- Hovedkonklusjonen er at reformen har ført til større advokatvirksomheter og flere alternative organisasjonsformer, men uten at konkurransen i markedet er økt, eller flere nye tilbydere er kommet til. Samtidig har prisene for forbrukerne steget, sier Merete Smith.

- Rapporten er et verdifullt bidrag

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith avviser at fersk eierskapsrapport om tilstanden i advokatmarkedet i England og Wales er et bestillingsverk.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen i Norge har i samarbeid med Sveriges Advokatsamfund og Danmarks Advokatsamfund gitt Boston Consulting Group (BCG) i oppdrag å analysere virkningen av deregulering av eierskapsreglene i England og Wales.

Advokatbladet skrev om rapporten tidligere i uken.

Den konkluderer blant annet med at reformen har ført til større advokatvirksomheter og flere alternative organisasjonsformer, men uten at konkurransen i markedet er økt, eller flere nye tilbydere er kommet til, og at prisene for forbrukerne har steget.

I et innlegg her på Advokatbladet kaller administrerende direktør Johan Dolven i HELP rapporten for «et bestillingsverk fra Advokatforeningen», og hevder at analysen ikke er ny og uavhengig, men gjenbruk av en undersøkelse BCG gjorde for de to danske advokat-organisasjonene Danske Advokater og Advokatsamfundet i fjor.

Merete Smith tilbakeviser påstanden.

- Hovedbudskapet i Dolvens kritikk hviler på et feilaktig grunnlag. Rapporten fra 2020 som han viser til, dreide seg om Danmark og gikk bare i liten grad inn på forholdene i England og Wales. Den nye rapporten gjelder bare erfaringene fra England og Wales, og gir en grundig analyse av situasjonen der, sier Smith.

- Eneste i Europa som har deregulert eierskaps-regler

- Påstanden om at rapporten er et «bestillingsverk» stemmer heller ikke. Advokatforeningen har, sammen med våre svenske og danske søsterorganisasjoner, utelukkende bedt BCG om å undersøke og analysere konsekvensene av eksternt eierskap i England og Wales – som er det eneste landet i Europa som har innført regler om dette.

Reguleringen av advokatmarkedet i England og Wales er komplisert, med åtte-ni ulike tilsyn og tilsvarende mange profesjonsorganisasjoner, forteller hun.

- Rapporten gir en grundig beskrivelse av bakgrunnen for at man i England fikk endrede regler for eierskap, og hva konsekvensene av dette har vært. Konklusjonene er åpent begrunnet i de undersøkelser og analyser som beskrives i rapporten. Den gir derfor etter vårt syn et verdifullt bidrag til eventuelle videre diskusjoner om å tillate eksternt eierskap i advokatfirmaer, sier Smith.

Les rapporten The Effects of Deregulating Legal Services in England and Wales her.

Powered by Labrador CMS