– Jeg blir nok ingen generalist, men jeg vil gjerne kunne flere fagområder, sier Vjosa Maxhuni.

- Fremtidens advokatbransje vil nærmest være blottet for geografiske grenser

– Hjemmekontor gir mer rom for frihet. Økt grad av fleksibilitet i måten man jobber på, tror jeg vi vil se mer av, sier Arntzen de Besche-advokat Vjosa Maxhuni.

Publisert Sist oppdatert

Vjosa Maxhuni (29) er fast advokat i Arntzen de Besches entrepriseavdeling, og nestleder i Yngre advokater Oslo krets. Hun mener at man får mer rom til å gjøre advokatrollen til sin egen enn hun hadde forventet.

– Jeg får utfoldet flere sider av meg enn bare den juridiske utrederen. Det tror jeg er en utvikling som skjer i hele bransjen, at rollen både rommer mer, og at det forventes mer enn bare for noen år siden, sier hun.

Krevende forventninger

Hun tror at man i dag legger andre kriterier til grunn for hva det vil si å ha oppnådd suksess. Samtidig er det ikke gitt at det er lettere å gjøre karriere, mener hun.

– Unge partnere har nok med seg en del perspektiver og arbeidsmåter som vil gjøre det enklere å rykke opp i fremtiden. På samme tid tror jeg kravene har blitt høyere; i tillegg til å være à jour med faglig utvikling, skal man aktivt fremme firmaets kommersielle interesser, verne om klienter og klientutviklingen, og bidra til den interne organisasjonsutviklingen. De ulike forventningene kan nok oppleves som krevende for enkelte, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere å nå et eventuelt partnermål.

– Likevel tror jeg at man har fått en bredere forståelse for hva det vil si å gjøre karriere, noe som i seg selv kan gi flere muligheter.

Ifølge Maxhuni bør alle advokater være åpne for nye ideer.

– Selv om advokatbransjen får kritikk for å stå stille, er det samtidig mye som skjer. Det å gi plass til nye tanker og initiativ tror jeg er lurt, sier hun.

Hennes tre faglige forbilder, AdeB-partnerne Knud Jacob Knudsen, Wenche Maartmann-Moe og Stian Heimdal, er gode eksempler på nettopp den evnen, mener Maxhuni.

– Samspillet de tre får til, i tillegg til å være så gode jurister, samtidig som de er åpne og oppmuntrer til nye ideer, er inspirerende. De er veldig flinke til å se de ansatte slik at de får utfolde seg på en positiv måte.

Økt klientfokus

Digitale verktøy, samfunnsansvar og klimahensyn vil bli mer integrert i rådgivningen i fremtiden, tror hun, og håper pandemien vil gi varige endringer i bransjens måte å arbeide på.

– Hjemmekontor gir mer rom for frihet. Økt grad av fleksibilitet i måten man jobber på, tror jeg vi vil se mer av. I tillegg tror jeg at man har blitt mer bevisst på hvordan man bygger gode relasjoner internt. Jeg tror også at advokatenes geografiske plassering vil spille en mindre rolle både for klientens valg av bistand i fremtiden, og for advokatenes eget valg av arbeidsplass.

Balanse = best

Der man kanskje kunne tro at inntjeningsmuligheter var avgjørende for valg av arbeidsområde, mener Maxhuni at det er andre faktorer som er viktigere.

– I dag tror jeg nok at yngre advokater har en større forventning om at det skal tilrettelegges for mer fritid, noe også advokatfirmaene ønsker. Man har en slags felles erkjennelse av at balanse er det beste for alle, for arbeidets del også.

Samtidig er det generelle lønnsnivået såpass godt at ikke spiller så stor rolle hvor man jobber, mener Maxhuni.

– Jeg tror det heller står og faller på hva man ønsker å jobbe med, hva man blir engasjert av. Innen forretningsjuss har jeg inntrykk av at lønn blir viktigere etter hvert, fordi det blir en slags anerkjennelse av hvordan man ligger an i løpet, og hvordan man ligger an i forhold til andre. Slik sett blir det nok en viktig indikator, fremfor at pengene nødvendigvis er det viktigste i seg selv.

Powered by Labrador CMS