De tre Stavanger-advokatene tror det er større samhold mellom advokatene i byen deres, sammenliknet med andre steder, som Oslo og Bergen. – Her er det en veldig lett kollegial tone, sier Jørgen Christian Stabel, Ida Gjerseth og Ulrik Haukali.

Unge advokater: - God balanse er viktigere enn inntjening

De vil ikke å drukne i arbeid, men ønsker seg et godt liv ved siden av jobben. Fleksibilitet og balanse er avgjørende.

Publisert

Det mener Jørgen Christian Stabel (34), senioradvokat i Kluge, Projure-advokat Ulrik Haukali (30) og advokat i Legal, Ida Gjerseth (34) i Stavanger. Mens førstnevnte bruker det meste av tiden på entreprise, jobber Haukali primært med arbeidsrett og personvern, og sistnevnte i hovedsak med strafferett.

De er ikke helt sikre på om ytterligere spesialisering er veien å gå for dem.

– Jobber man innenfor ett fagfelt, blir man spesialisert. Og blir det for spesialisert, blir det vel fort veldig nisje. Hvor mange oppdrag får man da, spør Haukali.

– Det er fint å ha på seg den andre hatten noen ganger. Hvis man eksempelvis bare representerer arbeidsgivere i arbeidsretten, får man kanskje en skjev måte å vurdere sakene på. Det er bra å ha en viss variasjon, mener Stabel.

Geografiavhengig

Økt grad av spesialisering er blant trendene man ser i advokatbransjen for øyeblikket, men de tre advokatene tror den avhenger av virksomhetenes geografiske plassering.

– På steder med større kundemasse, slik som Oslo, er det rimelig å anta at spesialisering har slått mer rot. Samtidig avhenger det av hva man legger i begrepet «spesialist». Det igjen kommer nok an på hvilket firma man jobber i, og hvilke fagområder man jobber med. Jeg tror man ofte arbeider mer variert i mindre, lokale virksomheter, sier Gjerseth.

– Samtidig konkurrerer vi jo mot de store firmaene, og nå i 2021 er det ikke lenger så viktig hvor advokaten sitter. Jeg opplever at mange klienter ønsker en form for spesialisering og erfaring med tilsvarende saker fra tidligere. Hvis vi ikke klarer å konkurrere der, vil klientene gå videre til noen andre, mener Haukali.

– I Kluge jobber vi på tvers av landet, og jeg arbeider i team med advokater i Oslo. Men jeg tror det er prosentmessig flere landhandlere her enn i hovedstaden, uten at jeg vet det sikkert, fortsetter Stabel.

Konkurransefortrinn

Stavanger-advokatene mener at en god balanse mellom arbeid og fritid er et åpenbart krav fra yngre advokater i dag. Sannsynligvis vektlegges dette i større grad enn inntjeningsmuligheter ved valg av arbeidsgiver av mange, tror de.

– Sammenlikner jeg meg selv med de eldste på kontoret, som tidligere konkurrerte om å sitte lengst hver kveld, er vi ganske langt fra hverandre når det kommer til å hva man vil få ut av livet. For min del er det å ha en spennende jobb viktig, men livet handler om mer enn det og det er avgjørende for meg å ha en arbeidsgiver som legger til rette for en god balanse, forteller Haukali.

Gjerseth, som har to små barn og en tredje på vei, er enig.

– For meg har det vært kjempeviktig med den fleksibiliteten min arbeidsgiver gir meg. Jeg tror ikke det bare gjelder meg, men generelt unge kvinnelige advokater.

Stabel mener en god livsbalanse er viktig for rekrutteringen, men også for å få medarbeidere til å bli.

– Bransjen som helhet er nødt til å tilpasse seg for å få til denne balansen på en god måte, som gjør det mulig for medarbeiderne å ha et liv ved siden av jobben.

Haukali tror at både fleksibilitet og balanse er et konkurransefortrinn for firmaene.

– Ja, for fleksibilitet i seg selv holder ikke alene. Det er nok en grunn til at offentlige og forutsigbare stillinger har så lange søkerlister, i hvert fall i disse trakter. Der ligger det nok et tegn i tiden for hvordan mange prioriterer, skyter Stabel inn.

– Mer praksis på jussen

Ingen av de tre hadde gjort seg mange tanker om hva det vil si å være advokat før de ble kastet ut i det.

– Studiet kunne med fordel vært litt mer praktisk rettet mot arbeidshverdagen i et advokatfirma. Ikke for mye, fordi alle skal ikke bli advokater, men hvert fall litt, sier Haukali.

– Kanskje kunne det vært et emne eller hvert fall et valgfag, mener Gjerseth.

– De øvrige fakultetene kunne sett litt mer mot Tromsø, hvor de har praksisperiode i fjerde studieår. Det kunne alle studiestedene med fordel ha hatt. Ikke bare for at studentene skal få teste arbeidshverdagen i et advokatfirma, men også andre juristjobber, legger Stabel til.

– Tror dere det er enklere eller vanskeligere å gjøre karriere som advokat nå enn tidligere?

– Jeg tror at dersom man er villig til å satse hardt på jobben, er det ikke noe vanskeligere nå. Det er muligens færre som vil legge ned den ekstra innsatsen nå enn det var før, svarer Stabel.

– Og å skape seg et navn helt på egenhånd, som mange gjorde før i tiden, virker mye vanskeligere enn bare å gå inn i et hamsterhjul og springe, mener Haukali.

Powered by Labrador CMS