– Vi må vise klienter og advokater at det er et spennende marked her, sier Thomas Christian Wangen (t.h). Her sammen med Øyvind Kilstad og Lotte Lundby Kristiansen.
– Vi må vise klienter og advokater at det er et spennende marked her, sier Thomas Christian Wangen (t.h). Her sammen med Øyvind Kilstad og Lotte Lundby Kristiansen.

Merker at markedet tappes for talenter

Lillestrøm-firmaet Halvorsen & Co ønsket bedre fotfeste innen personskadeerstatning, økt omsetning og å satse i Follo. Etter oppkjøpet av Helland Ingebrigtsen i fjor høst, er firmaet størst i regionen, og spår at flere vil følge deres eksempel. Nå har det også fått ny leder.

Publisert

LILLESTRØM: Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS åpnet dørene for første gang for tjue år siden. Da bestod virksomheten av fire advokater og en sekretær plassert i kontorer på Åråsen stadion. I dag teller firmaet over tretti ansatte. Fjorårets omsetning endte på rundt 46 millioner kroner, en økning på mer enn ti prosent fra året før.

Omsetning:

2022: 46 millioner kroner
2021: 40,1 millioner kroner
2020: 40 millioner kroner

Etter sammenslåingen med det Ski- og Sandvika-baserte advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen i fjor høst, er målet å øke omsetningen med ytterligere femti prosent, eller til om lag sytti millioner kroner i 2023. Det vil gjøre Halvorsen & Co til det tredje størst advokatfirmaet i Viken, og størst i Follo.

Partnerne Thomas Christian Wangen, Øyvind Kilstad og Lotte Lundby Kristiansen spår at fusjoner av mindre firmaer er noe man kommer til å se mer av i advokatbransjen.

– Det har vært og kommer til å være en trend en stund fremover, tror vi. Det vil bli tyngre å være liten og alene, sier Kilstad og suppleres av Kristiansen:

– Det gir gjerne mer muskler, mer spesialisering og større omsetning. Det er nok ikke like lett å fortsette som en typisk landhandler lenger.

Blir spist opp i Oslo

For Halvorsen & Co var en av begrunnelsene for oppkjøp av Helland Ingebrigtsen å styrke firmaet ytterligere innenfor personskadeerstatning, og etablere en tydelig posisjon i toppdivisjonen av advokater innenfor dette fagområdet.

– Samtidig viste våre analyser at det ligger muligheter i advokatmarkedet i Follo-regionen, både innenfor det forretningsjuridiske og det privatrettslige. Det er få større enheter, og advokatene opererer primært alene eller med én kollega, forklarer Kristiansen.

Etter sammenslåing vil Halvorsen & Co være til stede på Jessheim, Ski og Aurskog i tillegg til hovedkontoret i Lillestrøm.

– Lillestrøm og Ullensaker er områder som har utviklet seg i retning høyhus og mye næringsetablering de siste årene. Det er flere større bedrifter, slik som Felleskjøpet, som har etablert seg utenfor hovedstaden. Vi tenker at noe av det samme kan skje i Ski/Follo-regionen. Da flytter folk etter, med kompetanse, som ønsker å jobbe lokalt. I Oslo blir vi spist opp. Der er vi lite synlige, men vi synes her, sier Øyvind Kilstad.

– Vår velsignelse er at vi er såpass nært Oslo at firmaene der ikke tråkker for mye i vårt bedd, men samtidig er det kort vei fra vårt marked til Tjuvholmen, legger Thomas Christian Wangen til.

Øyvind Kilstad, Lotte Lundby Kristiansen og Thomas Christian Wangen trives på Lillestrøm.
Øyvind Kilstad, Lotte Lundby Kristiansen og Thomas Christian Wangen trives på Lillestrøm.

– Ja, vi lever i den konkurransen. Det vil vi også gjøre ved det nye kontoret i Ski, men målet er at vi kanskje kan ta markedsandeler fremfor å tape dem, fortsetter Kilstad.

Talentene forsvinner

De siste årene har Halvorsen & Co merket økte krav til profesjonalisering av virksomheten, både når det gjelder drift, nettverksbygging og profilering i sosiale medier og på nett, men også i oppfølgingen av de ansatte.

– Det vi er mest sårbare på, og som er utrolig kostbart for oss, er å bomme på ansettelser. Det er vår aller viktigste oppgave; å finne de riktige folkene og få dem til å bli her. Det er den største utfordringen vår. Oslo lokker, noen vil flytte til hjemstedet, noen velger å satse in-house, og noen dropper advokatlivet helt. Skal vi klare å få talentene, må vi levere på lik linje med de større virksomhetene på alle områder, sier Wangen.

– Vi merker at markedet begynner å bli tappet for talenter. De forsvinner mye raskere nå enn tidligere. Vi går nok litt under radaren sammenliknet med virksomheter i Oslo eller i de øvrige store byene. Vi må vise de unge at man kan skape seg en god advokathverdag på Romerike og i Follo. Det er et stort marked både forretningsjuridisk og privat. Det er jo en av grunnene til at vi bega oss ut i prosjektet med sammenslåingen. Vi hadde ikke gjort dette hvis vi ikke hadde sett at det var et potensial i Follo.

Fremtidsrettet ledelse

Den ennå relativt ferske fusjonen, er ikke det eneste som er nytt med Halvorsen & Co. Som en del av fremtidssatsingen har det også gjort endringer i ledelsen, og mens Tony Støkkebo går ut av rollen som managing partner, kommer Lotte Lundby Kristiansen inn.

– Vi ansatte Støkkebo som daglig leder i 2021 med et mål om vekst og mer profesjonalisering av selskapet. Dette arbeidet er godt i gang og jeg gleder meg til å ta det videre, sier hun.

– Jeg er veldig bevisst på at den nye rollen gir meg et ansvar for firmaets videre utvikling på Romerike og i Follo, og gleder meg til å arbeide med rekruttering og til å styrke vår kommersielle kraft. I tillegg til dette er jeg veldig engasjert i arbeid med mangfold og bærekraft, og håper jeg også kan inspirere andre kvinner til å ta lederroller i sine virksomheter og engasjere seg mer i næringslivet.

En annen hverdag

Flatere struktur, mer fleksibilitet, godt mangfold, færre albuer og like godt betalt. Det er noen av fordelene ved å velge en advokathverdag i et mellomstort advokatfirma utenfor de store byene, ifølge de tre advokatene.

– Man kommer nærmere klientene mye tidligere her. Klientrelasjonene er ikke kun forbeholdt partnerne. Man får raskere erfaring og kommer seg tidligere i retten. Jeg tror rett og slett at man kommer seg fortere ut i markedet, sier Kristiansen.

– I de store firmaene er det et helt annet jag, kanskje særlig på partnernivå, men også blant de ansatte advokatene. Det stilles selvsagt også store forventninger til våre advokater og til oss som partnere. Jeg synes det virker å være flere spisse albuer der ute enn her, samt at det er større rovdrift på talentene, mener Kilstad, som selv har bakgrunn fra de store firmaene i hovedstaden, i tillegg til tidligere drift av egen virksomhet i Oslo.

For seks år siden valgte Halvorsen & Co å bli en del av det europeiske advokat-nettverket Eurojuris. I dag består nettverket av 16 norske advokatfirmaer og rundt 250 advokater i Norge. Her finner man virksomheter som Tofte, Ytterbøl & Co og Svensson Nøkleby.

– Vi var på jakt etter et nettverk å være en del av. Det gir oss mer fagsamarbeid, utvikling av egen virksomhet med ledersamlinger, innkjøpssamarbeid og liknende. Det gir samtidig god tilgang til å forstå markedet og dets utvikling rundt om i landet, i tillegg til at vi blir godt kjent med advokatene.

Powered by Labrador CMS