– Det blir et krevende studium, sier Morten Kinander.
– Det blir et krevende studium, sier Morten Kinander.

BI-professor: – Det tar veldig lang tid å lage en god forretningsadvokat

– Denne tiden mener vi kan reduseres betraktelig med en mer relevant utdannelse, mener Morten Kinander.

Publisert Sist oppdatert

BI vil lage et toårig masterløp med særlig fokus på forretningsjuridiske disipliner for studenter som allerede har tatt bachelor i rettsvitenskap. Flere advokatfirmaer stiller seg bak forslaget. Det samme gjør Advokatforeningen.

Høsten 2020 ba BI Kunnskapsdepartementet endre gradsforskriften slik at også handelshøyskolen i hovedstaden kan tilby mastergrad i rettsvitenskap. Gjennom stortingsmeldingen «Styring av statlige universiteter og høyskoler» som nylig ble lagt frem, går departementet inn for å liberalisere nettopp gradsforskriften slik at blant annet flere institusjoner skal kunne utdanne jurister.

– Vi mener sterkt at samfunnet har behov for, og krav på, denne typen jurister. Som det er nå, må advokatfirmaene lære opp sine nyansatte i flere år før de tilfører særlig med verdi. Det er samfunnsmessig ressurssløseri, sier Morten Kinander, leder for Institutt for rettsvitenskap og styring ved B.

Praktisk orientert

Forretningsadvokaten må forstå ting som man i dag ikke lærer veldig mye om på studiet, men som er helt avgjørende for å gjøre en god jobb, sier han.

– Derfor vil vi etablere et studium som ikke ser på den praktiske jussen som noe mindreverdig. Det tar lang tid å lære seg det praktiske, og å bli en sofistikert juridisk rådgiver. For å bli en god forretningsjurist kreves det ikke bare en forståelse for hvordan økonomien fungerer, men også inngående kunnskap om komplekse nasjonale og EU-rettslige kapital- og markedsreguleringer.

Også Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger ønsker å etablere en toårig mastergrad i forretningsjuss. Det er allerede ti år siden skolen startet å tilby bachelor i rettsvitenskap.

Forretningsjuridisk vinkling

Uteksaminerte jurister fra BI skal også kunne bli dommere eller innta andre juridiske stillinger, ifølge Kinander.

– Vi kommer til å velge en mer kommersiell, formuerettslig og forretningsjuridisk vinkling. Når vi skal undervise i materiell strafferett, kommer vi til å undervise i økonomisk kriminalitet og markedsmisbruk. Når vi skal undervise i pant og garantier kommer vi til å undervise i kommersielle låneavtaler, eksemplifiserer han.

Powered by Labrador CMS