulting Group utført en evaluering av dereguleringen av advokatmarkedet i England og Wales.

- Veldig synd

Rapporten konkluderte blant annet med at å tillate eksterne eiere verken ga billigere advokat-tjenester eller økt kvalitet.

Dette er Hook helt uenig i.

«Det vil være veldig synd hvis noen beslutningstakere blir påvirket av denne rapporten, da den lider av alvorlige mangler og feiltolkninger av hva som skjer i England og Wales», skriver hun i et innlegg hun har delt på LinkedIn.

BCG-rapporten er basert på gale forutsetninger, fremholder hun, og påpeker at Storbritannia har konkludert med at de trenger mer reform, ikke mindre.

- Ingen skade på markedet

Hun mener også at BCG har brukt feil parametere i sine målinger, og at det ikke finnes belegg for å si at å åpne opp for alternative forretningsmodeller - såkalte ABS'er (alternative business structures) - har forårsaket noen form for skade på advokatmarkedet.

Dereguleringen har kanskje ikke ført til den revolusjonen i advokatmarkedet som man håpet på, men den har sådd «frø av forandring som sakte spirer», skriver hun, og etterlyser det hun kaller en mer detaljert analyse av markedet.

Eierskapsreformer er en nødvendig, men utilstrekkelig betingelse for å forbedre et markeds funksjon, mener Hook.

«Eierskapsreformer gir firmaer som allerede er i markedet litt ekstra fleksibilitet, og gjør det mulig for nye aktører å komme inn i markedet, men de vil ikke nødvendigvis ha så stor innvirkning alene. Som en mer komplett analyse av ABS-firmaer ville ha vist, så er de fleste av dem bare tradisjonelle firmaer som har endret sin struktur, på samme måte som mange advokatfirmaer i UK vedtok en form for begrenset ansvar da det først ble mulig», skriver Hook.

Møtt med kritikk

BCG-rapporten er her hjemme blitt kritisert av administrerende direktør Johan Dolven i Help, som kaller den et bestillingsverk, og av Morten B. Tidemann i LIGL advokater.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, har tilbakevist kritikken.

- Rapporten gir en grundig beskrivelse av bakgrunnen for at man i England fikk endrede regler for eierskap, og hva konsekvensene av dette har vært. Konklusjonene er åpent begrunnet i de undersøkelser og analyser som beskrives i rapporten. Den gir derfor etter vårt syn et verdifullt bidrag til eventuelle videre diskusjoner om å tillate eksternt eierskap i advokatfirmaer, sa Smith til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS