Administrerende direktør Johan Dolven i Help er uenig i konklusjonene i BCG-rapporten.

- Et bestillingsverk fra Advokatforeningen

Rapporten om konsekvensene av å slippe til eksterne eiere i advokatmarkedet i England og Wales skaper reaksjoner. - Dette er ikke en ny og uavhengig analyse, skriver HELP-topp Johan Dolven i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen har bestilt en «fersk» rapport fra Boston Consulting Group (BCG) for å få en evaluering av eksternt eierskap i England og Wales.

Det kan se ut som de har fått akkurat de svarene de ønsket seg. Men dette er ikke helt uventet, da de fleste påstandene/konklusjonene allerede var presentert av BCG før.

For over ett år siden, i januar 2020, kom BCG ut med en rapport i Danmark der de skriver:

«På baggrund af øget fokus på deregulering af retsplejelovens ejerskabsbestemmelser for advokatvirksomheder har Advokatsamfundet og Danske Advokater bedt BCG vurdere, om der er datamæssigt belæg for at anbefale en deregulering af ejerskabsbestemmelserne. BCG's samlede vurdering er, at eksisterende data ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, (i) at der er behov for øget konkurrence på markedet for juridiske ydelser, eller (ii) hvad effekten ved en eventuel deregulering af ejerskabsbestemmelserne vil være.”

BCG-rapport fra 2020

Advokatforeningen gir uttrykk for at de har bestilt en ny rapport/analyse og nå legger fram sine funn som nye. Sannheten er at det aller meste som står i konklusjonene finnes i rapporten fra BCG publisert i januar 2020.

Sist gang var oppdragsgivere de to danske advokatforeningene. Denne gangen har Advokatforeningen i Norge fått med seg Sveriges Advokatsamfund og Advokatsamfundet i Danmark til å spleise på regningen. Men de betaler altså for noe som allerede de danske foreningene har betalt for.

Reagerer på fremgangsmåten

Vi reagerer på at Advokatforeningen ikke har opplyst om at BCG tidligere har laget tilsvarende rapport med samme konklusjoner for de danske advokatforeninger, og mener i tillegg mange av konklusjonene er tendensiøse og direkte feil.

Vi forstår at Advokatforeningen er sterkt imot alle initiativ som kan bidra til økt konkurranse i egen bransje, men vi reagerer sterkt på fremgangsmåten når foreningen presenterer BCG–rapporten som en uavhengig og ny analyse.

Flere av konklusjonene i den danske rapporten har vi imøtegått i debatter tidligere. Påstandene fra BCG blir ikke mer sanne om man har fått betalt to ganger.

Vi har bedt om ekstern bistand fra England for å gi utfyllende svar om status for utviklingen i advokatbransjen der. Rapporten fra BCG kan ikke alene danne grunnlaget for diskusjonen om ny advokatlov i Norge.

Powered by Labrador CMS