Morten B. Tidemann mener BCG-rapporten ikke gir håndfaste argumenter mot eksterne eiere i advokatbransjen.

Eierskapsrapporten: - Den fant ut absolutt ingenting

Rapporten om advokatmarkedet i England og Wales skaper debatt: - Det finnes ikke noe dokumentasjon for at eksternt eide advokatfirmaer er mer uetiske enn andre, skriver advokat Morten B. Tidemann i dette innlegget.

Publisert

Vi lærte på barneskolen at dersom motstanderen begynner å spille urent for å vinne, så har man i realiteten vunnet selv.

Det er unektelig den følelsen man sitter igjen med når man ser hvordan Advokatforeningen opptrer i diskusjonen om vi trenger en ny eierskapsmodell i advokatbransjen – altså om det skal tillates at advokatfirmaer får eksterne eiere.

I debatter og artikler advarer Advokatforeningen mot at eksternt eide advokatfirmaer kan begi oss ut i tøylesløs uetisk opptreden – aller helst under påvirkning av internasjonale kriminelle bander.

Det advares også mot at Google og Facebook vil kunne komme inn på eiersiden, med de etiske utfordringer det vil medføre. Og når foreningen får riktig vann på møllen, advares det mot innfløkte eierstrukturer på kryss og tvers i skatteparadiser, postbokser og i escrow.

- Partnerskapsmodell ingen garanti

Man trenger imidlertid ikke langtidsabonnement på landets aviser for å skjønne at dagens partnerskapsmodell absolutt ikke er noen garanti for at advokater holder seg utenfor straffeloven eller innenfor advokatetikken.

Og, har man fulgt litt med på debatten om eierskap, så har forkjemperne for eksternt eierskap unisont satt advokatetikken minst like høyt som Advokatforeningen.

Det finnes heller ikke noen dokumentasjon for at eksternt eide advokatfirmaer er mer uetiske enn andre.

Advokatforeningen harselerer også med at de advokatfirmaene som ønsker seg eksterne eiere, heller burde gått til skifteretten. For ingen har vel hørt at det er kapitalmangel i advokatbransjen.

Nei, og ingen har sagt at advokatbransjen mangler kapital heller – heller ikke kapital til å investere tungt i innovative løsninger. Problemet er at pengene tas ut av advokatfirmaene. De investeres ikke i advokatfirmaene.

Å høre disse argumentene fra Advokatforeningen gir sterke assosiasjoner til motforestillingen mot innføring av farge-TV på 70-tallet. Også den gang ble det argumentert med dyp fordervelse mot en helt naturlig samfunnsutvikling. Skremselspropaganda holdt ikke da, og holder selvsagt heller ikke nå.

- Absolutt ingenting

Dette er vel kanskje grunnen til at Advokatforeningen har gått sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark og fått Boston Consulting Group til å vurdere effekten av liberaliseringen av advokatbransjen i England.

Håpet var nok at BCG skulle gi Advokatforeningen noe håndfast å argumentere med mot eksternt eierskap.

Det gikk ikke som forventet, og det var vel derfor artikkelen om rapporten og rapporten kun sto på Advokatforeningen.no sine sider en kort stund denne uken. For hva fant rapporten ut om effektene av liberaliseringen i England. Absolutt ingenting.

I rapporten analyserer BCG fire hovedargumenter for liberalisering. BCG finner at bare noe få av fordelene man trodde man skulle oppnå ved liberaliseringen, er oppnådd.

- Hele advokatbransjen vurdert under ett

Av særlig betydning for tilhengerne av liberalisering var for eksempel funnene av at advokatfirmaenes profitt og priser på advokattjenestene ikke var redusert, men hadde øket.

BCG kunne ikke si sikkert om kvaliteten på advokattjenesten var øket etter liberaliseringen. I utgangspunktet høres jo dette veldig negativt ut for oss som ønsker liberalisering. Men, problemet for Advokatforeningen er at BCG ikke har vurdert profitten, prisene eller kvaliteten på de eksternt eide advokatfirmaene isolert, som man skulle forvente.

BCG har tvert imot vurdert hele advokatbransjen i England under ett. Alle sammen. Under ett. Når vi vet at eksternt eide advokatfirmaer utgjør fire prosent av advokatbransjen i England, så skjønner man jo at det BCG har funnet er at den tradisjonelt eide advokatbransjen har et stort problem.

I England har man innsett at liberaliseringen ikke har ført til det paradigmeskiftet som man håpet på. Derfor skriver BCG i rapporten at man jobber med ytterligere reformering av advokatbransjen.

Advokatforeningen er i ferd med å spore av i en av de viktigste debattene i advokatbransjen på lang tid. Det er all grunn til å forvente at Advokatforeningen i fortsettelsen tar ansvar og bidrar til å holde debatten på et seriøst nivå. Advokatforeningen har tross alt mange medlemmer som støtter ønsket om eksternt eierskap.

Powered by Labrador CMS