Thallaug-gjengen i snøføyka på Lillehammer.

THALLAUG PÅ LILLEHAMMER

- Her har vi både interessant juss, småbysjarm og aktiv livsstil

De seneste årene har vært en dans på roser for Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer, og ved årsskiftet kunne de ønske to nye partnere velkommen. Halv pris på advokattjenester som matcher de store er en av årsakene til veksten, ifølge daglig leder Aslak Runde.

Publisert

LILLEHAMMER: – I vår bransje sitter det største hinderet først og fremst i hodet, tenker jeg. Mange tror de mest interessante arbeidsplassene utelukkende eksisterer i de største byene. Thallaug er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er slik. Vi har et veldig solid fagmiljø, og vi besitter betydelig kompetanse. Samtidig leverer vi tjenester til under halv pris av de store firmaene. Dette er en uslåelig kombinasjon.

Det sier partner og daglig leder i Advokatfirmaet Thallaug, Aslak Runde. På nyåret kunne han ønske to nye fjes velkomne i firmaets partnerskap: Ingrid Klokk Sandberg og Arne Johan Dahl.

– Stor beslutning

Økte forskjeller i advokatbransjen

Tall fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2021, som ble publisert i januar i år, viste at omsetningen økte med totalt 9,6 prosent fra 2020 til 2021.

Men forskjellene øker: De største firmaene øker mest, mens for de mindre firmaene faller den inflasjonsjusterte omsetningen.

For mange enkeltmannsforetak er situasjonen alvorlig.

Advokatbladet har besøkt firmaer i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Lillestrøm, Oslo og Tønsberg. Blant firmaene vi har snakket med, er stemningen optimistisk. Mange opplever god vekst, og har satt seg hårete mål for fremtiden.

– For meg var Thallaug et naturlig førstevalg. Firmaet er et av de største advokatfirmaene i Innlandet og det har et veldig solid rykte. Samtidig er det klart at det er en stor beslutning å flytte til en annen by, og starte i ny jobb. Men dette er en beslutning som har modnet over tid, og jeg kjenner meg trygg på valget og firmaet, sier Arne Johan Dahl.

Den nybakte partneren har nettopp lagt syv år hos Regjeringsadvokaten bak seg. Før den tid har han hatt fullmektig-stillinger i henholdsvis Oslo tingrett og Wiersholm.

Han mener flere advokater bør få øynene opp for jobbmuligheter utenfor de største byene.

– Jeg ser flere fordeler med å arbeide som advokat i en mindre by. Man kommer gjerne tettere på prosessene og klientene over tid, og kan lettere å se virkningen av arbeidet som gjøres. Jeg opplever det også som meningsfylt å skulle bistå klienter i en region som betyr mye for meg.

– Det er mye bra med å bo i større byer, og jeg har selv trivdes godt med å bo i Oslo før jeg flyttet til Lillehammer. Men mange er nok ikke klar over hvilke interessante muligheter som også finnes der ute, sier Dahl.

– Å bli partner er en tillitserklæring

Ingrid Klokk Sandberg, tidligere advokat i NHO og Selmer, har jobbet i Thallaug siden 2020. Hun ser på opprykket som en tillitserklæring fra de andre partnerne i firmaet.

– Det å få tittelen partner har ikke vært noe mål i seg selv. Men det å bli partner er jo et resultat av at man leverer solid arbeid – og akkurat det er jeg veldig opptatt av. Jeg trives godt i jobben min, og er glad for at arbeidet mitt både blir lagt merke til og verdsatt.

Hun mener trivsel er en forutsetning for å bli partner.

– I Thallaug har jeg hyggelige og dyktige kollegaer som ønsker å bidra til felleskapet og spille hverandre gode. For meg er det resonnementene bak løsningene som gjør jussen spennende, og det er derfor viktig å ha kollegaer som liker å diskutere.

Når det åpnet seg en mulighet i Thallaug var det et godt tidspunkt å gjøre et bytte, både karrieremessig og familiemessig, forteller Arne Johan Dahl.

– Hos oss er det åpne dører og mange interessante diskusjoner om både juss og etikk. I tillegg er sakstilfanget veldig variert, sier hun.

Lokale røtter

Sandberg er, som Dahl, selv fra Lillehammer. Det var en viktig faktor da hun for over to år siden valgte å flytte fra Oslo til OL-byen.

– Jeg er over snittet glad i å gå på ski og løpe, og ønsket at mine tre sønner skulle få vokse opp med de samme mulighetene som jeg selv har hatt. Ved valg av arbeidsplass var det avgjørende å finne et sted der jeg kunne fortsette min faglige utvikling, og da var Thallaug førstevalget.

– En tidligere kollega fra Selmer hadde også begynt her noen år før meg, så jeg visste at arbeidshverdagen var spennende og arbeidsmiljøet godt, forteller hun.

Dahl er opptatt av at Lillehammer er en by med mange kvaliteter, for eksempel når det gjelder sport, friluftsliv og kultur. For ham var det også viktig at hele familien ønsket å bli med på flyttelasset. De skal bo på familiegården i nærheten av Lillehammer.

Storfornøyd

– Fordelen med å jobbe på et mindre sted, er at man kommer tett på næringslivet og får både overblikk og innsikt i det som skjer, sier partner Ingrid Sandberg.

Daglig leder Aslak Runde er storfornøyd med de to nye tilskuddene til partnerskapet, og har stor tro på deres egenskaper.

– Både Sandberg og Dahl er svært dyktige advokater, med solid og variert bakgrunn. De har en passende alder for opptak i partnerskapet og de vil kunne bidra med innspill og tanker. Begge har dessuten lokal forankring, sier Runde.

Lillehammer-firmaet, som for over hundre år siden startet opp i en tannlegegård og hadde samme telefonnummer som tannlegekontoret, er i dag et av største advokatfirmaene i Innlandet.

Doblet omsetningen

I 2021 hadde firmaet en omsetning på 44 millioner kroner. Det tilsvarer en økning med over 100 prosent de siste ti årene.

Veksten tok for alvor til med OL på Lillehammer i 1994, og siden den gang har firmaet vært særlig involvert i utbyggingen av regionen.

I dag holder Thallaug til i Storgata i dølabyen. Firmaet har også faste filialer på Gjøvik og i Brumunddal. Herfra ytes det juridisk bistand innenfor nesten alle rettsområder, og advokatene blir mer og mer spesialiserte.

– Vanskelig å matche vår lokalkunnskap

Det er nye tider nå etter korona. Det spiller ikke lenger så stor rolle hvor du sitter til hverdags, og avstanden til Oslo er uansett snart nede i under to timer. Det gjør Lillehammer mer attraktivt for advokater, forteller partner og advokat Aslak Runde.

Firmaet er særlig stolte over sin dype tilhørighet til området, og er opptatte av sin lokale forankring, både hos klienter og ansatte.

– Et av våre slagord er «nasjonal konkurransekraft med lokal forankring». For mange av våre konkurrenter er det vanskelig å matche den lokalkunnskapen vi besitter. Når denne kombineres med mange flinke folk og et økende sakstilfang, blir utviklingen god, sier Runde.

Han mener at det å flytte ut av de store byene ikke dreier seg om å trappe ned yrkesmessig, men å få hverdagen til å gå opp på en annen måte. Det handler om hvordan man ønsker å leve livet sitt, ifølge han.

– Jeg tror ingen av oss her i Thallaug har angret på valget om å jobbe i Innlandet. Her har vi et unikt kompetansemiljø og tilgang på svært spennende arbeidsoppgaver av alle slag, samtidig som man altså kan bo og jobbe i distriktet. Men det er klart at det er et livsstilsvalg. Man må like sjarmen ved småbyen, sier han.

– Det er dessuten slik at mange advokater ønsker seg hjem når de har stiftet familie, har blitt lei av kø og eksos, eller rett og slett oppdager at man kan få god kaffe latte også her. Lillehammer er for øvrig en kultur- og arrangementsby, så det skjer noe hele tiden, fortsetter han.

– Konkurransedyktige på lønn

Men selv om Thallaug fortsetter å ekspandere ved å rekruttere fra miljøer i Oslo og omegn, er ikke dørene åpne for enhver.

– Vi er kresne ved ansettelser, og de flinkeste advokatene kommer gjerne hjem i bølger. Det er tilfeldighetens lov, tror jeg. Vi er nå inne i en slik bølge, og merker stor pågang. Men det henger nok også sammen med at vi har blitt større og mer kjent som firma, sier Runde.

– Vi opplever oss for øvrig som konkurransedyktige også på lønn, men vil selvsagt aldri kunne tilby eierinntekter som i de aller største firmaene. Det handler om størrelse, men også om vår modell for avlønning av ansatte, sier han.

– Eierne i Thallaug er godt fornøyd med en avkastning på nivå med de mellomstore firmaene i Oslo, og ønsker ikke bare å tjene godt, men også muligheten for å ha allsidige liv utenom jobben, sier Runde.

Merker ikke noe til de stores vekst

Advokatfirmaets vekst er likevel noe atypisk, beliggenhet tatt i betraktning. Tall fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse viser at de største firmaene bare blir større, og det på bekostning av de mindre firmaene i de mindre byene.

Runde merker ikke noe særlig til veksten hos de store.

Øker fra år til år

  • Omsetning 2018: 37,2 millioner kroner.
  • Omsetning 2019: 38,9 millioner kroner.
  • Omsetning 2020: 40,7 millioner kroner.
  • Omsetning 2021: 44,6 millioner kroner.

Kilde: Thallaug

– Vi ser ikke så mye til de store firmaene oppe hos oss. Riktignok møter vi på dem i noen saker, og dette kanskje i økende grad, men vil føler ikke at det er et problem. Vi kan matche dem fullt ut på så og si alle områder.

– Dersom de største skal klare å etablere seg i Innlandet må de nok gå vesentlig ned i pris. Den gjengse innlending vil nok ha et enkelt valg dersom han eller hun kan velge mellom et stort firma til 6000 kroner i timen, eller Thallaug til godt under halvparten, sier han.

– Sjelden effekt på annet enn omkostningsoppgaven

På spørsmål om hvordan Lillehammer-firmaet, på tross av økonomi, kan yppe seg med de største, viser Runde særlig til relasjonen mellom klienten og den ansvarlige advokaten.

– Vi tror at klienten er tjent med at én erfaren advokat befatter seg med hele saken, både på juss- og faktumsiden. Slik er det ikke nødvendigvis i de store firmaene, hvor det ofte er mange flere involvert, og hvor håndteringen gjerne blir mer oppstykket.

– Dette ser vi spesielt i de litt større rettssakene, hvor de store firmaene gjerne møter med både to og tre rettslige medhjelpere. Det gir sjelden effekt på annet enn omkostningsoppgaven, sier han.

Powered by Labrador CMS