Advokatfirmaet håper å være på plass
i Tollboden-bygget før påske. – Det
blir Norges fineste kontorer, mener
Inge Ekker Bartnes (t.v.) og Jon Martin
Atkinson.
Advokatfirmaet håper å være på plass i Tollboden-bygget før påske. – Det blir Norges fineste kontorer, mener Inge Ekker Bartnes (t.v.) og Jon Martin Atkinson.

WIERSHOLM PÅ PLASS I TRONDHEIM

– De største advokatfirmaene spiser markedsandeler på bekostning av de mindre

Med ambisjoner om å kapre en større andel av markedet, meldte Wiersholm sin ankomst med kontorer i Trondheim i fjor høst.

Publisert

TRONDHEIM: – Konkurransen i regionen tilspisses, og fører til at klientene får bedre rådgivning. Det er en sunn utvikling, mener Wiersholm-partner Inge Ekker Bartnes.

Sammen med partnerne Svein-Helge Hanken og Jon Martin Atkinson, leder Inge Ekker Bartnes firmaets satsing i Norges fjerde største by. Prosjektet ble et faktum etter grundige markedsundersøkelser hvor de så et stort potensial for utvikling innenfor fire markedssegmenter; havbruk, teknologi, fornybar energi og eiendom.

– Det er betydelig virksomhet i Trondheimsregionen, og for øvrig i Midt-Norge, som ikke nødvendigvis søker til Aker Brygge når de skal ha bistand. Da ønsker vi å være der og tilby vår kompetanse, forteller Atkinson og Bartnes.

Over tretti henvendelser

Allerede etter noen måneders tilstedeværelse i Trondheim opplever firmaet stor etterspørsel, både fra eksisterende og nye klienter.

– Siden vår fysiske oppstart i Trondheim har vi fått over tretti henvendelser om nye prosjekter og klienter, i tillegg til de vi hadde her fra før. Det viser hvilket potensial som er her oppe, sier Bartnes.

Økte forskjeller i advokatbransjen

Tall fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2021, som ble publisert i januar i år, viste at omsetningen økte med totalt 9,6 prosent fra 2020 til 2021.

Men forskjellene øker: De største firmaene øker mest, mens for de mindre firmaene faller den inflasjonsjusterte omsetningen.

For mange enkeltmannsforetak er situasjonen alvorlig.

Advokatbladet har besøkt firmaer i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Lillestrøm, Oslo og Tønsberg. Blant firmaene vi har snakket med, er stemningen optimistisk. Mange opplever god vekst, og har satt seg hårete mål for fremtiden.

Til tross for at Advokatforeningens bransjeundersøkelse viser en nedgang for de mellomstore firmaene, mens landets største firmaer stadig vokser, har han ikke lagt merke til at firmaets inntog i byen har hatt en negativ effekt på de lokale advokatkontorene.

– Vi har ikke sett hvordan det har påvirket andre firmaer, og det er heller ikke noe vi følger med på. Vi har fokus på vår plan for intern og ekstern utvikling, og ønsker naturligvis å kapre større markedsandeler, sier han.

Hentet partner fra konkurrent

I forbindelse med etableringen av det nye kontoret, ble Jon Martin Atkinson hyret inn som partner i Wiersholm, etter en rekke år som partner i Arntzen de Besche i Trondheim. Atkinson forteller at det var fristende å bli en del av satsningen til Wiersholm.

– Jeg har jobbet mye med teknologi, havbruk og fornybar energi, og kjente Wiersholm godt som motparter fra tidligere prosesser. Det var veldig spennende da de ønsket å satse aktivt i regionen jeg jobbet i, og innenfor de arbeidsområdene jeg jobbet med, forteller Atkinson.

Så langt er mellom seks og åtte advokater knyttet til advokatkontoret i Trondheim. Målet er å doble antallet, forteller Bartnes.

– Vi skynder oss langsomt, slik at vi får rekruttert den riktige kompetansen. Vi får stadig henvendelser fra advokater som ønsker å jobbe her, og jobber bevisst og målrettet med å rekruttere riktig ut fra de segmentene vi satser på.

De fem største rykker fra

Bransjeundersøkelsen viser at gapet ned fra landets fem største advokatfirmaer stadig blir større. Bartnes tror utviklingen er utfordrende for flere av de mellomstore firmaene.

– Det er en klar trend at de fem største vokser i mye større grad enn de mellomstore firmaene. Resultatet er at de største advokatfirmaene spiser markedsandeler på bekostning av de mindre, forteller han.

Mens de venter på at deres nye lokaler skal
bli ferdige, holder Wiersholm til i Powerhouse,
noen hundre meter unna Tollboden.
Mens de venter på at deres nye lokaler skal bli ferdige, holder Wiersholm til i Powerhouse, noen hundre meter unna Tollboden.

Trønderen, som nå tilbringer mer tid i hjemtraktene, tror det er krevende for firmaene som følger bak de største å opprettholde en betydelig vekst over tid. I tråd med at kravene til leveringshastighet og kompetanse øker, kreves det store team med faglig bredde og nødvendig spisskompetanse for å imøtekomme de største klientenes utfordringer, forteller han.

– Det er vanskeligere for de mellomstore å være med på veksten og kapre nye markedsandeler, fordi de ikke har den samme tilgangen til kompetanse. De vil heller ikke tiltrekke seg den kvaliteten som de største firmaene gjør. Uten samtidig nødvendig kapasitet, blir det utfordrende å være med på de større prosessene, som stadig stiller strengere krav til effektiv bistand av høy kvalitet, sier Bartnes.

Teknologi-sentrum

Etter det de beskriver som en god start på etableringen i Trondheim, har de to trønderne Atkinson og Bartnes stor tro på en solid utvikling av virksomheten i regionen.

– Vi tenker langsiktig, og ser at det vil skje mye i området innen de fire segmentene vi satser på her oppe. Trondheim er et teknologi-sentrum, og det krever både teknisk og juridisk kompetanse for å utvikle industrien, sier Atkinson.

Et av de største satsningsområdene til Wiersholm i årene som kommer, vil være havvind.

– Vi har en lang kyst, og det vil åpenbart bli behov for utbygging av fornybar energi også nord for Bergen og syd for Tromsø. Den fornybare havvindindustrien skal være av like stort omfang som vannkraft er i dag innen 2050. Betydelig industrivirksomhet skal etableres og driftes i årene som kommer.

Ett firma

Tall fra 2021 viser at Wiersholm er Norges femte største firma, med god margin ned til sjetteplass. Ambisjonen er klar. Wiersholm skal klatre på listen.

– En fordel vi har sammenlignet med flere av våre konkurrenter, er at vi er ett firma med én økonomisk enhet. Vi har ikke lokalkontorer som driver egen virksomhet. På den måten vil vi kunne tilby den samme kompetansen over hele landet, og vi kan flytte kompetanse og kapasitet etter behov, sier Bartnes.

– I tillegg har vi full likedeling blant partnerne internt i Wiersholm, slik at vi fordeler oppgaver ut fra spisskompetanse og kapasitet. Dette er grunnlaget for vår videre vekst, forteller han.

Powered by Labrador CMS