De to meklerne Tor-Aksel Busch og Mats Ruland sammen med Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.
De to meklerne Tor-Aksel Busch og Mats Ruland sammen med Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Nå er meklingen i gang

De to meklerne Tor-Aksel Busch og Mats Ruland berømmer Advokatforeningen for å ha avsluttet aksjonen før meklingen. - Min bekymring for straffesakene er ikke over, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Publisert Sist oppdatert

Mandag formiddag møtte Advokatforeningens delegasjon først til et møte med Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen. Der møtte de statssekretær John-Erik Vika og tre personer fra embetsverket.

Etter lunsj startet meklingen for fullt i lånte lokaler hos Oslo statsadvokatembete i Pilestredet.

Forhandlingene ledes av tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og riksmekler Mats Ruland, sistnevnte ikke i egenskap av riksmekler, men som nøytral tredjeperson.

- Løsningen hos partene

- Vi har berømmet Advokatforeningen for å ha avsluttet aksjonen og akseptert at sakene nå berammes. Det mener vi er et godt utgangspunkt for forhandlingene. Så skal vi gjøre hva vi kan for å få til en løsning. Men løsningen ligger hos partene, det er det ingen tvil om, sier Tor-Aksel Busch.

Konflikten mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet har nå vart i seks måneder.

Høyesterett: Fortsatt bekymret

Justitiarius Toril Marie Øie sier at hun synes det er positivt at partene nå kommer videre og har satt seg til forhandlingsbordet.

Mette Yvonne Larsen, Anne Kjølseth Ekerholt, Jon Wessel-Aas, Merete Smith, Frode Sulland og Martin Kaasgaard Nielsen mekler på vegne av Advokatforeningen.
Mette Yvonne Larsen, Anne Kjølseth Ekerholt, Jon Wessel-Aas, Merete Smith, Frode Sulland og Martin Kaasgaard Nielsen mekler på vegne av Advokatforeningen.

- De eldste sakene ble henvist til behandling i november i fjor, og vi prioriterer å få opp de eldste sakene først når vi nå berammer. Vi anstrenger oss for å få opp alle sakene henvist i 2021 i løpet av mai og juni, sier Øie.

Øie har lenge uttrykt bekymring for for både tiltalte og fornærmede som er blitt rammet av aksjonen.

- Det er helt klart at vi får et etterslep som følge av en aksjon som har vart svært lenge. Fredag var det 19 straffesaker som ikke kunne berammes som følge av aksjonen. Advokatforeningens uttalelser synes å innebære at aksjonen kan bli tatt opp igjen, så min bekymring for straffesakene er ennå ikke over, sier Øie.

Mekler i to dager

Det er satt av to dager til meklingen: Mandag 9. mai og fredag 13. mai.

Advokatforeningen har stilt tre krav til departementet: At rettshjelpssatsen økes til et bærekraftig nivå, at halveringen av reisefraværet reverseres, samt at Advokatforeningen får forhandlingsrett.

Powered by Labrador CMS