Partner og styreleder, Heidi Aas Larsen, partner Ruben Skifjell Hoffgaard og daglig leder, Tom Henry Olsen.
Partner og styreleder, Heidi Aas Larsen, partner Ruben Skifjell Hoffgaard og daglig leder, Tom Henry Olsen.

TENDEN I TØNSBERG

Tenden vil utkonkurrere de største firmaene på hjemmebane

– Små og mellomstore firmaer utgjør den største delen av norsk næringsliv. Dette er selskaper som, av forskjellige grunner, nok ikke er i kjernen av målgruppen for de største advokatfirmaene, men som er midt i smørøyet for oss, sier partner og styreleder i Tenden, Heidi Aas Larsen.

Publisert

TØNSBERG: De siste årene har Tenden gått fra å være et ledende firma i Vestfold-regionen til å bli Norges nest største firma utenfor hovedstaden, målt i omsetning.

– Vi ønsket ikke at lokale klienter skulle se nordover for å løse de avanserte sakene. Derfor satset vi på å skape et skikkelig godt advokatmiljø i Vestfold-regionen, forteller Heidi Aas Larsen.

Tenden var allerede godt etablert lokalt da hun gjorde sin entré på starten av 2000-tallet. Siden den gang har mye skjedd for firmaet med hovedsete i Norges eldste by.

Fusjon ble suksess

I 2009 fusjonerte Tenden med det som var fylkets nest største advokatfirma, Justin i Sandefjord. De ønsket å tilby det lokale næringslivet like god rådgivning som i hovedstaden.

Ventetiden skulle vise seg å bli kort før sammenslåingen begynte å høste frukter.

– Over natta ble vi i prinsippet dobbelt så store. Det medførte at vi ble lagt merke til på en helt annen måte. Vi hadde en offensiv markedsstrategi i forbindelse med rekruttering, men synligheten og telefonene kom i overraskende grad av seg selv, forteller daglig leder i firmaet, Tom Henry Olsen.

Økte forskjeller i advokatbransjen

Tall fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2021, som ble publisert i januar i år, viste at omsetningen økte med totalt 9,6 prosent fra 2020 til 2021.

Men forskjellene øker: De største firmaene øker mest, mens for de mindre firmaene faller den inflasjonsjusterte omsetningen.

For mange enkeltmannsforetak er situasjonen alvorlig.

Advokatbladet har besøkt firmaer i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Lillestrøm, Oslo og Tønsberg. Blant firmaene vi har snakket med, er stemningen optimistisk. Mange opplever god vekst, og har satt seg hårete mål for fremtiden.

Tenden fikk fotfeste som det klart største firmaet i Vestfold, og større klienter tok kontakt med mer omfattende og komplekse saker.

– Vi ønsket å bli et nasjonalt anerkjent firma som får oppdrag utenfor de lokale grensene. Det gjør vi i høyeste grad nå. Andelen store oppdrag vokser, forteller Aas Larsen.

Krever investering

En nøkkelfaktor for utviklingen har vært profilbygging på flere områder; noe de mener kan være en større utfordring for firmaer med lavere omsetning.

– Trenden viser at de små advokatfirmaene har hatt en nedgang i omsetning, mens de største vokser. Jeg tror mye av grunnen til dette er at det krever en god del innsats og finansiering for å holde følge med utviklingen, sier Aas Larsen.

– Det må både investeres i teknisk infrastruktur og andre tiltak for å øke digitaliseringen, men også i advokatenes spesialisering og kompetanse. Det er helt sentralt for å utvikle seg videre og ikke stagnere, utfyller Olsen.

– Rekruttering er alfa omega

En annen uvurderlig nøkkel for Tendens utvikling, har vært fokuset på å rekruttere advokater med røtter i Vestfold-regionen.

Tenden Advokatfirma

  • 48 medarbeidere, hvorav 36 advokater.
  • Hovedkontor i Tønsberg med kontorer i Sandefjord og Oslo.
  • Et fullservice forretningsadvokatfirma, som også består privatpersoner og det offentlige.

– For oss er det avgjørende å hente inn flinke advokater med den riktige kompetansen. Vi har mindre råd til feilskjær på den fronten. Det er en «people's business», og hodene er det som i størst grad skiller firmaene fra hverandre, forteller Olsen.

– Videre må vi ha tiltrekningskraft for å kunne hente inn den riktige kompetansen. Vi ønsker å være et ambisiøst og attraktivt alternativ for advokater som har erfaring fra store firmaer i Oslo, men som ønsker å flytte hjem til Vestfold, sier han.

Et eksempel er partnerskapets nyeste tilskudd, Ruben Skifjell Hoffgaard, som føyer seg inn i rekken av advokater i Tenden med en slik karriereutvikling. Etter 12 års arbeidserfaring fra Oslo, blant annet som advokat i Wiersholm og Equinor, ønsket Hoffgaard å flytte hjem til Vestfold. Likevel ønsker han ikke å legge igjen ambisjonene på Aker brygge.

– Det handler om å få det beste av begge verdener; å bo der man vil bo, samt fortsette å satse karriere på en spennende måte. Det er gjennomgangshistorien hos flere som jobber i firmaet, og er noe som gjør det til et attraktivt miljø å jobbe i, forteller Hoffgaard.

– Det kulturelle aspektet er minst like viktig som faglig kompetanse når vi ansetter, sier daglig leder Tom Henry Olsen (til høyre).
– Det kulturelle aspektet er minst like viktig som faglig kompetanse når vi ansetter, sier daglig leder Tom Henry Olsen (til høyre).

En slik strategi stiller krav til at firmaet er på tå hev, mener Olsen.

– For at vi skal tiltrekke oss folk av det kaliberet vi ønsker, stiller det krav til hvordan vi utvikler firmaet vårt. Vi må henge i stroppen for å gi de ansatte interessante arbeidsoppgaver, og inkludere alle i utviklingen, forteller han.

Mer spesialisering

Tenden, som også har kontorer i Sandefjord og Oslo, har ingen umiddelbare planer om å fusjonere med et annet advokatfirma i nærmeste fremtid. Deres fokusområde er å sikte seg inn mot de gode oppdragene som gir grunnlag for vekst.

Opp 14,2 prosent

  • Omsetning 2019: 82,6 millioner kroner
  • Omsetning 2020: 82,5 millioner kroner Omsetning 2021: 94,4 millioner kroner

– Utviklingen i bransjen viser at graden av spesialisering tiltar. Det krever flere advokater for å dekke spesialiserte områder, slik at firmaet kan dekke den bredden som det er behov for hos klientene i møte med en hverdag som stadig blir mer kompleks, sier firmaets nyeste partner, Hoffgaard.

Selv om de har en klar strategi om videre vekst, forteller Aas Larsen at det viktigste er å ivareta kvaliteten til allerede eksisterende klienter.

– Vi viser at vi har kapasitet til å ta oppdrag i Oslo, men vi ønsker i utgangspunktet å konsentrere oss om å utvide vår region. Både vestover og sørover er det mye industriutvikling som vi ønsker å ta del i. For å håndtere geografisk utvidelse av porteføljen, trenger vi flere advokater når vi i tillegg skal ta vare på hjemmemarkedet vårt, sier Aas Larsen.

– Primært er vi et Vestfoldfirma, men det er korte avstander til nye interessante markeder, sier hun.

Powered by Labrador CMS